• Aktuality

Aktuality

O intervenční kardiologii s doc. Viktorem Kočkou

Za poslední dvě dekády se v intervenční kardiologii událo skoro až nepředstavitelné množství věcí. Kdyby mi v roce 2002, když jsem s invazivou začínal, někdo řekl, že budeme katetrizačně implantovat aortální chlopně, považoval bych to za příběh z jiné galaxie.

30. června 2022


Setkání školitelů a přátel Kabinetu praktického lékařství

Ve středu 22.6. se v Burianově posluchárně konalo setkání školitelů a přátel Kabinetu praktického lékařství 3. LF. Setkání zahájil vedoucí kabinetu MUDr. M. Seifert. Podal zprávu o výuce praktického lékařství v 5. a 6. ročníku a představil stávající i plánované aktivity kabinetu. MUDr.

27. června 2022


Prof. Rychlík oceněn Polskou nefrologickou společností

Na 14.kongresu Polské nefrologické společnosti (PTN) 10.6. ve Wroclavi bylo Prof. I. Rychlíkovi předáno Čestné členství PTN. Prof. Rychlík, přednosta Interní kliniky 3. LF a FNKV, dodává: „Je to pro mě velká čest, za 70 let trvání PTN jsem třetím českým nefrologem, kterému se této cti dostalo.“ Na fotografii je plaketa a předání čestného členství z rukou Prof. Andrzeje Oko, prezidenta PTN.

23. června 2022


Prof. Widimský představil 3. LF na Mezinárodní radě UK

Ve čtvrtek 16. června proběhlo na UK setkání Mezinárodní rady, v níž zasedají významné vědecké a pedagogické osobnosti působící ve špičkových zahraničních institucích. Na programu byla například reforma Ph.D. studia nebo téma programu PRIMUS a grantů ERC.

17. června 2022


Vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2022-2025

Akademický senát 3. LF UK vyhlašuje volby do AS 3. LF UK pro funkční období 1. 12. 2022 – 30. 11. 2025. Volby se uskuteční v úterý 1. 11. 2022 a ve středu 2. 11. 2022. Návrhy na kandidáty podávají členové akademické obce elektronicky nejpozději do 9:00 hodin dne 27. října 2022.

15. června 2022


Nová pravidla čerpání sociálního fondu 3. LF UK

Vydáním nového opatření děkana došlo k navýšení limitů při čerpání prostředků ze sociálního fondu fakulty.

8. června 2022


Článek o změnách hladiny draslíku v krvi v průběhu umírání

Tým z Kliniky anesteziologie a resuscitace 3.LF a FNKV pod vedením doc. Františka Dušky publikoval v květnu v USA v časopise Journal of Forensic Sciences v článku „Perimortem dynamics of blood potassium concentration in patients dying in intensive care unit: a prospective nested cohort study“ výsledky své studie týkající se změn hladiny draslíku a dynamiky acidobazické rovnováhy v krvi v průběhu umírání a těsně po smrti.

6. června 2022


Zpráva o Studentské vědecké konferenci 2022

Dne 24. května 2022 se konala na 3. LF UK Studentská vědecká konference (SVK). Po dvou letech COVIDu jsme se konečně mohli setkat na SVK naší fakulty prezenčně a bez respirátorů. Ne každý toho využil. Zdá se, že velká část studentů a akademiků preferuje sledování vědeckých prezentací online. To nám naštěstí umožňuje moderní streamovací technika, kterou jsme si v předchozích letech pořídili.

3. června 2022


Setkání se zástupci Sheba Medical Centre na půdě 3. LF

Na 3. lékařské fakultě UK proběhlo setkání se zástupci Sheba Medical Centre z Izraele. Setkání zahájil a přítomné přivítal proděkan pro studium a výuku MUDr. D. Marx. Počátkem tohoto roku uzavřela 3. lékařská fakulta a Sheba Medical Centra smlouvu o zajištění klinické praktické výuky pro israelské studenty v zařízeních nemocnice Sheba v Tel Avivu.

26. května 2022


Medik, který se zabaví i jako průvodce v hospitálu Kuks

„Průvodcovství na hospitálu Kuks mě naučilo umění komunikovat s lidmi. Žádnému medikovi by neškodilo, aby byl nějaký čas i průvodcem,“ prozrazuje Jaroslav Matějka, student-třeťák ze 3. lékařské fakulty UK.

18. května 2022
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor