Informace k testování zaměstnanců 3. LF UK


Vážení zaměstnanci 3.LF UK,


na základě  mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5. března 2021  bylo vydáno opatření rektora Univerzity Karlovy č. 9/2021 a následně opatření děkana 3. LF UK č. 6/2021, kterým se stanoví mimořádná pravidla pro organizaci práce a podmínky ke vstupu na pracoviště v objektech 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pro období od 12. 3. 2021. Podmínkou vstupu zaměstnanců (kterým bude děkanem nebo tajemnicí fakulty povolena výjimka z nařízeného výkonu práce z domova) do budov fakulty na adrese Ruská 87 (A, B) a Ke Karlovu 4, je negativní výsledek testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a tento výsledek v den vstupu do budov fakulty nesmí být starší než 7 dnů. Požadavek na provedení testu se netýká osob, které mají řádně ukončené očkování proti nemoci covid-19 ani osob, které tuto nemoc prodělaly v posledních 90 dnech.


Fakulta zajistila ve spolupráci s FNKV testování v Odběrovém místě COVID-19, pro pěší, ul. Ruská, u spodní vjezdové brány do nemocnice, poblíž Střední zdravotní školy, vstup pouze z Ruské. Ve vybraných hodinách bude odběrové místo vyhrazeno výhradně zaměstnancům 3. LF UK. Testovat se bude tento pátek 12.3.2021 a dále každou středu, vždy od 8:00 hodin. Přesný čas testu dostanou ve čtvrtek odpoledne zaměstnanci zařazení do seznamu osob k testování do fakultního mailu. Testování bude probíhat ve 2-3 minutových intervalech a je třeba přidělený čas dodržet. Doporučuje se přijít maximálně s 5-ti minutovým předstihem, aby nedocházelo k větší koncentraci osob v tomto místě. Za 15 minut  bude možno vyzvednout písemné potvrzení o absolvování testu s výsledkem. Pokud bude výsledek pozitivní, bude ihned proveden PCR test. Neobjednané zájemce, tj. zaměstnance neuvedené v seznamu osob k testování, nelze testovat. Pro osoby pojištěné u českých zdravotních pojišťoven (karta pojištění EU nestačí) je vyšetření zdarma, samoplátce nelze vyšetřit.


Testování zaměstnanců zahájila také Univerzita Karlova v odběrovém antigenním centru na Albertově, podrobnosti najdete na uvedeném odkazu https://cuni.cz/UK-6311.html?news=11162&locale=cz.


JUDr. Zdeňka Mužíková

tajemnice 3. lékařské fakulty UK
Poslední změna: 11. březen 2021 23:00 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor