• Aktuality

Aktuality

Amboss workshop 25.1.2022 pro studenty a pedagogy

At 15:00 (Czech time) on January 25th, AMBOSS will host a live, interactive webinar for medical schools. During this session, the AMBOSS team will cover study strategies and tips to take full advantage of the AMBOSS platform, including how to integrate the AMBOSS library and question bank into your medical studies and exam preparation.

20. ledna 2022


Letní škola kardiovaskulární medicíny – Pisa 4.-9. července 2022

University of Pisa, School of Medicine, Department of Surgical, Medical, Molecular Pathology and Critical Care Medicine. 3 ECTS credits, Official Language: ENGLISH, 45 participants maximum

17. ledna 2022


Úspěch knihy Spinální neurologie prof. Štětkářové a kol.

Kniha prof. Štětkářové a kol. "Spinální neurologie" se umístila na 7. místě v Soutěži vysoce kvalitních monografií na UK za r. 2021. Paní profesorce a celému kolektivu autorů gratulujeme!

4. ledna 2022


Fulbright-Proshek program bude otevřen i v roce 2022/2023

Program je určen lékařům a vědcům ve všech oborech medicíny a na medicínu navazujících oborech (včetně péče o zdraví, stomatologie, farmacie apod.). Stipendium vyhledává vysoce kvalifikované zástupce lékařské profese na počátku vědecké kariéry i seniorní výzkumníky. Účelem stipendia je poskytnout příležitost účastnit se po dobu 4 až 6 měsíců pozorování, konzultací, výuky a výzkumu na University of Minnesota Medical School.

23. prosince 2021


Faktografický portál Amboss zpřístupněn na 3. LF UK od 1.1.2022

Od 1.1. 2022 je na 3. LF zpřístupněn faktografický portál Amboss v anglickém jazyce zpřístupňující interaktivní knihovnu a testy pro přípravu na studium z oblasti lékařství. Amboss je vzdělávací portál určen pro studenty medicíny i lékaře. Přístup je limitován počtem licencí.

22. prosince 2021


Kontaktní místo pro duševní zdraví na 3. LF

Od září tohoto roku na fakultě funguje kontaktní místo, zaměřené přímo na duševní zdraví studentů. Jde o nízkoprahovou poradenskou službu, do které se mohou studenti registrovat anonymně přes on-line kalendář.

20. prosince 2021


Vita Nostra Revue 2021/3-4

Vážení čtenáři Vita Nostra Revue, vychází našeho časopisu. Znovu se věnuje stále aktuálnímu tématu covid-19 - zátěž zdravotníků v průběhu epidemie mapuje studie, na níž se podílela naše autorka dr. Jana Šeblová, nad důsledky epidemie se zamýšlí také děkan fakult, prof. Widimský, který zmiňuje ve svých promočních proslovech zapojení studentů do boje s epidemií, ale také nepochopitelné postoje některých lékařů. Vychází také rozhovor s hlavní hygieničkou, absolventkou naší fakulty, dr. Pavlou Svrčinovou - popisuje proměnu hygienické služby v době epidemie a upozorňuje také na nedostatek lékařů v oboru hygiena a epidemiologie. Připomínáme světový den duševního zdraví, upozorňujeme na několik projektů Národního ústavu duševního zdraví a samozřejmě také na knižní novinky. Časopis otevírá a také uzavírá bohatý fotografický materiál. Příjemné čtení!

14. prosince 2021


Rozhovor o karcinomu pankreatu s prof. Gürlichem

Karcinom slinivky je dnes v představách mnohých synonymem beznaděje. Chirurgická klinika 3. LF a FNKV je v oblasti léčby pankreatu jedna z nejúspěšnějších v ČR. V rozhovoru s přednostou kliniky Prof. R. Gürlichem v týdeníku Květy se dočtete, proč je rakovina pankreatu tak zákeřná, ale i o lidech, kteří nad ní zvítězili.

13. prosince 2021


Prof. I. Štětkářová o cévních mozkových příhodách na ČT1 ve Studiu 6

Prof. I. Štětkářová v ranním vysílání vysvětluje, jak vzniká mrtvice, jak se léčí a do jaké míry se na ní podílí emoční stres.

10. prosince 2021


Kurz pro studenty DSP Kardiovaskulární vědy

Metodologické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí 2021-22. Kurz je otevřený a přístupný zdarma všem doktorandům UK. K jeho absolvování je nutná účast minimálně na 70% seminářů. Začátky všech seminářů ve středu v 15:30. Prvních cca 20 minut bude přednáška a následovat bude neformální interaktivní diskuze

7. prosince 2021
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor