Zástupci proděkana pro studium a výuku

Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.


Studovala na Lékařské fakultě hygienické (dnes 3.LF UK). V roce 1974 obhájila hodnost CSc., a v roce 1986 se habilitovala  v oboru  epidemiologie. Od roku 1965 až dosud pracuje na 3. LF UK  na Ústavu epidemiologie. 1965-1989 byla členkou Výzkumné skupiny pro bakteriální rezistenci SZÚ, v letech  1990 - 2003  pak ve  Výzkumné skupině Přírodní ohniskovosti nákaz, v  Národní referenční laboratoři pro Lymeskou borreliózu SZÚ, spolupracující  centrum WHO. Byla členkou Akademického senátu 3.LF UK a v letech 2003-2010 studijní proděkankou pro magisterský studijní program.


+ 420 267 102 337

+ 420 736 629 833Doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.Doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.


Vystudoval magisterský program Všeobecné lékařství a následně postrgraduální studium fyziologie a patofyziologie člověka na 3. lékařské fakultě UK. Od roku 2009 pracuje na interní klinice v oborech diabetologie, endokrinologie a klinická výživa. Vědecky se profiluje v životosprávných intervencích u obezity a diabetu a zkoumá mechanismy účinků stravy na lidský organismus. Je členem výboru akademie evropské společnosti pro studium diabetu a členem česko-francouzské laboratoře pro studium obezity. Působí na pozici vedoucího lékaře oddělení klinického výzkumu Interní kliniky 3. LF UK a FNKV.


+ 420 267 163 031Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.Doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.


Absolvoval 3. lékařskou fakultu UK, na níž poté získal titul Ph.D. (obor Neurovědy) a kde se i habilitoval (obor Lékařská fyziologie). Pracuje jako zástupce přednostky Ústavu fyziologie a je garantem předmětu Struktura a funkce lidského těla. Zabývá se především problematikou percepce, transmise a terapie bolesti. Je členem Rezortní komise MŠMT pro ochranu pokusných zvířat.


+ 420 224 902 714Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.


Vystudoval 3. LF UK. Od promoce (1999) pracuje ve FNKV – zpočátku na 2. interní klinice, aktuálně na oddělení klinické hematologie. Asistentem imunologie na 3. LF UK od roku 2005. V letech 2002-2005 absolvoval vědeckou stáž v laboratoři INSERM v Paříži ukončenou obhajobou PhD v oboru imunologie (Universtite Paris V, 2005). Zabývá se patofyziologií imunitního systému.


+ 420 604  619  579PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.


Vystudovala magisterské studium pedagogika – péče o nemocné na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Pracovala jako sestra na jednotce intenzivní péče, učitelka odborných předmětů na střední zdravotnické škole Ruská v Praze 10. Od roku 1994 se podílela na výuce modulu ID Nemocný člověk v anglickém kurikulu na 3.LF UK, od roku 2002 působí jako odborná asistentka v Ústavu lékařské etiky. Přednostkou Ústavu ošetřovatelství se stala v roce 2007. V období 2004  - 2007 byla šéfredaktorkou časopisu pro zdravotnické pracovníky Diagnóza v ošetřovatelství. V roce 2004 absolvovala studijní stáž na University of Virginia (UVA) a na Virginia Commonwealth University (VCU), USA.


+ 420 267 102 942

+ 420 603 337 585
Poslední změna: 16. květen 2022 07:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor