Kolegium děkana

Děkan


prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.

děkan 3. lékařské fakulty pro funkční období 2018-2026

profesor na Kardiologické klinice 3.LF UK a FNKV

vedoucí Kardiocentra 3.LF UK a FNKV


>

> osobní stránka

Proděkani

MUDr. David Marx, Ph.D.MUDr. David Marx, Ph.D.

proděkan pro studium a výuku

>

> osobní stránka

> úřední hodiny pro studenty

> zástupci proděkana


Kompletní odpovědnost za studium a výuku v magisterském a v bakalářských programech, vč. sociálních záležitostí studentů.


doc. MUDr. František Duška, Ph.D.prof. MUDr. František Duška, Ph.D.

proděkan pro podporu a evaluaci výzkumu


>

> osobní stránka


Institucionální i grantové financováni vědy, logistická podpora vědy, evaluace vědecké práce.prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

proděkanka pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost


>

> osobní stránka


Doktorské studium (všechny programy) a studentská vědecká činnost.


prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.

proděkan pro akademické postupy


>

> osobní stránka


Příprava podkladů pro habilitační a jmenovací řízení a pro akreditaci fakulty k těmto řízením.doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

proděkan pro specializační vzdělávání a podporu veřejného zdraví


>

> osobní stránka


Specializační vzdělávání lékařů (agenda atestací, akreditací, oborových rad aj.), rozvoj fakulty (po stránce prostorové a materiální). Podpora veřejného zdraví.


doc. MUDr. Monika Arenbergerová, PhD.prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy


>

> osobní stránka


Propagace fakulty (tiskové zprávy, informace do medií, web, apod.), informatika obecně (vč. vnitrofakultních informací), vztahy se zdravotnickými zařízeními, s absolventy (alumni), sociální záležitosti zaměstnanců. Smlouvy o mezinárodní spolupráci, zahraniční cesty členů akademické obce, oblasti mezinárodní akademické mobility zejména mezinárodní výměny studentů v rámci programu Erasmus, aj.


Doc. MUDr. Jan Trnka, PhD.

proděkan pro rozvoj


>

> osobní stránka


Rozvoj fakulty (po stránce prostorové a materiální) a rozvoj kurikula magisterského programu všeobecné lékařství.

prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

proděkanka pro akreditace a pro kariérní a sociální otázky

>

> osobní stránka


Odpovídá za zpracování podkladů pro akreditaci bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Připravuje pro děkana podklady ve věci pravidel kariérního postupu zaměstnanců. Dbá o sociální otázky zaměstnanců a rovné příležitosti.
Ostatní členové kolegia ex officio

JUDr. Zdeňka MlužíkováJUDr. Zdeňka Mužíková

tajemnice fakulty


>Doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.Doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

předseda akademického senátu 3. LF UK

Interní klinika 3. LF UK a FNKV


>

MUDr. Viktor Šebo; foto: ForumMUDr. Viktor Šebo

místopředseda studentské komory akademického senátu 3. LF UK

student oboru Fyziologie a patofyziologie člověka


>Poslední změna: 20. prosinec 2023 13:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor