Publikační činnost

 

Pohled do databáze evidence publikační činnosti v systému OBD.


Ve výpisu jsou záznamy publikací s afiliací k 3. LF UK


Vybrané publikace

VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ, V., OTRADOVCOVÁ, I., PAVLÍKOVÁ, P. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2013. 272 s. ISBN 978-80-247-3420-0.


JANEČKOVÁ, H., DRAGOMIRECKÁ, E., HOLMEROVÁ, I., VAŇKOVÁ, H. The

attitudes of older adults living in institutions and their caregivers to ageing. In Central European Journal of Public Health, 2013, 21 (2), s.63-71. ISSN 2014 1210-7778


ZVONÍČKOVÁ, M., HEŘMANOVÁ, J., SVOBODOVÁ, H. 2014. Nezdravotníci v kombinované formě studia oboru všeobecná sestra. In Florence, 2014, 5/2014, s. 32-33. ISSN 1801-464X.


ZVONÍČKOVÁ, M., VYTEJČKOVÁ, R., HOLUBOVÁ, J., HEŘMANOVÁ, J., SVOBODOVÁ, H. 2014. Jak vypadá výuka ošetřovatelství „nezdravotníků“ v kombinované formě studia na 3. LF UK v Praze. In Florence, 6/2014, s. 32-34. ISSN 1801-464X, 2014.


HEŘMANOVÁ, J., SVOBODOVÁ, M., ZVONÍČKOVÁ, M. 2014. Motivace studentů „nezdravotníků“ ke studiu ošetřovatelství. In Florence, 2014, 7-8/2014, s. 28-30. ISSN 1801-464X.


SVOBODOVÁ, H., HEMELÍK, M., ZVONÍČKOVÁ, M., MOROVICSOVÁ, E. 2014. Důstojnost v ošetřovatelské péči a pohled sester na (ne)důstojnou péči. In Sociálno – zdravotnické spektrum. [online]. Uveřejněné 15. 8. 2014. 14 s. Dostupné na internetu: http://www.szspektrum.eu/aktualne-vydanie/vedecko-odborne-clanky. ONLINE ISSN 1339-2379.


KRÁLOVÁ, A., SEDLÁŘOVÁ, P. 2015. Zavádění lepku do stravy kojence. In Florence, 2015, 11, (7-8), s. 11 – 13. ISSN 1801-464X. 


SEDLÁŘOVÁ, P., SCHNEIDROVÁ, D. Mléčné kuchyně a problematika přípravy novorozenecké a kojenecké stravy v nemocnicích. In MaMiTa,14 (55), s 16-17. ISSN 1214-1690. 


DRAGOUNOVÁ, L., VYTEJČKOVÁ, R., DRAGOUN, V. Využití medu v léčbě chronických ran. In Florence, 11 (12), s- 36-39. ISSN 1801-464X.


SEDLÁŘOVÁ, P., ZVONÍČKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, H., HAVRDA, M. Možnosti krytí a fixace periferních žilních kanyl s ohledem na vznik flebitid. In Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII: recenzovaný sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí [CD-ROM]. 1. vyd. Praha Fakultní nemocnice v Motole, 2015. s. 66-74. ISBN 978-80-87347-20-1. Konference: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII, Praha, 17.9.2015.


ZVONÍČKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, H., VLČEK, F. Rozšiřování role nelékařských zdravotnických pracovníků v ČR a ve vybraných evropských zemích. In Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII: recenzovaný sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí [CD-ROM]. 1. vyd. Praha Fakultní nemocnice v Motole, s. 14-18. 978-80-87347-20-1. Konference: Cesta k modernímu ošetřovatelství XVII, Praha, 17.9.2015.


VYTEJČKOVÁ, R., SEDLÁŘOVÁ, P., WIRTHOVÁ, V., OTRADOVCOVÁ, I., KUBÁROVÁ, L. 2015. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III: Speciální část. Učebnice. Praha Grada Publishing. 1. vyd. 308 s. ISBN 978-80-247-3421-7.


DE BONT, A., EXEL, J., CORRETI, S., ZVONÍČKOVÁ, M., ZANDER, B., JANSSEN, M., LUDWICKI, T., OKEM, Z.G., HOPE, K. H., BOND, CH., WALLENBURG, I. Reconfiguring health workforce: A case-based comparative study explaining the increasingly diverse professional roles in Europe. In BMC Health Services Research, 2016 - submitted

Poslední změna: 12. červenec 2019 15:31 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor