Proděkanka pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.


prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.Vystudovala 3. lékařskou fakultu UK a po promoci v roce 1994 nastoupila do doktorského studia v oboru Neurověd pod vedením prof. MUDr. Pavla Mareše, DrSc. Zabývala se výzkumem vývojové epileptologie nejprve na Ústavu patologické fyziologie 3. LF UK a posléze na Fyziologickém ústav AVČR. V letech 1998-2001 pracovala jako postdoc v laboratoři dr. Ilony Vathy na Albert Einstein College of Medicine v New Yorku v USA, kde se zabývala výzkumem drogové závislosti v animálním modelu. Po svém návratu z USA založila na Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Laboratoř drogové závislosti a zabývá se výzkumem vlivu drog na matku a potomstvo u laboratorního potkana. V roce 2007 se stala docentkou v oboru Lékařské fyziologie s habilitační prací na téma Prenatální expozice morfinu a její dlouhodobé účinky. V roce 2014 byla jmenována profesorkou v oboru Lékařské fyziologie.


Na 3. LF UK je proděkankou pro doktorské studium a studentskou vědeckou činnost od roku 2012, členkou Vědecké rady od roku 2014 a přednostkou Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK od roku 2015, který byl v roce 2018 přejmenován na Ústav fyziologie.


Kontakty


Poslední změna: 2. červenec 2018 14:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor