Proděkanka pro akreditace a pro kariérní a sociální otázky

prof. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

Od roku 2016 je přednostkou Radiodiagnostické kliniky 3. LF UK a FNKV. Profesně se zabývá především neuroradiologií. Jejím hlavním výzkumným zájmem byly po dlouhá léta možnosti magneticko-rezonanční diagnostiky u pacientů, kteří trpí fokální epilepsií a podstoupili neurochirurgický zákrok s cílem radikální léčby této choroby. Tomuto tématu věnovala disertační práci v oboru Neurovědy na 1. LF UK a posléze i habilitační práci na stejné fakultě. V současné době je její vědecký zájem obrácen k tématu diagnostiky a léčby cévní mozkové příhody. V posledních letech se rovněž zabývá diagnostikou tumorosních onemocnění gynekologických orgánů a dlouhodobými následky léčby těchto onemocnění radioterapií. Volný čas věnuje rodině a dlouhým procházkám v přírodě se psem.

Agenda

Odpovídá za zpracování podkladů pro akreditaci bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů. Připravuje pro děkana podklady ve věci pravidel kariérního postupu zaměstnanců. Dbá o sociální otázky zaměstnanců a rovné příležitosti.

Kontakt


Poslední změna: 1. únor 2022 12:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor