Interdisciplinární terapie v neurorehabilitaci

Certifikovaný kurz (MZ ČR)


Garant kurzu: Prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.,MSc.


Termín kurzu: (Modul C) 23. - 27.9.2024

Předpokládaný termín: modul D – 2025


Kurz je zaměřen na nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří pracují v oblasti neurorehabilitace nebo mají zájem o získání nových vědeckých znalostí v tomto oboru, který se v důsledku demografických změn dynamicky rozvíjí. Jedná se o nelékařské zdravotnické pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb. a získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecná sestra dle §5 tohoto zákona, získání odborné způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta dle § 7 tohoto zákona a získání odborné způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle § 24 tohoto zákona a Vyhlášky č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků dle § 4 Všeobecná sestra, § 6 Ergoterapeut a dle § 25 Fyzioterapeut.


Absolvent vzdělávacího programu certifikovaného kurzu získá zvláštní odbornou způsobilost se zaměřením na neurologickou rehabilitaci. Absolvent je schopen rozvíjet znalosti a dovednosti a je kriticky reflektujícím odborníkem, který je schopen poskytovat praxi založenou na důkazech. Absolvent najde uplatnění na specializovaných pracovištích, tzn. v iktových centrech, cerebrovaskulárních centrech, neurologických či neurochirurgických jednotkách a neurorehabilitačních klinikách, specializovaných rehabilitačních ústavech.


Celková délka vzdělávacího programu: kurz má 4 moduly (A,B,C,D) a trvá v celkovém počtu 230 hodin. Každý teoretický vzdělávací modul je rozvržen do 5 dnů a zahrnuje 50 vyučujících hodin. (1 vyučovací hodina = 45 minut). Teoretická část výuky zahrnuje 150 hodin. Je realizována formou přednášek, konzultací, odborných seminářů, skupinové práce, projektování, praktických cvičení aj. Odborná praxe je v celkovém počtu 80 hodin a zahrnuje neurorehabilitační praxi.


Kurz je organizován společně pro lékaře i nelékaře. Nelékaři k získání certifikátu musí absolvovat všechny moduly. Kurz bude probíhat na půdě 3.LF UK, organizaci zajišťuje oddělení specialiazačního vzdělávání. Přihlášku na kurz najdete na http://specializace.lf3.cuni.cz/registrace, v sekci Nepovinné kurzy.


Cena teoretického modulu je 4500kč. Cena modulu D bude upřesněna později.


Informace o modulech kurzu zdePoslední změna: 22. březen 2024 13:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor