Proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy

prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.


Vystudovala 1. LF UK a po promoci v r. 1996 nastoupila na postgraduální studium na Ústavu biochemie a experimentální onkologie tamtéž. Absolvovala stáž v Institutu Maxe Plancka v Berlíně a od r. 1997 do r. 2001 pracovala jako sekundární lékařka na Kožní klinice a poliklinice pro dermatologii při berlínské Svobodné univerzitě. Zde obhájila doktorský titul Dr. med. s nejvyšším ohodnocením Summa cum laude a stala se vedoucí melanomové ambulance.


Od r. 2001 působí na Dermatovenerologické klinice 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Habilitační práci na téma Apoptóza u maligního melanomu obhájila v r. 2014. Je předsedkyní Společnosti korektivní a estetické dermatologie ČLS JEP, z.s.


Kontakt

Poslední změna: 14. červen 2022 13:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor