Věda a výzkum

Výzkumné projekty/granty

2008

Rozvojový projekt MŠMT 135/2008: Multidisciplinární péče o nemocné – I., s kardiologickým onemocněním. Tvorba multimediální pomůcky pro výuku v kardiologii. řešitel Mgr. Hana Svobodová, odborný garant doc. MUDr. Jana Málková, CSc. – III. interní klinika FNKV, spoluředitel PhDr. Marie Zvoníčková, spolupracující organizace TV Studio Plus.


IGA MZČR:

NS9968 Zdravotnická etika v kontextu poskytování ošetřovatelské péče. Hlavní řešitel Mgr. Jana Heřmanová, spoluřešitelé Mgr. Hana Svobodová, PhDr. Marie Zvoníčková, Mgr. Marek Vácha, PhD. (2008 – 2011)


2009

Rozvojový projekt MŠMT 14/24/1/2009: Multidisciplinární péče o nemocné – II., s kardiologickým onemocněním. Tvorba multimediální pomůcky pro výuku v kardiologii. řešitel Mgr. Hana Svobodová, odborný garant doc. MUDr. Jana Málková, CSc. – III. interní klinika FNKV, spoluředitel PhDr. Marie Zvoníčková, spolupracující organizace TV Studio Plus.


FRVŠ 1319/F3d/2009 -901202-14-202405. Téma Komunikace. Hlavní řešitel PhDr. Marie Zvoníčková.


Řešitel projektu  s podporou  3.LF UK a MZČR: pecujici online / rozhodnutí MZČR č.226/PVP/ webový portál


Odborný garant projektu MZČR cyklu rozhlasových pořadů radia Classic: „Moudrost stáří“ A/902


2010

30. 9. 2010 – spoluorganizátor Slavnostního shromáždění k 50. výročí vysokoškolského vzdělávání sester na UK, Velká aula Karolina


Projekt FRVŠ 903/2010 Přístrojové vybavení pro integrovanou výuku Lékařské biofyziky a Intenzivní péče. Spoluřešitel Mgr. Hana Svobodová, Mgr. Renata Vytejčková.


2011

22. 10. 2011 – konference na téma Etická témata v péči o nemocné, Burianova posluchárna 3. LF UK (organizátor)


2012

Konference Ústavu ošetřovatelství a SAK: Ošetřovatelský proces v praxi – pravdy a mýty, Syllabova posluchárna, 19. 9. 2012. (organizátor, přednášející: Hana Svobodová, Marie Zvoníčková, Lenka Gutová).


Reg.číslo: CZ.1.07/2.3.00/35.0029. Partner projektu: OPVK  Výzkum, Vývoj, Vysočina - Cesty k vědění VŠPJ, 2012 – 2014. Spoluřešitel PhDr. Hana Svobodová.


FRVŠ 229/2012. Hygienická péče o pacienta v bezvědomí v intenzivní péči - vytvoření studijních materiálů multimediálního charakteru. Hlavní řešitel: PhDr. Hana Svobodová, spoluřešitel Mr. Renata Vytejčková.


Zahraniční výzkumný projekt: 

Reg.  číslo: 305467. 7. rámcový program EU "Munros", Health Care Reform: The impact on practice, outcomes and costs of new roles for health professionals.  2012 – 2017. Řešitel PhDr. Hana Svobodová, PhDr. Marie Zvoníčková.


2014

Grant TAČR TA 04010836 2014 – 2016, Program: TA - Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „ALFA“ - Kryty na invazivní vstupy do cévního řečiště. Hlavní řešitel: PhDr. Hana Svobodová


2015


Konference Ústavu ošetřovatelství ve spolupráci s MZČR a ČAS s mezinárodní účastí: Jaké sestry potřebuje české zdravotnictví? Syllabova posluchárna, 16. 3. 2015 (organizátor, přednášející: Hana Svobodová, Marie Zvoníčková)


Jarní konference FNKV, Syllabova posluchárna, 13. 5. 2015 (spoluorganizátor, přednášející: Hana Svobodová, Marie Zvoníčková)


Projekt OPPA 2015 – Operační program Praha Adaptabilita, CZ2.17/1.1.00/36313: Vzdělávání zdravotníků FNKV v oblasti péče o nesoběstačné ležící pacienty. (spoluřešitel)


2017

Slavnostní konference u příležitosti 25. výročí založení ošetřovatelských studií na 3. LF UK, Karolinum, RUK, 11. 5. 2017Poslední změna: 21. únor 2019 11:43 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor