Pro uchazeče - program Všeobecné ošetřovatelství

Standardní doba studia je tři roky, forma prezenční. Studium je určeno absolventům středních škol. Jde o kvalifikační studium poskytující kvalifikaci všeobecné sestry. Univerzitní studium dává v dlouhodobějším výhledu předpoklady pro samostatnou práci sestry. Po úspěšném zakončení studia je udělován titul Bc.

Podmínky k přijetí

Přijímací zkouška má 2 části:


  • 1. část – písemný test ze základů biologie člověka

    Celkem 50 otázek. Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď.

    Min. a max. možný počet bodů za první část: 0 - 50

    Podle dosažených výsledků postupuje do druhé části 40 nejlépe hodnocených uchazečů dle pořadníku sestaveného podle dosažených výsledků.

  • 2. část – ústní pohovor – zahrnuje interpretaci populárně vědeckého textu, posouzení komunikačních schopností, schopnosti samostatného úsudku, všeobecného rozhledu. (Pozn. druhá část není zkouškou znalostí).

    Min. a max. možný počet bodů za druhou část: 12 - 62


Výsledkem přijímací zkoušky je kompozitní skór. Kompozitní skór znamená součet všech získaných bodů z přijímacího řízení (z první a druhé části, kde hodnota průměru je korigovaná směrodatnou odchylkou celého souboru).


Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Informační leták

Informační leták ke stažení
Informační leták ke stažení


Poslední změna: 11. březen 2019 19:54 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor