Proděkan pro akademické postupy

prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.


prof. MUDr. Valér Džupa, CSc.Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze (dnes 1. LF UK), od roku 1987 pracuje jako lékař Ortopedicko-traumatologické kliniky 3. LF UK a FNKV, od roku 1994 jako odborný asistent, od roku 2003 jako docent a od roku 2015 jako profesor této kliniky. Jeho odborným zaměřením je chirurgie kyčelního a kolenního kloubu, traumatologie pánve a acetabula a septická ortopedie. Je členem Akreditační komise pro ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí MZ ČR a členem redakční rady časopisů Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca a Medicína & umění. Od roku 1999 je školitelem kurzů operačních dovedností organizovaných pro začínající lékaře.


V letech 2010-2013 byl proděkanem 3. LF UK, v letech 2001-2010 a 2013-2018 byl členem Akademického senátu 3. LF UK a v letech 2015-2018 členem Akademického senátu UK.


KontaktyPoslední změna: 27. únor 2018 13:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor