Hodnocení rizik, prevence a léčba dekubitů


Přihlášení do kurzu na akademický rok 2021-2022 je uzavřené. Další kurz plánujeme otevřít v únoru 2023.Provozně organizační zajištění kurzu a další informace:

Zuzana Filipi

sekretariát Ústavu ošetřovatelství

Email:

Tel.: 267 102 904

Poslední změna: 13. květen 2022 08:24 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor