Zástupci proděkana pro studium a výuku

Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.Doc. MUDr. Daniela Janovská, CSc.


Studovala na Lékařské fakultě hygienické (dnes 3.LF UK). V roce 1974 obhájila hodnost CSc., a v roce 1986 se habilitovala  v oboru  epidemiologie. Od roku 1965 až dosud pracuje na 3. LF UK  na Ústavu epidemiologie. 1965-1989 byla členkou Výzkumné skupiny pro bakteriální rezistenci SZÚ, v letech  1990 - 2003  pak ve  Výzkumné skupině Přírodní ohniskovosti nákaz, v  Národní referenční laboratoři pro Lymeskou borreliózu SZÚ, spolupracující  centrum WHO. Byla členkou Akademického senátu 3.LF UK a v letech 2003-2010 studijní proděkankou pro magisterský studijní program.


+ 420 267 102 337

+ 420 736 629 833


Doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.Doc. MUDr. Jan Trnka, Ph.D.


Vystudoval všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě UK a dále biochemii a historii a filosofii vědy, technologie a mediciny na University of Cambridge. Od roku 2009 učí biochemii na 3. LF UK a zkoumá poruchy mitochondriální funkce.


+ 420 267 102 625

+ 420 722 576 390


Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.Doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D.


Vystudoval 3. LF UK. Od promoce (1999) pracuje ve FNKV – zpočátku na 2. interní klinice, aktuálně na oddělení klinické hematologie. Asistentem imunologie na 3. LF UK od roku 2005. V letech 2002-2005 absolvoval vědeckou stáž v laboratoři INSERM v Paříži ukončenou obhajobou PhD v oboru imunologie (Universtite Paris V, 2005). Zabývá se patofyziologií imunitního systému.


+ 420 604 619 579


PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.   PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.


Vystudovala magisterské studium pedagogika – péče o nemocné na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze. Pracovala jako sestra na jednotce intenzivní péče, učitelka odborných předmětů na střední zdravotnické škole Ruská v Praze 10. Od roku 1994 se podílela na výuce modulu ID Nemocný člověk v anglickém kurikulu na 3.LF UK, od roku 2002 působí jako odborná asistentka v Ústavu lékařské etiky. Přednostkou Ústavu ošetřovatelství se stala v roce 2007. V období 2004  - 2007 byla šéfredaktorkou časopisu pro zdravotnické pracovníky Diagnóza v ošetřovatelství. V roce 2004 absolvovala studijní stáž na University of Virginia (UVA) a na Virginia Commonwealth University (VCU), USA.


+ 420 267 102 942

+ 420 603 337 585
Poslední změna: 21. únor 2018 15:32 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor