Prezentace ústavu


Ústav ošetřovatelství se podílí na výuce studentů Všeobecného lékařství v 1. cyklu studia, a to v předmětech Úvod do klinické medicíny I. a II. včetně praxe v 1. i 2. ročníku. Ve vyšších ročnících zajišťuje některé volitelné předměty, např. Odběry biologického materiálu a Péče o lidi bez domova.


Ústav ošetřovatelství garantuje a zajišťuje výuku v bakalářském studijním programu Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, nově (od r. 2019/2020) v programu Všeobecné ošetřovatelství. Podílí se na organizaci a výuce spolu s KAR FNKV v navazujícím magisterském programu pro sestry Intenzivní péče, ve kterém absolventi získají specializaci v oboru intenzivní péče.


Asistenti a odborní asistenti se podílejí jak na teoretické, tak na praktické výuce. Snažíme se zavádět nové metody výuky a integrovat poznatky v jednotlivých předmětech, a to ve všech oborech, aby absolventi byli co nejlépe připraveni na výzvy zdravotnické praxe. Díky spolupráci s řadou prestižních pracovišť tak mohou studenti absolvovat odborné praxe pod vedením jak odborných asistentů, tak mentorek odborné praxe, které absolvují náš certifikovaný kurz Mentorka klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence.


Ústav ošetřovatelství zajišťuje studentům, kteří mají chuť studovat v zahraničí v rámci programu ERASMUS + klinická pracoviště na zahraničních univerzitách, a stejně tak zajišťuje pracoviště pro studenty přijíždějící ze zahraničí.


Ústav ošetřovatelství se také věnuje postgraduálnímu vzdělávání sester formou celoživotního vzdělávání, a to organizací řady certifikovaných kurzů, pořádá odborné konference a semináře na aktuální témata. Spolupracuje s 1. interní klinikou 3. LF U K a FNKV v rámci paliativního a podpůrného týmu.Poslední změna: 21. únor 2019 13:42 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor