Proděkan pro specializační vzdělávání a podporu veřejného zdraví

doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Vystudoval 3. lékařskou fakultu UK. Na fakultě působí od roku 1994 jako odborný asistent a od roku 2011 jako docent. Habilitační práci obhájil na téma „Trans izomery nenasycených mastných kyselin ve výživě a jejich vliv na zdraví“. Odborně se zaměřuje na výživu, zejména na studium problematiky tuků a různých skupin mastných kyselin ve výživě a na oblast nutriční toxikologie a epidemiologie.


Je přednostou Ústavu hygieny, vedoucím Katedry hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství a tajemníkem Centra pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu. V letech 2004 – 2012 byl členem Akademického senátu 3. LF UK, od roku 2012 je proděkanem pro specializační vzdělávání (v letech 2014 – 2018 též pro rozvoj).


Předsedá Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP, akreditační komisi a specializační oborové radě pro hygienu a epidemiologii. Je členem Vzdělávací rady MZ ČR, vědecké rady Státního zdravotního ústavu, správní rady a prezidia Společnosti pro výživu, výboru Odboru výživy obyvatelstva a jakosti potravin ČAZV a redakční rady časopisu Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa.

Kontakt

tel.: +420 267 102 621Poslední změna: 3. červen 2019 11:11 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor