Proděkan pro studium a výuku

MUDr. David Marx, Ph.D.


MUDr. David Marx, Ph.D.Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze (dnes 1. LF UK), od roku 1984 pracuje jako lékař Kliniky dětí a dorostu FNKV, od roku 1990 jako odborný asistent této kliniky. V létech 1991-1992 působil na Institute of Childrens´Health University of Birmingham, UK. Od počátku 90. let minulého století se kromě klinické práce věnuje i oblasti řízení kvality a bezpečí ve zdravotnictví. Je předsedou České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví, předsedou podvýboru pro mezinárodní standardy ve zdravotnictví Joint Commission International a ředitelem Spojené akreditační komise, o.p.s.


Na 3. LF UK vede Kabinet veřejného zdravotnictví. Od roku 2001 do roku 2010 byl předsedou Akademického senátu 3. LF UK, od roku 2003 do roku 2010 byl členem Akademického senátu UK.


Kontakty


  • + 420 267 102 176

  • + 420 602 260 244Poslední změna: 1. únor 2022 10:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor