Katetrizace močového měchýře u muže - čistá intermitentní katetrizace

Certifikovaný vzdělávací kurz, Akreditovaný MZČR


Certifikovaný vzdělávací kurz realizuje Ústav ošetřovatelství 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10, ve spolupráci s Urologickou klinikou FN Královské Vinohrady.


Certifikovaný kurz je určen pro nelékařské zdravotnické pracovníky – registrované všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře pracující v přednemocniční, nemocniční nebo domácí péči. Cílem certifikovaného kurzu je umožnit nelékařským zdravotnickým pracovníkům získat zvláštní odbornou způsobilost provádět katetrizaci močového měchýře muže a provádět nácvik čisté intermitentní katetrizace/autokatetrizace.


Rozsah certifikovaného kurzu je celkem 24 hodin (12 hodin teorie, 12 hodin praxe).


Délka studia je 2 měsíce. Certifikovaný kurz je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou, praktické dovednosti posoudí školitel praktické části CK v podmínkách zdravotnického pracoviště.


Teoretická výuka (přednášky) bude probíhat v seminární místnosti Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK. Obsahem přednášek jsou témata např. metody katetrizace močového měchýře, zásady pro katetrizaci močového měchýře u muže, postup při nácviku autokatetrizaci u klienta, edukace klienta a jeho blízkých.


Praktická výuka se bude uskutečňovat v akreditovaném zdravotnickém zařízení na Urologické klinice FN Královské Vinohrady a v odborných učebnách Ústavu ošetřovatelství.


Úspěšní absolventi získají zvláštní odbornou způsobilost k:

  • Provádění katetrizace močového měchýře u muže.

  • Nácvik čisté intermitentní katetrizace močového měchýře u muže.

  • Samostatná péče o nemocné se zavedeným permanentním močovým katétrem.


V rámci kurzu bude poskytnuto vzdělávání maximálně 20 zájemcům. O zařazení do kurzu rozhodne pořadí zaslaných přihlášek. Vzdělávací program je akreditován MZČR v rámci celoživotního vzdělávání a po jeho úspěšném dokončení získává absolvent certifikát o absolvování kurzu.


SOUHRNNÉ INFORMACE PRO ZÁJEMCE

Realizátor vzdělávacího certifikovaného kurzu (adresa pro korespondenci):

Ústav ošetřovatelství, 3. lékařská fakulta UK, Ruská 87, Praha 10, 100 00.


Garant kurzu: Doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.


Termíny: od září do listopadu 2022 (termíny kurzu budou upřesněny)

Termíny výukových bloků budou upřesněny podle naplnění kapacity certifikovaného kurzu (minimálně 10 zájemců)

Zahájení kurzu: bude frekventantům oznámeno písemně


Rozsah: celkem 24 hodin výuky (12 hodin teorie, 12 hodin praxe)


Akreditace: Akreditace MZČR v rámci celoživotního vzdělávání


Náklady spojené se vzděláváním hradí účastník kurzu ve výši 3000 Kč. Částku zasílejte po obdržení písemného vyjádření o přijetí do kurzu na účet Komerční banky Praha 10, č. účtu 22734101/0100, variabilní symbol 3925


Podmínky pro přijetí do kurzu:

  1. vzdělání v oboru všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář

  2. doklad o zaplacení kurzu (kopie výpisu z účtu či složenka).


V případě zájmu zašlete vyplněnou závaznou přihlášku na adresu pro korespondenci:

Ústav ošetřovatelství, 3. lékařská fakulta UK, Ruská 87, Praha 10, 100 00.


Certifikovaný kurz na ak. rok 2022/2023 bude probíhat na jaře 2023 a přihlašování bude možné zde od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023Provozně organizační zajištění kurzu a další informace:

Zuzana Filipi

sekretariát Ústavu ošetřovatelství

Email:

tel. 267102904Poslední změna: 23. červen 2022 10:47 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor