Proděkan pro podporu a evaluaci výzkumu

prof. MUDr. František Duška, Ph.D.


prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.Je přednostou Kliniky anesteziologie a resuscitace 3. LF UK a FNKV. Kromě vědeckého zájmu o svalový metabolismus a bioenergetické selhání u kriticky nemocných stále praktikuje intenzivní péči. Zajímá se též o edukaci v intenzívní medicíně. V Evropské společnosti intenzívní péče (ESICM) předsedá Clinical Training Committee, založil a vede středoevropské centrum pro zkoušení evropských diplomů EDIC v Praze. Ve volném čase rybaří a včelaří.Kontakt


Poslední změna: 20. prosinec 2023 14:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor