• Aktuality

Aktuality


Doktorské studium a v oblasti klinické fyziologie metabolizmu

Centrum pro výzkum výživy, metabolizmu a diabetu nabízí postgraduální studium v oblasti klinické fyziologie metabolizmu. Neváhejte se obrátit do 15.dubna.

21. března 2019


Pozvánka na XIV. traumatologický den Chirurgické kliniky 11. 4. 2019

TÉMA: Chirurgická stabilizace poranění hrudní stěny

PRAHA | Hotel Globus

18. března 2019


NUDZ zve na klavírní koncert Borise Krajného

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech a Spolek NUDZ zařadily mezi své aktivity také projekt koncertů klasické hudby s názvem Umění – cesta do duše. Projekt je financován výhradně ze soukromých zdrojů a jeho součástí je i dlouhodobé zapůjčení skvostného koncertního klavíru Steinway & Sons, který je umístěn ve foyer NUDZ. Jménem pořadatelů si dovoluji pozvat Vás na další koncert v NUDZ, tentokrát Borise Krajného.

15. března 2019


Grada – sleva 20 % na nákup knih do 31. 3. 2019

Nakladatelství Grada Publishing ve spolupráci s 3. LF UK pořádá zvýhodněný prodej publikací. Sleva platí na celý sortiment.

 

Akce platí do 31. března 2019.

11. března 2019


NUDZ zve na klavírní koncert Miroslava Sekery

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech a Spolek NUDZ zařadily mezi své aktivity také projekt koncertů klasické hudby s názvem Umění – cesta do duše. Projekt je financován výhradně ze soukromých zdrojů a jeho součástí je i dlouhodobé zapůjčení skvostného koncertního klavíru Steinway & Sons, který je umístěn ve foyer NUDZ. Jménem pořadatelů si dovoluji pozvat Vás na další koncert v NUDZ, tentokrát Miroslava Sekery.

4. března 2019


Výběrové řízení - studijní pobyty Erasmus 2019/2020

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020, které se bude konat 20. března 2019 od 15:00 hod v kanceláři 205 (3. LF, 2. patro).

28. února 2019


Valentýn je pryč, teď se píšou grantové žádosti – máme pro Vás inspiraci!

Máte do vědy zapáleného šesťáka nebo šesťačku, ale chce Vám odejít za lepším do jiné laborky? Čekáte, jak dopadne grant a nevíte, z čeho rozjet PhD projekt? Tak právě pro Vás je tu Donatio Facultatis Medicae Tertiae (DFMT) s uzávěrkou nyní prodlouženou do 31.3.2019.

27. února 2019


Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v letním semestru 2018/2019

Pro letní semestr akademického roku 2018/2019 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to English for Academics – s rodilým mluvčím, Němčina pro lékaře a Francouzština pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 8. března 2019. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2300,- Kč/1 semestr.

26. února 2019


Pozvánka na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+

Rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích.

25. února 2019


Syllabův večer 25.2. na téma Klinická výživa a intenzivní metabolická péče

Nenechte si ujít příležitost seznámit se se současnými poznatky, trendy, kontroverzemi a doporučenými postupy v oboru, který integruje medicínu. II. interní klinika 3. LF UK a FNKV zve kolegy lékaře, vědecké pracovníky, studenty i ostatní zaměstnance naší lékařské fakulty na Syllabův večer České lékařské společnosti J. E. Purkyně

22. února 2019


Prof. Anděl nemá rád biflování

Prof. Anděl a Arnošt z Pardubic! Kdo jiný než bývalý děkan 3. LF prof. Anděl by měl být navržen na cenu Arnošta z Pardubic, celouniverzitní ocenění pro vynikajícího učitele? Člověk, kterého vyučovat jednoduše baví, a proto to baví i studenty. Nemá rád biflování a rozdíl mezi současnými studenty a studenty v 90. letech téměř nevidí. „Kvalitních studentů s mimořádným zájmem oproti dřívějšku přibývá,“ prozradil Anděl redaktorce Z. Keményové pro Hospodářské noviny.

13. února 2019


Fyziologická konference na naší fakultě

3. lékařská fakulta ve dnech 5.-7. února hostí konferenci 95. Fyziologické dny. Konference se účastní 150 fyziologů z fakult a výzkumných ústavů České a Slovenské republiky. Přednášky a postery probíhají v několika sekcích. Nejhojněji zastoupená je sekce neurofyziologie, následuje kardiofyziologie, buněčná fyziologie, metabolismus a varia. Vedle vědeckých sekcí se v rámci konference koná i diskusní fórum na téma Výuka fyziologie. Dvě hlavní zvané přednášky přednesly zástupkyně naší fakulty; Purkyňovu přednášku prof. Romana Šlamberová na téma "Mých sedmnáct let s pervitinem" a pedagogickou přednášku doc. Anna Yamamotová na téma"Endogenní antinocicepční systém a možnosti jeho ovlivnění". Zahraničním hostem konference je prof. Jeffery John GR na téma "Epilepsy as an extreme form of physiology".

6. února 2019


Podpora internacionalizace UK

Rádi bychom Vám představili novou aktivitu, jejímž účelem je financování krátkodobých zahraničních výjezdů a dalších aktivit vztahujících se k internacionalizaci UK, konkrétně lze žádat o podporu aktivit studentů a podporu aktivit klinik a ústavů.

5. února 2019


Devět setkání o lidské důstojnosti

"Paliativní tým vinohradské nemocnice do současnosti ošetřil již 521 pacientů", uvedl primář I. interní kliniky 3. LF a FNKV MUDr. M. Havrda. Na této interní klinice umírá podle jeho slov nejvíc pacientů z celé Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kdy nemocným selhávají z nejrůznějších důvodů základní orgány. Proto se stal jakýmsi průkopníkem paliativní léčby a na klinice vybudoval díky podpoře programu "Spolu až do konce" Nadačního fondu Avast paliativní tým, který dnes poskytuje péči pacientům napříč celou nemocnicí.

1. února 2019


Seminář na téma Perinatologie a fetomaternální medicína, 18.1.2019

ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ, PRAHA 3. LF UK, KATEDRA GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ IPVZ pořádají Seminář PERINATOLOGIE a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNY věnovaný problematice fetálního růstu a postnatálním důsledkům fetálního programingu. Přednáší prof. Francesc Figueras.

14. ledna 2019


Otvíráme dva nové studijní programy - Intenzivní péče a Nutriční terapie

Jedná se o nový magisterský obor pro sestry a o nový bakalářský studijní program. Přijďte na Den otevřených dveří 11. 1. 2019 a dozvíte se více.

10. ledna 2019


Vita Nostra Revue 2018/4

Vážení čtenáři, 16. ledna uplyne přesně 50 let ode dne, kdy se na protest proti sovětské okupaci upálil student Jan Palach. V nejnovějším vydání Vita Nostra Revue v textu Půlstoletí Jana Palacha na lednové události 1969 vzpomíná tehdejší student medicíny, dnešní děkan 2. lékařské fakulty, profesor Vladimír Komárek. Jeho vzpomínky doplňuje dr. Tomáš Roith, který spolu s dalšími tehdy držel na Václavském náměstí protestní hladovku. Historii, ačkoli jinému období, se věnuje také dr. Pavel Čech a nový přednosta Ústavu jazyků dr. Petr Honč. Vita Nostra samozřejmě informuje také o věcech aktuálních. Profesor Widimský shrnuje změny, které se udály v posledních měsících na fakultě, zároveň nastiňuje, kam by měla fakulta dále směřovat. Nechybí ani studentské texty popisují aktivity studentů na fakultě i mimo ni. Téma stáří otevírá studentská vědecká konference Stárnutí a text dr. Šeblové se zabývá problematikou stáří v rámci urgentní medicíny. V neposlední řadě nutno upozornit na článek dr. Lukáše Malého, který vysvětluje motivaci studentů dobrovolně pracovat v nemocnici v africkém Itibo. A ani tento výčet není vše, co se dočtete v novém vydání Vita Nostra Revue. Přejeme příjemné počtení!

9. ledna 2019


V Keni nemá lékař takové vybavení jako tady, musí více improvizovat

Metoděj Renza, student 3. LF UK, hovoří v Českém rozhlase Vysočina o misi Itibo, které se studenti a lékaři 3. lékařské fakulty zúčastnili.

3. ledna 2019


Pozvánka na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+

Rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích.

31. prosince 2018


Výběrové řízení - absolventské stáže

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě „absolventské stáže Erasmus“, která je určena pro budoucí absolventy všech studijních programů vyučovaných na naší fakultě, kteří jsou v současné době v posledním ročníku.

30. prosince 2018


Den otevřených dveří

Dne 11. 1. 2019 se od 14.00 koná na 3. lékařské fakultě Den otevřených dveří. Zájemci o studium se mohou setkat s našimi studenty, kantory, pracovníky studijního odd. nebo si prohlédnout různá pracoviště Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Bude jim představena naše fakulta a studium na ní.

29. prosince 2018


Pro letní semestr 2018/2019 je opět otevřena Dětská i Juniorská univerzita

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 3. – 5. třídy 1. stupně základní školy v letním semestru akademického roku 2018-2019 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita a pro studenty posledních dvou ročníků gymnázií přednášky v rámci projektu Juniorská univerzita. Přihlašování bude spuštěno v úterý 18. 12. 2018 ve 14:00 hodin. Přijato bude prvních 28 zájemců. Účast v projektu je bezplatná.

18. prosince 2018


Jsem takový pendler z Plzně - nová kniha z edice Osobnosti 3. LF

Životnímu příběhu prezidenta České lékařské akademie prof. MUDr. Richarda Rokyty je věnován 6. svazek edice Osobnosti 3. LF. Náš nejvýznačnější odborník v algeziologii vypráví o svém dětství v rodině zvěrolékaře, poválečném životě v Pošumaví, studiích a prvnímu působení na plzeňské lékařské fakultě, a především o cestě k lékařskému výzkumu, jemuž se vedle výuky studentů věnoval po celou svou dlouhou profesní dráhu. Od jejího samého počátku byl průkopníkem nového oboru, kterému měl příležitost se věnovat na předním světovém pracovišti v Institutu Marey a dál jej rozvíjet nejprve na Lékařské fakultě hygienické a poté na 3. LF, na jejíž současné podobě má jako spolutvůrce studijního curricula a dlouholetý proděkan významný podíl.

14. prosince 2018


Prof. Moťovská: Idealismus mi nezůstal, entusiasmus ano

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., z III. interní kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV byla zvolena do výboru Evropské kardiologické společnosti. Bude se tak aktivně podílet na vedení evropské kardiologie. V motivačním dopise zformulovala tři směry, kterými by se tato společnost měla ubírat: aktivní zapojení pacientů, iniciace nezávislých klinických studií bez ohledu na jejich lukrativitu a etika v klinickém výzkumu. Jak ona sama vnímá tento úspěch?

10. prosince 2018


Prof. Widimský se opět zařadil mezi nejcitovanější světové vědce

Uznávaný kardiolog a děkan 3. LF UK prof. Widimský se opět zařadil mezi nejcitovanější světové vědce. Spolu s ním se v žebříčku Highly Cited Researchers, který každoročně zveřejňuje společnost Clarivate Analytics, umístilo ještě 11 českých badatelů. Seznam čítá více než 4000 odborníků v 21 oborech, zahrnuje osobnosti patřící v daném oboru do 1 % nejcitovanějších.

6. prosince 2018


V Brně proběhlo setkání asociace děkanů lékařských fakult ČR a SR

Ve dnech 9. – 10. listopadu 2018 se v Brně uskutečnilo setkání lékařských fakult České republiky a Slovenské republiky. Letos tuto výroční akci hostila Lékařská fakulta Masarykovy univerzity. Zúčastnili se jí zástupci vedení z devíti českých a čtyř slovenských lékařských fakult. Celkový počet účastníků byl 163. Děkani lékařských fakult sdružení v Asociaci děkanů lékařských fakult ČR vydali společné prohlášení.

12. listopadu 2018


Vita Nostra Revue 2018/3

Vážení čtenáři Vita Nostra Revue, v podzimním vydání našeho čtvrtletníku opět přinášíme informace z dění na fakultě v uplynulých měsících, připomínáme si významná životní jubilea akademiků, z nichž za zmínku stojí především 90. narozeniny profesora Čecha, ale také 80. narozeniny doc. Provazníkové. Studenti popisují své prázdninové stáže, například Anna Ouřadová, která se dlouhodobě zajímá o oblast pouliční medicíny, píše o své stáži v ostravské ordinaci pro chudé. Protože nedávno začal semestr, věnujeme se také tématu stres. Dr. Šeblová přibližuje, co působí stres lékařům urgentní medicíny. Dr. Čech, odborník na historii medicíny, představuje profesora Vratislava Jonáše, který zemřel přesně před 50 lety. Nechybí ani bohatý fotografický materiál, články týkající se aktuálního politického dění a další.

9. listopadu 2018


Lidé bez domova jako častí klienti urgentní medicíny

Třetí ze série veřejných přednášek volitelného předmětu Zdravotní péče o osoby bez domova, na které jsou zváni nejen členové akademické obce, ale i zaměstnanci FNKV a široká veřejnost. Přednáší MUDr. Jana Šeblová Ph.D.

8. listopadu 2018


Zkušební přístup do databáze DynaMed Plus

Využijte zkušební přístup - až do 28. února 2019 máte možnost otestovat databázi DynaMed Plus. Faktografická databáze DynaMed Plus je klinickým referenčním nástrojem z oblasti medicíny; je založená na důkazech a její obsah je průběžně aktualizovaný mezinárodním týmem lékařů a vědců.

30. října 2018


Nejčastější zdravotní problémy osob bez přístřeší a možnosti řešení

Druhá ze série veřejných přednášek volitelného předmětu Zdravotní péče o osoby bez domova., na které jsou zváni nejen členové akademické obce, ale i zaměstnanci FNKV a široká veřejnost. Přednáší MUDr. Boris Oniščensko

25. října 2018


Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, zimní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v zimním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.

25. října 2018


Výsledky Studentské vědecké konference lék. fakult ČR a SR 2018

Dne 17. 10. 2018 se na naší fakultě konala tradiční Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR 2018, ze které nyní zveřejňujeme výsledky a fotografie.

23. října 2018


Nelze být zdravý v rozbitém těle

Tělo a duše tvoří člověka. Nemoci lze pak vidět jako nesoulad duše a těla, i tak můžeme chápat základ psychosomatické medicíny. Každý si pod pojmem duše představuje něco jiného, ale je jisté, že psychika ovlivňuje naše tělo. Biolog a kněz v jedné osobě Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě UK uvádí:

„Nejnemocnější skupinou obyvatelstva jsou vysokoškoláci na začátku zkouškového období, kdy jim kolabuje imunitní systém. Proč? Vždyť imunitní systém jsou jen mašinky, co jezdí v těle, a hledají škodlivé bakterie! Ano, ale stres tohle všechno ovlivňuje.“

22. října 2018


Výběrové řízení Erasmus - praktické stáže v LS 2018/2019

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v letním semestru ak. roku 2018/2019 (tj. od cca od ledna 2019 do 30.9.2019).

11. října 2018


Zveme Vás na přednášku Úvod do problematiky bezdomovectví

Dne 9. 10. 2018 proběhne první z cyklu veřejných přednášek v rámci volitelného předmětu Zdravotní péče o lidi bez domova, na které jsou zváni nejen členové akademické obce, ale i zaměstnanci FNKV a široká veřejnost.

4. října 2018


3. LF UK vyhlašuje Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ pro doktorandy

3. LF UK vyhlašuje Donatio Facultatis Medicæ Tertiæ podporující začátek kariéry nejnadějnějších studentů doktorského studia.

29. září 2018


Semináře pro zájemce o výjezd do zahraničí

Informace o mobilitních seminářích pořádaných IPSC UK.

28. září 2018


Podpora internacionalizace UK

Informace o nové aktivitě, jejímž účelem je financování krátkodobých zahraničních výjezdů a dalších aktivit vztahujících se k internacionalizaci UK.

28. září 2018


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, zimní semestr 2018/2019

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

28. září 2018


Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2018/2019

Pro zimní semestr akademického roku 2018/2019 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to English for Academics – s rodilým mluvčím a Němčina pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 10. října 2018. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2300,- Kč/1 semestr.

26. září 2018


Velké semináře interních oborů, zimní semestr 2018/2019

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

26. září 2018


Změna úředních hodin Studijního oddělení ve dnech 17. - 27. 9. 2018

Ve dnech zápisu do akademického roku 2018/2019 od 17. 9. 2018 do 27. 9. 2018 platí v souvislosti s vydáním Příkazu děkana č. 16/2018 úřední hodiny Po - Pá: 8.00 - 13.00 hodin.

14. září 2018


Webová EKG učebnice opět zprovozněna

Vážení studenti, webová EKG učebnice, s kterou vyjádřila spokojenost řada studentů v minulých letech, a která byla (nevím proč) činností hackerů poškozena, byla nyní zrekonstruována a v české verzi je k dispozici na adrese www.ucebnice-ekg.cz. Kromě vysvětlení principu EKG a teoretické části je k dispozici více než 120 reálných EKG křivek. doc. MUDr. P. Osmančík, PhD

6. září 2018


Vláda chce zvýšit počet studentů na lékařských fakultách

Vláda chce zvýšit počet studentů medicíny o patnáct procent. Bude jí to stát 6,8 miliardy korun. V současné době absolvuje každoročně obor všeobecné lékařství v češtině asi 1340 studentů, lékařské fakulty přijímají každého desátého až patnáctého zájemce.

5. září 2018


Semináře Kliniky anesteziologie a resuscitace

Semináře se konají v posluchárně KAR ve 3. patře pavilonu H, začátek v 07:15 v návaznosti na ranní hlášení kliniky (není-li uvedeno jinak) zváni jsou všichni! Každou středu je RTG vizita, každý čtvrtek v 15:30 angličtina (Mr. Ray Swann) – od 27. 9. 2018.

4. září 2018


Student Metoděj Renza v Českém rozhlase

Skromný zachránce Metoděj Renza, student 3. LFUK, hovoří v Českém rozhlase Vysočina o tom, jak blízko k sobě má medicína a sport.

29. srpna 2018


Výběrové řízení Erasmus - studijní pobyty LS 2018/2019

Informace k dodatečnému výběrovému řízení na studijní pobyty Erasmus realizované v LS 2018/2019.

15. srpna 2018


K. Kieslich o sobě říká: „Splňuji archetyp českého Honzy“

Absolvent 3. LF UK Karel Kieslich o sobě říká: „Splňuji archetyp českého Honzy“. Studuje totiž na University College v Londýně, chtěl by ve světě nasbírat první pracovní zkušenosti jako psychiatr a neurovědec, ale rád by je jednou přinesl zpět do České republiky.

15. srpna 2018


Školení EBSCO eBooks - Jak si stáhnout eKnihu do mobilního zařízení

Pozvánka na online školení „EBSCO eBooks – Jak si stáhnout eKnihu do mobilního zařízení“, které se uskuteční 23. 8. 2018

15. srpna 2018


Kurzy Společnosti terapie ruky a Kliniky plastické chirurgie 3. LF UK

Společnost terapie ruky ve spolupráci s Klinikou plastické chirurgie 3. LF UK pořádá tři odborné kurzy na téma ošetřování a rehabilitace rukou.

24. července 2018


Salzburské semináře 2019

Pro rok 2019 vypisuje Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 36 týdenních Salzburských seminářů pokrývajících celou škálu odborných specializací. Každoročně vysílá do Salzburku zhruba 70 českých lékařů. Na seminářích přednášejí špičkoví odborníci z amerických a rakouských univerzit. Uzávěrka pro podání přihlášek na první kolo, které se uskuteční od ledna do dubna 2019, je 15. října 2018.

24. července 2018


Vítězné postery SVK 2018

Naši nejlepší studenti uveřejnili vítězné postery ze Studentské vědecké konference 2018. Prohlédněte si je!

10. července 2018


Aliance 4EU propojí evropský vědecký a vzdělávací prostor

Rektoři čtyř prestižních evropských univerzit – Univerzity Karlovy, Universität Heidelberg (Německo), Sorbonne Université (Francie) a Uniwersytet Warszawski (Polsko) - se dnes sešli v Praze při příležitosti realizace výjimečného partnerství, tzv. EVROPSKÉ UNIVERZITNÍ ALLIANCE – 4EU.

2. července 2018


Dětská univerzita je v zimním semestru opět otevřena pro ZŠ a gymnázia

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 2. stupně základní školy a studentům 8mi letých gymnázií v zimním semestru akademického roku 2018/2019 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita. Účast v projektu je bezplatná. Přihlášení bude probíhat pouze na adrese http://detskauniverzita.lf3.cuni.cz. Spuštěno bude dne 27. 6. 2018 v 15:00 hodin. Přijato bude prvních 30 zájemců.

27. června 2018


Úřední hodiny Studijního oddělení v době letních prázdnin

Úřední hodiny v době letních prázdnin od 2. 7. do 31. 8. 2018 jsou ve středu od 9:00 hod. do 12:00 hod. V případě urgentních záležitostí volejte pohotovostní číslo +420 724 292 312.

26. června 2018


Prof. Michal Kršek vyvrací mýtus o štítné žláze na Radiožurnálu

Týden štítné žlázy, který se konal na konci května, má lidem připomenout, aby nepřehlíželi příznaky onemocnění. Někdy ale není jednoduché nemoc rozpoznat – zpočátku jde o nespecifické příznaky, třeba únava má desítky různých příčin. A právě k tomu slouží preventivní kontrola, připomíná v pořadu Host Radiožurnálu předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.

26. června 2018


Výsledky přijímacího řízení

Z důvodu ochrany osobních údajů uchazečů nebudou podávány telefonické informace o výsledku přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy (mimo výsledků 1. kola v rámci náhradního termínu), a také v tištěné podobě ve vestibulu fakulty (pod číslem uchazeče).

19. června 2018


Vita Nostra Revue 2018/2

Vážení čtenáři Vita Nostra Revue, v prázdninovém čísle našeho časopisu přinášíme opět řadu aktualit z uplynulých měsíců a medicínská témata, ale věnujeme se i obecně politickému dění s douškou moderní historie. Z aktuálního dění za zmínku stojí především další úspěšná Studentská vědecká konference, ale také projekt Running With Those That Can ́t, který je každoročně součástí pražského půlmaratonu. V rubrice medicína se tentokrát věnujeme v několik textech sepsi a novinkám v podávání antibiotik. Svými poznatky přispěli skuteční odborníci. K zajímavému rozhovoru o trendech v porodnictví se uvolil gynekolog a porodník Radovan Vlk. Nechybí čtivý článek doktorky Šeblové a přetiskujeme rovněž zajímavou úvahu profesora Anděla o tom, jak česká společnost vnímá rizika. Neopomíjíme ani cyklus o válečné medicíně, který na fakultě organizovala IFMSA. Tématu se věnujeme opět v několika textech. Nechybí bohatý obrazový materiál a mnoho dalších článků a témat.

15. června 2018


Prof. MUDr. V. Báča opět jmenován rektorem jihlavské polytechniky

Prezident Miloš Zeman dnes jmenoval rektorem jihlavské Vysoké školy polytechnické Václava Báču a podepsal jmenovací dekrety 60 profesorů. V tiskových zprávách to oznámila kancelář prezidenta. Rozhodnutí prezidenta ještě musí stvrdit podpisem premiér Andrej Babiš (ANO) a dekrety profesorům předá ministr školství Robert Plaga (ANO). Mezi novými profesory jsou třeba politolog Stanislav Balík nebo soudce Nejvyššího správního soudu Zdeněk Kühn.

15. června 2018


Komise chce pro Erasmus po roce 2020 zdvojnásobit prostředky

Evropská komise (EK) navrhuje na roky 2021 až 2027 zdvojnásobit na 30 miliard eur (775 miliard Kč) rozpočet programu Erasmus, který v EU slouží k podpoře vzdělávání. Mělo by to ve stejných letech umožnit podporu až 12 milionů lidí, což by bylo až třikrát více než v současném finančním období.

4. června 2018


Kaspáza 8 a Slizolin zabodovaly v jubilejním SOS 2018 EXTREME

Ve dnech 27. - 29. 4. 2018 se mezi obcemi Kytín, Mníšek pod Brdy a Řevnice uskutečnil již X. ročník metodického cvičení SOS Extreme 2018, který organizovala Asociace dobrovolných záchranářů České republiky pod záštitou Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra. Za naši fakultu se zúčastnily dva týmy.

28. května 2018


Absolventské stáže Erasmus

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě „absolventské stáže Erasmus“, která je určena pro budoucí absolventy všech studijních programů vyučovaných na naší fakultě, kteří se chystají absolvovat v období září 2018 až březen 2019. Výjezdy jsou možné ode dne následujícího po absolutoriu do 31. 5. 2019 (včetně návratu).

17. května 2018


Lékařským fakultám by mělo jít za deset let 6,5 miliardy navíc

Každý rok by měly navýšit počet přijatých studentů o 15 procent. Podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) vládá počítá s prvními 135 miliony korun už letos v září. Navýšení počtu studentů má zažehnat hrozící nedostatek lékařů. Babiš a ministři školství a zdravotnictví to řekli novinářům po dnešním jednání s děkany lékařských fakult.

16. května 2018


Interní soutěž o finanční příspěvky na mezinárodní mobilitu

V rámci podpory rozvoje mezinárodní spolupráce 3. LF UK byla vyhlášena interní soutěž o finanční příspěvky na mezinárodní mobilitu (hrazení cestovních výdajů – letenky, jízdenky, ubytování) s názvem "Akademické mobility 3. LFUK". V rámci této soutěže je možné žádat o příspěvky zejména na:

• Studentské mobility mimo program ERASMUS+

• Zaměstnanecké mobility mimo program ERASMUS+

• Úhradu cestovních nákladů v rámci programu CEEPUS

• Další aktivity (např. podporu hostujících profesorů, společné studijní programy)

16. května 2018


Přijďte se rozloučit se školním rokem na 3. LF slavnostní bohoslužbou

Se školním rokem 2017/2018 3. LF UK se rozloučíme slavnostní bohoslužbou TE DEUM v 16 hod. v nemocniční kapli na Dětské klinice FNKV, pavilon M. Bohosluzbě předsedá P. Mgr. Marek Vácha, přednosta Ústavu etiky 3. LF UK. Všichni jsou srdečně zvání.

16. května 2018


Knihovna 3. LF UK vyhlašuje čtenářskou amnestii

Zapomněli jste včas vrátit knížky do fakultní knihovny a teď se obáváte pokuty? Nemusíte. V rámci příprav na zavedení nové evropské směrnice GDPR vyhlašuje vedoucí SVI ČTENÁŘSKOU AMNESTII, která bude probíhat od 14. května 2018 do konce zkouškového období.

14. května 2018


Tři české VŠ jsou v první desítce žebříčku škol nových členů EU

V první desítce žebříčku THE New Europe 2018 ranking, který hodnotí vysoké školy ze 13 zemí, jež od roku 2004 vstoupily do Evropské unie, se umístily tři české univerzity. Nejlépe si v hodnocení vedla Univerzita Karlova, která obsadila čtvrté místo, brněnská Masarykova univerzita je na sedmé příčce a Univerzitě Palackého v Olomouci patří desátá pozice. V čele žebříčku je Univerzita v Tartu z Estonska. Prestižní rankingová společnost Times Higher Education zveřejnila hodnocení na globálním summitu, který od úterý hostí olomoucká univerzita.

27. dubna 2018


Open Square 2018: kulturní festival v centru Prahy v sobotu 28. dubna

Tradiční festival institucí sídlících kolem náměstí Jana Palacha Open Square nabídne v sobotu 28. dubna 2018 celodenní program, v němž nechybí ranní hodina jógy, vyhlídková plavba lodí, etnologický stánek s ukázkami lidových řemesel i gastronomické zážitky. A samozřejmě spousta kulturních akcí. Náměstí a jeho okolí jimi ožije od 10 do 18 hodin.

24. dubna 2018


Nová kniha z edice Osobnosti 3. LF k výročí prof. Eduarda Zvěřiny

Jako pátý svazek edice Osobnosti 3. lékařské fakulty UK vychází u příležitosti životního jubilea prof. MUDr. Eduarda Zvěřiny, DrSc., FCMA, autobiografické vyprávění tohoto významného českého lékaře. Prof. Zvěřina se během své dlouhé kariéry prosadil jako vynikající mikroneurochirurg a nemalý je i jeho přínos k rozvoji neurochiururgie jako vědy. V knížce vypráví příběh svého rodu, popisuje svou cestu k medicíně, vzpomíná na své učitele i spolupracovníky. Jako ve všech svazcích edice je životní příběh doplněn i několika autorovými texty, gratulacemi kolegů k jubileu, bibliografií a obrazovou přílohou.

18. dubna 2018


Purkyňův nadační fond vypisuje soutěž pro mladé autory

Purkyňův nadační fond vyhlašuje třetím rokem cenu za publikaci v časopise s nejvyšším impakt faktorem (IF) publikovanou či k publikaci přijatou v roce 2017. Udělení ocenění je spojeno s finanční odměnou 50 000 Kč, která bude rozdělena mezi 3 až 5 autorů, přičemž minimální částka jednoho nadačního příspěvku bude činit 10 000 Kč. Návrhy zasílejte prostřednictvím on-line formuláře nejpozději do 31. května 2018.

16. dubna 2018


Cena Alzheimer nadačního fondu míří na 3. LF UK

V pátek 27. dubna 2018 bude v rámci slavnostního večera Konference neuropsychiatrického fóra v Galerii Louvre předána cena Jana Bureše. Ocenění obdrží i MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D, odborná asistentka Oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty a vědkyně Národního ústavu duševního zdraví. Cenu dostane od Alzheimer nadačního fondu za nejlepší odbornou publikaci mladých autorů za rok 2017 zaměřenou na problematiku Alzheimerovy nemoci a demencí v oblasti neurologie, psychiatrie, geriatrie a neurověd.

16. dubna 2018


Vyhlášení 3. kola soutěže Primus - podpora vědeckých pracovníků

Využijte jedinečnou možnost, jak založit novou vědeckou skupinu či laboratoř na Univerzitě Karlově! Odstartoval již třetí ročník soutěže PRIMUS, který si klade za cíle podporu vědeckých pracovníků, zvýšení dynamiky vědecké práce včetně mobility pracovníků a v neposlední řadě také rozvoje mladých vědeckých pracovníků. Mezní termín pro podání přihlášky je 16. dubna 2018.

5. dubna 2018


Vita Nostra Revue 2018/1

Vážení čtenáři, právě vychází další číslo Vita Nostra Revue. Najdete v něm poslední projev bývalého děkana Michala Anděla a zároveň první proslov nového děkana Petra Widimského, v němž shrnuje své představy a plány o vedení fakulty. Více se věnujeme tématu paliativní péče a také ne příliš známé perinatální paliativní péče. Zajímavý ke čtení je jistě rozhovor s odbornicí na vysokohorskou medicínu Kristinou Hoschlovou a také úryvek z její nové knihy Lékařem mezi nebem a horami. Textem o tom, kde je hranice mezi přáním pacienta a tím, jaký léčebný postupy by měl lékař v urgentní medicíně zvolit, přispěla Jana Šeblová. Nechybí ani politické komentáře, studentské akce, umění a mnoho dalšího.

5. dubna 2018


Plánovaný výpadek hlasových služeb 5. 4. 2018

Dle sdělení operátora T-Mobile dojde 5.4.2018 k 30 minutovému přerušení hlasových služeb na pevných linkách v době od 23:00:00 do 23:30:00. Odchozí volání z fakulty budou zajištěny přes fakultní náhradní spojení na CASABLANCU. Příchozí volání na fakultu nebudou po dobu výpadku možná.

5. dubna 2018


Plnotextové časopisy nakladatelství SAGE

Vužijte volný přístup do časopisů nakladatelství Sage po celý duben 2018. Jedinou podmínkou je osobní registrace. Uživatelům s osobním účtem vydavatelství SAGE v dubnu poskytne veškerý svůj časopisecký obsah ZDARMA! K dispozici je více než 1100 titulů a 2 miliony článků.

5. dubna 2018


Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci mohou žádat o startovací byt

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy si mohou podat žádost o přidělení startovacích bytů v centru Krystal na Praze 6. Žádost musí schválit vedení fakulty, a proto je nutné odevzdat vyplněný formulář do 20.4.2018 na sekretariát děkana. Podrobnosti k této nabídce a formuláře jsou v příloze tohoto oznámení. Odpovědná osoba: doc. MUDr. M. Arenbergerová, PhD.

26. března 2018


Marek Vácha na ČT hovoří na téma jak se medici učí mluvit s pacienty o umírání

Přednosta Ústavu etiky a humanitních studií 3. LF UK a katolický kněz Marek Orko Vácha a primářka Cesty domů Irena Závadová v pořadu Hyde Park Civilizace diskutují na téma, které je pro mnohé tabu, umírání a smrt.

26. března 2018


František Koukolík byl pasován na Rytíře lékařského stavu

Neuropatolog a spisovatel František Koukolík byl minulý týden ve čtvrtek slavnostně pasován na Rytíře českého lékařského stavu. Titul každoročně uděluje Česká lékařská komora jedné z osobností české medicíny, „která výkonem své lékařské praxe nebo vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny a která se svým morálním jednáním stala příkladem a vzorem pro své kolegy.“

23. března 2018


Nadační fond Neuron zahájil proces nominací na Cenu Neuron 2018

Smyslem Ceny Neuron je motivovat vědce a vědkyně v naší zemi ke špičkové vědecké práci. NF Neuron zásadně změnil způsob oceňování vědců a bude peníze spjaté s Cenou Neuron nově převádět přímo na osobní účet odměňovaných, kteří prostředky mohou využít zcela podle svého vlastního uvážení. Nominace na Cenu Neuron probíhají elektronicky do 31. března 2018.

22. března 2018


Zkušební přístup do časopisů nakladatele BENTHAM

Nyní můžete v rámci celé UK až do 12. června 2018 využít zkušebního přístupu do kolekce plných textů časopisů nakladatelství Bentham Science Publishers.

16. března 2018


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, letní semestr 2017/2018

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

9. března 2018


Výběrové řízení Erasmus+ praktické stáže 2018/2019

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2018/2019 (tj. od léta 2018 do 30.9.2019). Výběrové řízení proběhne dne 18.4. od 14:00

9. března 2018


Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, letní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v letním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.

8. března 2018


Naši studenti již potřetí vycestovali na humanitární praxi v Itibo v Keni

Neděle 5. března 2018 byla prvým dnem pro v pořadí již třetí turnus humanitární praxe učitelů a studentů naší fakulty ve Zdravotnickém zařízení ADRA v Itibo v africké Keni. Skupina vedená MUDr. Barborou Jagerskou (KAR FNKV) a MUDr. Matějem Patzeltem (Klinika plastické chirurgie a Ústav anatomie) tvořená studenty: Kateřinou Šubrtovou, Lenkou Jelínkovou, Karolínou Novákovou, Tomášem Hermou a Adamem Dernerem v pořádku dorazila na místo a ode dneška začíná pracovat.

5. března 2018


Studentská vědecká konference 3. LF UK 2018

Konference se bude konat v úterý 22. května 2018. Podobně jako v loňském roce bude rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího. Formulář pro abstrakta se otevře dnem 5. 3. 2018 na stránkách konference. Deadline pro odevzdání abstrakt je 8. 4. 2018. Další informace jsou rovněž k dispozici na facebookové stránce konference.

2. března 2018


Nový web o cestování vytvořený absolventy naší fakulty

Chcete tipy, jak za hubičku procestovat neobvyklé, málo navštěvované perly naší planety jako například Alžírsko, Podněstří, Nikaraguu nebo Bhútán? Mrkněte se na nový web absolventů naší fakulty!

27. února 2018


Bezplatné cvičení pro zaměstnance 3. LF UK

Od středy 21. 2. 2018 je opět zahájeno Bezplatné cvičení pro zaměstnance 3. LF UK, pravidelně středa 16.15 - 17.15. Cvičení je zaměřené na zlepšení kondice a formování postavy s využitím váhy vlastního těla nebo s použitím různých pomůcek.

21. února 2018


Informační týden – akce pro všechny, co zvažují přihlášení na UK

Každoroční akce, která všem zájemcům a uchazečům o studium Univerzity Karlovy poskytuje před blížícím se podáním přihlášek na VŠ ucelený přehled informací o studiu na naší univerzitě.

19. února 2018


Velké semináře interních oborů, letní semestr 2017/2018

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. LF UK, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

15. února 2018


Pozvánka na schůzku pro zájemce o výjezd Erasmus+

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 21. února 2018 od 14:00 v učebně 525. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

15. února 2018


IPSC pořádá pro zaměstnance kurz cvičení SM systém

Také v nadcházejícím semestru bude pokračovat úspěšný kurz cvičení proti bolesti zad metodou SM systém, který je otevřen všem zaměstnancům UK a členům Klubu Alumni UK. Stejně jako v předešlých případech bude složený z 10 hodinových lekcí, které se uskuteční od 22. 2. do 11. 5. 2018. Lekce se budou konat každý čtvrtek (s výjimkou 29. 3. a 19. 4.) v tělocvičně Jednota (Opletalova 38, P1), a to buď od 15:15 hod. (Klub Alumni, zaměstnanci), nebo od 16:30 hod. (zaměstnanci). Cena celého kurzu je 600 Kč.

14. února 2018


ERASMUS+ pro vědecko-pedagogické pracovníky

Možnost žádat o podporu k účasti na zahraničním výukovém pobytu či školení pro VĚDECKO-PEDAGOGICKÉ pracovníky v rámci programu ERASMUS+. Více na https://www.lf3.cuni.cz/3LF-546.html

13. února 2018


Výběrové řízení Erasmus+ studijní pobyty 2018/2019

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2018/2019, které se bude konat 28. března 2018 od 14:00 hod v kanceláři 336 (3. LF, 3. patro).

13. února 2018


IPSC připravilo na jaro nové semináře o studiu v zahraničí

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.

6. února 2018


Slavnostní inaugurace děkana prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc.

1. února 2018 byl prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., přednosta III. interní – kardiologické kliniky FNKV a 3. LF UK uveden do funkce děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

2. února 2018


3. LF UK opět uspěla v žebříčku hodnocení vysokých škol

Vysoké školy vloni poprvé nehodnotila redakce Hospodářských novin, ale experti ze Střediska vzdělávací politiky. 3. lékařská fakulta se letos opět umístila mezi deseti nejlépe hodnocenými fakultami..

1. února 2018


Juniorská univerzita v letním semestru otevřena pro studenty gymnázií

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí studentům posledních dvou ročníků gymnázií v letním semestru akademického roku 2017-2018 přednášky v rámci projektu Juniorská univerzita. Účast v projektu je bezplatná. Přihlášení bude probíhat pouze elektronicky na adrese http://detskauniverzita.lf3.cuni.cz. Přijato bude prvních 28 zájemců.

31. ledna 2018


Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v letním semestru 2017/2018

Pro letní semestr akademického roku 2017/2018 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to English for Academics – s rodilým mluvčím a Němčina pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 21. února 2018. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2300,- Kč/1 semestr.

25. ledna 2018


Přijďte do Varů dne 9.2.2018 na den otevřených dveří 3. lékařské fakulty

Srdečně Vás zveme od 8.00 hod. na Den otevřených dveří v Karlových Varech, obor fyzioterapie. Co vás čeká? Přednášky - Jana Klímy, Kamily Řasové, Zdeňka Bergla, výstava dětských výtvarných děl na téma Univerzita Karlova, prohlídka učebních prostor, ukázka rehabilitace na dobrovolných figurantech. První ročník se otvírá již na podzim 2018.

19. ledna 2018


Vita Nostra Revue 2017/4

Vážení a milí čtenáři, vychází poslední číslo roku 2017, které shrnuje události za poslední tři měsíce roku 2017 na fakultě, ale i ve zdravotnictví obecně, jak v českém, tak například americkém a britském. Velkým tématem je samozřejmě střídání děkanů na fakultě, které ve VNR nemůžeme opominout. Přinášíme rozhovor s profesorem Andělem o tom, co se mu za léta jeho vedení povedlo a co se všechno událo. S profesorem Widimským jsme se bavili o jeho plánech, ale i obecně o jeho profesi. Velkou měrou se tentokrát zapojili studenti. Například Diana Rochovanská publikuje dva rozhovory týkající se popálenin a mladých lidí – s iniciátorkou kampaně Vagonáři a přednostou kliniky popálenin. Popisuje i průběh festivalu Dudlík fest, jehož výtěžek putoval na podporu organizace Bolíto pomáhající dětem s popáleninami. V rubrice text přinášíme zajímavé srovnání amerického a britského zdravotnictví. Za zmínku rozhodně stojí i článek doktorky Šeblové na téma, kdy v urgentní medicíně ještě resuscituovat a kdy už ne. Výborná jsou zamyšlení doktora Váchy a další předních českých komentátorů. Neopomíjíme ani výstavu Kniha života Bena Ebena, z níž publikujeme také několik fotografií, a mnoho dalších zajímavých témat mnohdy přesahujících oblast medicíny.

16. ledna 2018


Závěrečný den Dětské univerzity byl věnován etice a završila ho promoce

Dne 10. ledna 2018 byl projevem děkana fakulty a vydáním diplomů slavnostně ukončen 3. běh Dětské univerzity 3. LFUK - tentokrát se jej účastnilo 31 dětí z 1. stupně základních škol, které absolvovaly semináře z řady teoretických oborů, z první pomoci a z medicínské etiky. Zájem i nadšení dětí (i našich pedagogů) byly velké. Děkujeme za pomoc všem vyučujícím, za koordinaci paní Rút Fialové a za organizační pomoc našim studentům.

12. ledna 2018


Zemřela emeritní přednostka Kliniky dětí a dorostu 3. LF prof. Olga Hníková

Děkan, Akademický senát a akademická obec 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kolegové a spolupracovníci hluboce zarmouceni sdělují, že těsně před vánočními svátky zemřela dlouholetá akademická pracovnice fakulty, vynikající a obětavá lékařka a emeritní přednostka Kliniky dětí a dorostu 3 lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Prof. MUDr. Olga Hníková, CSc. * 29. listopadu 1931 - † 22. prosince 2017

3. ledna 2018


Udělení doktorátu Honoris causa profesoru Salimu Yusufovi

Udělení doktorátu za mimořádný přínos k výzkumu a zlepšení zdraví lidstva v oblasti epidemiologie, léčby a prevence kardiovaskulárních chorob proběhne 15. 1. 2018 od 13.00 hod. v Karolinu.

2. ledna 2018


Pozvánka na schůzku pro zájemce o výjezd Erasmus+

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 11. ledna 2018 od 14:00 v učebně 331. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

2. ledna 2018


Oprava tiskové chyby v informačním letáku k přijímacímu řízení

Vážení uchazeči o bakalářský studijní program Specializace ve zdravotnictví, studijní obor Veřejné zdravotnictví v prezenční a kombinované formě studia. Velice se omlouváme za tiskovou chybu v informačním letáku k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019, který jste mohli získat na Evropském veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2017 konaný v Brně 31. 10. – 3. 11. 2017, kde bylo mylně uvedeno datum 2. kola - ústní části přijímací zkoušky. Správné datum konání 2. kola - ústního pohovoru je 20. 6. 2018.

2. ledna 2018


Udělení doktorátu Honoris causa prof. Thomasovi Ruzickovi

Udělení doktorátu Honoris causa Prof. Dr. med. Dr.h.c. mult. Thomasovi Ruzickovi, FCMA, za mimořádný přínos k výzkumu a zlepšení zdraví lidstva v oblasti dermatologie proběhne 15. 1. 2018 od 13.00 hod. v Karolinu.

2. ledna 2018


Uzavření studijního oddělení v době od 27. do 29. 12. 2017

Vážená studentko, vážený studente, v době od 27. 12. 2017 do 29. 12. 2017 je studijní oddělení uzavřeno. V urgentních případech nás, prosím, kontaktujte na SOS lince +420 724 292 312, pro vyřizování administrativních požadavků kontaktujte vedoucí studijního oddělení paní Moniku Markovou nejlépe mailem:, v naléhavých případech na čísle +420 725 812 057. Za celý kolektiv studijního oddělení Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků. Daniela Lvová.

22. prosince 2017


Věda, která nikdy nebyla citována

Příspěvek Richarda Van Noordena v Nature se zaměřuje na necitované články. To jsou takové, které daný vědec v dobré víře opublikoval, ale komunita jim nevěnovala výraznější pozornost a byly doslova zapomenuty. Toto téma zaujalo před několika lety i mne, a to ve chvíli, kdy jsem si četl článek jiných autorů, kteří tvrdili, že zhruba 10% prací i těch nejprestižnějších autorů, nositelů Nobelových cen a Fieldsových medailí (ekvivalent Nobelovy ceny v matematice) zůstává necitováno. Petr Heneberg.

14. prosince 2017


Pozvánka na PragueONCO 2018 ve dnech 24. až 26. ledna

Přijměte pozvání na 9. pražské mezioborové onkologické kolokvium – PragueONCO 2018. Registrujte se včas! Také v roce 2018 nabídne kolokvium přednášky uznávaných odborníků z oblasti onkologie nejen z ČR, ale i ze zahraničí. PragueONCO 2018 se uskuteční ve dnech 24. – 26. ledna 2018 v Clarion Congress Hotelu Prague.

8. prosince 2017


Studenti z 3. LF UK vybrali téměř 63 tisíc Kč pro nemocnici v Keni!

V průběhu 2. ročníku charitativního běhu Vinohradská Trojka pořádaného spolkem studentů 3. LF UK TRIMED vybrali studenti 62 491 Kč, které poputují do nemocnice Itibo v Keni. Ve středu 13. prosince 2017 od 17:30 se v Syllabově posluchárně 3. lékařské fakulty UK v Praze 10, Ruská 87 uskuteční slavnostní předání samotného výtěžku, spojené se vzpomínkami lékařů a studentů na měsíční stáž v Itibu a promítáním dokumentu Daleko za sluncem o této nemocnici.

7. prosince 2017


Pozvánka na schůzku pro zájemce o výjezd Erasmus+

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 11. prosince 2017 od 14:00 v učebně 331. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

4. prosince 2017


Sympozium Nemocniční paliativní péče ve FNKV

Rádi bychom vás pozvali na sympozium pro pracovníky FNKV a odbornou veřejnost pořádané I. interní klinikou FNKV v Burianově posluchárně 3. LF UK, které by mělo shrnout 18 měsíců naší práce v rámci projektu Spolu až do konce NF Avast i plány a vize do budoucna. Záštitu nad akcí převzala Libuše Gavlasová, čestným hostem je Dr. Martine De Laat.

1. prosince 2017


Dne 29. listopadu 2017 obdržel MUDr. Karel Kieslich cenu MŠMT

MUDr. Karlu Kieslichovi byla předána cena MŠMT udělovaná v oblasti vysokého školství,  vědy a výzkumu za rok 2017. Slavnostní akt se konal 29. listopadu 2017 od 16 hodin, v Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské náměstí  17/4, Praha 1, vchod C2. MUDr. Karel Kieslich vystudoval Všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě. V současné době studuje na UCL (University College London), kde s využitím metod komputační psychiatrie zkoumá roli dopaminu v depresi a jiných psychiatrických onemocněních.

30. listopadu 2017


Zpráva z SVK lékařských fakult ČR a SR 2017 v Olomouci

Ve dnech 14. a 15. listopadu 2017 se konala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR. Naší fakultu reprezentovali se svými prezentacemi v nelékařské sekci Bc. Pavlína Hrdinová, v preklinické (teoretické) sekci Jan Rambousek (3. místo) a v klinické sekci MUDr. David Šilhán (3. místo v soutěži diváků). Všem studentům gratulujeme! Jako členové komisí se zúčastnili PhDr. Hana Svobodová, prof. Romana Šlamberová a doc. Jan Polák.

24. listopadu 2017


Výsledky voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK

Byly zveřejněny výsledky voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK na období 1. 2. - 2018 až 31. 1. 2021. Z řad akademických pracovníků byli zvoleni prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. a MUDr. Martin Havrda, z řad studentů Tomáš Sychra a Metoděj Renza.

23. listopadu 2017


Nabídka výjezdu na absolventskou stáž Erasmus+, přihlášky do 5. 12. 2017

Vážení, vzhledem k navýšení financí na absolventské stáže hledáme další zájemce o výjezd do zahraničí v období po absolvování studia. Hlásit se mohou současní studenti, kteří plánují dokončit studium během letního semestru 2017/2018 (vč. ledna 2018), a to do 5. 12. 2017 v kanceláři Erasmus+ na 3. LF (2. patro – kanc. 205 nebo e-mailem). Výjezd je nutné začít řešit nyní, neboť část administrativy musí být vyřízena v období před absolutoriem.

21. listopadu 2017


MUDr. Karel Kieslich získal Cenu Josefa Hlávky na zámku v Lužanech

Dne 16. listopadu 2017 byla MUDr. Karlu Kieslichovi předána Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic.

17. listopadu 2017


Kandidátní listiny zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK

Byly zveřejněny kandidátní listiny pedagogů a studentů, kteří kandidaturu přijali, pro volby zástupců 3. LF UK do AS UK, které se uskuteční 21. a 22. listopadu 2017

16. listopadu 2017


V Karlových Varech se představily nové prostory pro příští fyzioterapeuty

Poprvé se otevřely dveře nově vybavené budovy v Karlových Varech, kde od příštího akademického roku bude výuka fyzioterapie 3. lékařské fakulty UK. V rozhovoru pro MF DNES o tom hovoří prof. Marcela Grunerová Lippertová, přednostka Kliniky rehabilitačního lékařství 3. LF UK

14. listopadu 2017


IX. studentská konference Výživa, potraviny a zdraví 2017

Zveme Vás na IX. studentskou konferenci, která je určena k prezentaci témat bakalářských, diplomových a doktorských prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských a zemědělských, se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví. Konference bude probíhat v Konferenčním sále Radany Königové 3. lékařské fakulty.

7. listopadu 2017


Vita Nostra Revue 2017/3

Vážení čtenáři, vychází třetí číslo Vita Nostra Revue v roce 2017. Jako vždy se věnuje událostem na fakultě a v nemocnici v posledních měsících, studentským a fakultním aktivitám a protože je to první poprázdninové vydání, nechybí několik zajímavých a čtivých textů o studentských stážích. Za zmínku stojí rozhovor se Zuzanou Štěrbovou z NUDZ o preferencích ve výběru partnera či článek o limitech v urgentní medicíně dr. Jany Šeblové. Samozřejmě reflektujeme také celorepublikové události posledních měsíců a zařazujeme několik povolebních komentářů. V rubrice text upozorňujeme na téma domácích porodů z hlediska práva. Číslo doprovází bohatý obrazový materiál.

6. listopadu 2017


Harmonogram a pravidla voleb zástupců 3. LF do AS UK 2018-2021

Volby zástupců 3. LF UK do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 2018-2021 vyhlašuje  Akademický senát 3. LF UK na dny 21. 11. 2017 (úterý) od 9,00 do 15,00 hodin a 22. 11. 2017 (středa) od 9,00 do 15,00 hodin.

31. října 2017


Máte nápad, jak zatočit s antibiotickou rezistencí?

Vážení studenti a vedoucí odborných prací, pracujete na zajímavém projektu? Máte nápad, jak zatočit s antibiotickou rezistencí? Skvělé – hledáme právě vás! Společnost Angelini Pharma Česká republika vyhlašuje první ročník soutěže pro vysokoškolské studenty – AUA (Angelini University Award). Nezáleží, jestli jste student bakalářského, magisterského nebo postgraduálního studia – všichni jste zváni, a to nezávisle na studijním oboru.Vyhrajte až 100 tisíc korun!

30. října 2017


Kandidátem na děkana 3. LF UK byl zvolen prof. Petr Widimský

Členové Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zvolili dne 25. 10. 2017 na svém 2. mimořádném zasedání kandidáta na děkana 3. lékařské fakulty na období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2022. Kandidátem byl zvolen Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., přednosta III. interní kardiologické kliniky a proděkan pro vědu a akademické postupy.

26. října 2017


Medicína na Praze 10. Zveme Vás na bohatý program v rámci Týdne vědy

Srdečně Vás zveme na výstavu plakátů s prezentací oborů medicíny a expozici malého operačního sálu, která se koná ve dnech 7. – 10. 11. 2017 od 10 hodin v prostorách foyeru hlavní budovy 3. lékařské fakulty UK. Součástí prezentace je workshop pro školy, zajímavá přednáška Umělá kůže, film Ghost in the Shell, 8. 11. 2017, od 9 hodin, kavárna Malý Eden a budova 3. LF

20. října 2017


Výhodný prodej publikací Grada Publishing 17.10. ve vestibulu fakulty

SVI 3. LF UK zve srdečně všechny zájemce na zvýhodněný prodej publikací nakladatelství Grada Publishing, která se koná v úterý 17. 10. 2017 od 10 do 15 hodin v přízemí vestibulu budovy 3. LF UK. Možnost platit kartou.

12. října 2017


Prodejní výstava firmy Academic Bookshop 19.10. ve vestibulu fakulty

SVI 3. LF UK zve srdečně všechny zájemce na prodejní výstavu firmy Academic Bookshop, která se koná 19. října 2017 (čtvrtek) od 10 do 15 hodin ve vestibulu budovy 3. LF UK.

12. října 2017


Dodatečné výběrové řízení na praktické stáže Erasmus 2017-2018

Milé studentky, milí studenti, vzhledem k neočekávanému navýšení rozpočtu na praktické stáže Erasmus+ 2017/2018 jsme se rozhodli vypsat dodatečné výběrové řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2017/2018.

10. října 2017


Pozvánka na 7. řádné zasedání Akademického senátu 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 v úterý dne 10. října 2017 ve 14, 30 hodin.

6. října 2017


Zveme Vás na bohoslužbu Veni Sancte Spiritus k začátku akad. roku

Začátek nového akademického roku na 3. LF UK a ve FNKV oslavíme bohoslužbou VENI SANCTE SPIRITUS v nemocniční kapli ve středu 11. října 2017 v 16 hodin v 1. patře na pavilonu M. Bohoslužbu povede P. Mgr. Marek Vácha. Při bohoslužbě si společně zazpíváme za zvuků varhan pod vedením MUDr. Jakuba Mikeše.

5. října 2017


Prof. Arenberger obdržel stříbrnou pamětní medaili Senátu Parlamentu

Stříbrnou pamětní medaili Senátu letos obdržel mezi 16 laureáty prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc, MBA, FCMA. Tyto medaile se udělují od roku 2007 významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi. Stříbrné pamětní medaile Senátu od roku 2012 uděluje předseda Senátu při příležitosti zářijového Dne české státnosti, příležitostně pak v případě návštěvy významných zahraničních osobností mimo toto datum.

5. října 2017


MUDr. Karel Kieslich obdrží Cenu Josefa Hlávky na zámku v Lužanech

Cena Josefa Hlávky je, na uctění památky známého českého architekta, stavitele a mecenáše, každoročně předávána na jeho zámku v Lužanech u Přeštic, v předvečer oslav státního svátku 17. listopadu. Letos tuto cenu získá i MUDr. Karel Kieslich z Ústavu anatomie 3. LF UK. Slavnostního předání se v sále Českého kvarteta lužanského zámku účastní členové správní rady Nadání, zástupci vysokých škol a Akademie věd ČR. Součástí slavnostního odpoledne je koncert v zámecké kapli a pohoštění pro hosty.

5. října 2017


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, zimní semestr 2017/2018

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

3. října 2017


Bezplatné vyšetření znamének pro zaměstnance 3. LF UK a FNKV

Dovolujeme si všem zaměstnancům FNKV a 3. LF UK nabídnout bezplatné dermatoskopické vyšetření na naší Dermatovenerologické klinice v pavilonu D tuto sobotu 7. 10. 2017. Účast je vhodná především pro osoby s větším počtem pigmentových znamének, s nižším fototypem I a II a pro ty, kteří si na kůži diagnostikovali nové nebo měnící se pigmentové znaménko nebo jiný kožní útvar.

2. října 2017


Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, zimní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v zimním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.

2. října 2017


Vyhlášení voleb zástupců 3.LF do Akademického senátu UK

Předsednictvo Akademického senátu  Univerzity Karlovy vyhlásilo volby do Akademického senátu pro období 2018 – 2021 (1. 2. 2018 – 31. 1. 2021) na fakultách, které jsou pro účely voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy zařazeny do III. sboru.

29. září 2017


Kandidátní listina pro 1. kolo volby kandidáta na funkci děkana 3. LF UK

Byla zveřejněna kandidátní listina pro 1. kolo volby kandidáta na funkci děkana 3. lékařské fakulty UK, která se bude konat dne 25. 10. 2017. Představení kandidátů proběhne na zasedání Akademické obce v Syllabově posluchárně dne 17. 10. 2017 od 14,00 do 17,00 hod. V tuto dobu se ruší příkazem děkana 28/2017 veškerá výuka.

26. září 2017


Velké semináře interních oborů, zimní semestr 2017/2018

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:15 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

22. září 2017


Do 30. 9. 2017 je možno žádat o Pamětní grant Martiny Roeselové

O udělení nadačního příspěvku známého jako Pamětní grant Martiny Roeselové mohou žádat výlučně fyzické osoby, a to Ph.D. studenti a studentky nebo postdoktorandky a postdoktorandi, kteří pečují o dítě předškolního věku a zároveň se aktivně věnují vědecké práci v oboru přírodních věd na univerzitě či neuniverzitním vědeckém pracovišti v České republice. Příspěvek se uděluje na jeden kalendářní rok, a to v celkové výši 120 000 Kč. Žádosti o grant pro následující rok se přijímají vždy do 30. září běžícího roku.

22. září 2017


Volby děkana: 25. 9. 2017 končí možnost podat návrhy na kandidáta

Dovolujeme si upozornit, že termín pro podávání návrhů na kandidáta děkana fakulty končí dne 25. 9. 2017.

21. září 2017


Změna úředních hodin Studijního oddělení ve dnech 19. - 29. 9. 2017

Ve dnech od 19. 9. 2017 do 29. 9. 2017 se z důvodu zápisu do vyššího úseku studia mění úřední hodiny Studijního oddělení, a to na pondělí - pátek od 8:00 hod. do 13:00 hod. s výjimkou 28. 9. 2017 – státní svátek.

19. září 2017


Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2017/2018

Pro letní semestr akademického roku 2017/2018 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to English for Academics – s rodilým mluvčím a Němčina pro lékaře. Zápis do kurzů bude ukončen 6. října 2017. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2300,- Kč/1 semestr.

19. září 2017


IPSC připravilo nové semináře o studiu v zahraničí

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.

7. září 2017


Žáci 1. stupně ZŠ se mohou opět přihlašovat do Dětské univerzity

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy nabízí žákům 2. – 5. třídy 1. stupně základní školy v zimním semestru akademického roku 2017-2018 přednášky v rámci projektu Dětská univerzita. Účast v projektu je bezplatná. Přihlášení bude probíhat pouze elektronicky. Přihlašování bude spuštěno 7. 9. 2017 v 16:00 hodin. Přijato bude prvních 26 dětí.

4. září 2017


IPSC UK pořádá integrační kurz Vítejte v České republice

Zveme Vás k účasti na adaptačně integračním kurzu, na kterém získáte veškeré potřebné informace o pobytu a životě v České republice. Nespoléhejte se na informace z druhé ruky a neplaťte za ně zbytečně! Kurz bude probíhat v anglickém jazyce.

30. srpna 2017


Říjnové slevy v knihkupectví Karolinum

Knihkupectví Karolinum nabízí v říjnu pro studenty slevy 20 % na tištěné i elektronické tituly Nakladatelství Karolinum. Sleva platí i pro nákup v e-shopu, kde zároveň naleznete kompletní nabídku titulů. Všechny nabízené tištěné tituly máme skladem, a proto si je můžete vyzvednout v prodejně již druhý den po objednání.

28. srpna 2017


Zemřel přednosta Kardiochirurgické kliniky prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc.

Děkan a předseda Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy oznamují smutnou zprávu, že dne 12. srpna 2017 před půlnocí tiše zemřel v důsledku onemocnění, se kterým se téměř dva roky statečně potýkal, přednosta Kardiochirurgické kliniky 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Prof. MUDr. Zbyněk Straka, CSc.

18. srpna 2017


Vita Nostra Revue 2017/2

Vážení čtenáři, vychází druhé číslo Vita Nostra Revue v letošním roce. Věnuje se samozřejmě dění na fakultě i v nemocnici, studentským vědeckým i mimoškolním aktivitám, za zmínku jistě stojí studentská vědecká konference nebo otevření kavárny Malý Eden, která by měla sloužit jako jakési komunitní centrum. Velkým tématem tohoto čísla jsou ženy jakožto matky a jejich kariéra v medicíně, o svých zkušenostech krátce v anketě hovoří přední pedagožky fakulty a v rozsáhlejším textu téma aplikuje na obor urgentní medicíny také doktorka Jana Šeblová. Dalším důležitým medicínským tématem je paliativní péče. Představuje se paliativní tým, který nedávno vznikl na 1. interní klinice, a zároveň přetiskujeme rozhovor Ondřeje Nezbedy s doktorkou Irenou Závadou, primářkou hospice Cesta domů, který vyšel v jeho nové knize Průvodce smrtelníka. Neopomíjíme ani to, že uplynulo 25 let od založení ošetřovatelských studií na 3. lékařské fakultě a 100 let od narození známého pediatra profesora Václava Vojty. Samozřejmě nechybí komentáře předních českých novinářů, studentské texty, fotografie, umění a mnoho dalšího zajímavého čtení.

19. července 2017


Zveme nové studenty na Orientační týden 2017

Během Orientačního týdne se dozvíte mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově, knihovnách a informačních zdrojích, financích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů.

17. července 2017


Vyhlášení dodatečného výběrového řízení Erasmus+

Milé studentky, milí studenti, vzhledem k neočekávanému navýšení rozpočtu na studijní pobyty Erasmus+ 2017/2018 jsme se rozhodli vypsat dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty realizované v letním semestru 2017/2018*. Seznam neobsazených smluvních míst a další instrukce obdržíte v kanceláři Erasmus+. Vzhledem k letnímu provozu doporučujeme si předem sjednat schůzku nebo komunikovat e-mailem: marika.bendova@lf3.cuni.cz / kancelář 205.

 

* výběrové řízení se netýká studijních pobytů v zimním semestru 2017/2018 ani praktických stáží.

14. července 2017


Úřední hodiny Studijního oddělení v době letních prázdnin

Úřední hodiny v době letních prázdnin od 3. 7. do 1. 9. 2017 jsou ve středu od 9:00 hod. do 12:00 hod.

30. června 2017


Baillet Latour Health Prize

Baillet Latour Health Prize – belgické ocenění, které se uděluje za výsledky dosažené v biomedicínském výzkumu. Současná hodnota ocenění dosahuje výše 250 000 €. Téma pro rok 2018 je „Rakovina“. Témata na následující roky jsou „Kardiovaskulární onemocnění“, „Poruchy metabolismu“, „Infekční onemocnění“, „Neurologická onemocnění“. Uzávěrka nominací je 30. 9. 2017.

26. června 2017


Eliška Selinger ve finále pro účast na Elsevier Hackathonu

Z 1500 přihlášených z celého světa se naší studentce Elišce Selinger přes dvě předcházející výběrová kola podařilo projít až do finále pro účast na Elsevier Hackathonu v Helsinkách. Akce má za cíl dát dohromady studenty medicíny, programátory, grafiky a vývojáře z celého světa s úkolem vymyslet do 48hodin inovaci (program, aplikaci, webovou stránku, virtuální realitu), která pomůže překonat libovolnou překážku v medicínském studiu. Podpořte Elišku hlasováním, které bylo prodlouženo do půlnoci 26. 6. 2017. Pokud je připojení k internetu (např. wifi)) sdílené více počítači, bohužel, po zahlasování prvního už bude ve většině případů znemožněno hlasování z dalších počítačů, hlasujte tedy, prosím, i z jiné sítě, např. z domova.

23. června 2017


Vyhlášení volby kandidáta na děkana 3. LF UK pro období 2018 - 2022

Akademický senát 3. LF UK na svém zasedání dne 13. června 2017 vyhlásil v souladu s §27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., čl. 10, odst. 1, písm. g) Statutu 3. LF a s čl. 19 Volebního a jednacího řádu AS 3. LF volbu kandidáta na děkana fakulty.

15. června 2017


Vyhlášení veřejné soutěže - AZV ČR na léta 2018- 2021

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 29. 5. 2017 jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022. Zahájení řešení vybraných projektů je 1. 5. 2018, ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2021, předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců. Podávání žádostí na Oddělení VaV do 26. 6. 2017 do 23:59 hod.

13. června 2017


Pozvánka na 6. řádné zasedání Akademického senátu 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 v úterý dne 13. června 2017 ve 14, 30 hodin.

8. června 2017


Nakladatelství Academia vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže

Nakladatelství Academia, které je součástí Střediska společných činností Akademie věd České republiky, v. v. i., vyhlašuje 6. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce. Diplomové práce z kategorií Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy mohou vedoucí prací i kateder přihlašovat do 31. října 2017.

8. června 2017


Zemřel profesor vnitřního lékařství prof. MUDr. Jiří Horák, CSc.

Děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kolegium děkana a vedení Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy hluboce zarmouceni oznamují, že dne 31. května 2017 po dlouhé nemoci zemřel prof. MUDr. Jiří Horák, CSc., profesor vnitřního lékařství, emeritní přednosta I. interní kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a proděkan fakulty v letech 1990–1997 a 2003–2010.

8. června 2017


Pražská muzejní noc v Karolinu z 10. na 11. června 2017

Historické sídlo Univerzity Karlovy Karolinum se letos podruhé zapojí do Pražské muzejní noci. Návštěvníci se mohou těšit na prohlídky běžně nepřístupných prostor, přednášky i ukázky univerzitních žezel a talárů. Karolinum bude otevřeno od 19:00 do 01:00.

6. června 2017


26. května 2017 se konalo slavnostní shromáždění ke Zlaté promoci

Slavnostní shromáždění absolventů 3. lékařské fakulty ke Zlaté promoci se uskutečnilo dne 26. května 2017 od 16.00 hodin v prostorách Velké auly a recepčních místností Karolina Univerzity Karlovy. Srdečně přejeme našim absolventům hodně vitality a mnoho úspěchů do dalších let!

30. května 2017


Oslavy 30. výročí programu Erasmus na UK

Milí studenti, při příležitosti 30. výročí programu Erasmus na UK pořádá rektorátní Evropská kancelář oslavy, na které jsou srdečně zváni i zájemci o výjezd z naší fakulty. Program je přiložen.V případě dotazů prosím kontaktujte vedoucí Evropské kanceláře RUK ivana.herglova@ruk.cuni.cz

26. května 2017


Workshop u příležitosti Světového dne bez tabáku

Chcete přestat kouřit a nedaří se Vám to? Nejste sami – naprostá většina kuřáků by raději nekouřila! Chcete-li vědět více a dozvědět se mnoho dalších informací, jak úspěšně zanechat kouření, jaká pomoc a léčba existuje, přijďte navštívit náš workshop. Akce se koná od 11:00 do 13:00 ve vestibulu pavilonu W (jídelna), odpoledne bude pokračovat v kavárně Malý Eden.

25. května 2017


Další úspěch pro 3. LF ve finále soutěže FameLab: Talking science

Po loňském úspěchu studentky Všeobecného lékařství Elišky Selinger, která se stala vítězkou českého finále a reprezentantkou ČR v mezinárodním kole v anglickém Cheltenhamu, zaznamenala 3. LF další ocenění ve finále této popularizační soutěže. Student 3. ročníku, Grygoriy Zolotaryov, získal za svůj příspěvek Cenu Akademie Věd. Z finále si tak odnesl odměnu v podobě přenosného projektoru.

23. května 2017


Výsledky charitativní běhu Vinohradská trojka 2017

Vážení běžci a všichni další, chtěli bychom Vám mockrát poděkovat za to, že jste si s námi včera přišli užít již 2. ročník Vinohradské Trojky. Obrovská gratulace patří všem běžcům, kteří se postavili na start a svým výkonem podpořili nemocnici ITIBO v Keni. Současně mockrát děkujeme i všem ostatním, kteří neběželi, ale přesto dorazili a přispěli k bezvadné atmosféře, která nás provázela celou akcí. Není jednoduché popsat, jak velkou radost v nás vzbuzuje Váš zápal, s kterým jste se celé Vinohradské Trojky zúčastnili. Nezbývá tedy než ještě jednou za celý organizační tým říci velké DÍKY!! Výsledkovou listinu lze zobrazit dle kategorií, absolutní pořadí podle jednotlivých časů či pořadí dle pohlaví.

22. května 2017


Slavnostní shromáždění ke Zlaté promoci

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy spolu s přípravným výborem si Vás dovoluje pozvat na „Slavnostní shromáždění ke Zlaté promoci“ absolventů 3. lékařské fakulty UK po padesáti letech.

19. května 2017


Zveme Vás na letošní Studentskou vědeckou konferenci 3. LF UK

Konference se bude konat v úterý 23. května 2017. Zahájení konference Syllabova posluchárna v 9:45. V letošním roce máme přihlášeno celkem 81 soutěžících a to jak studentů magisterského studia, tak i doktorandů a bakalářů. Vedle přednášek a posterových prezentací studentů se nám podařilo zajistit velice poutavé přednašeče z řad pedagogů a hostů. V rámci naší SVK proběhne na naší fakultě historicky první ročník Science Slam na Univerzitě Karlově. Podrobné informace o konferenci naleznete na webové stránce SVK a rovněž na Facebooku SVK.

16. května 2017


Věda na UK: video s kardioložkou prof. Zuzanou Moťovskou

Na univerzitním Youtube kanálu bylo publikováno další video z cyklu Věda na UK, tentokrát s kardioložkou prof. Zuzanou Moťovskou, která působí na 3. LF UK. Je vedoucí lékařkou Divize akutní kardiologie kardiologie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V roce 2015 získala cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu a klinické praxe v oblasti akutních koronárních syndromů, trombózy a antitrombotické léčby, které mají zásadní význam v prevenci a léčbě aterotrombózou podmíněných kardiovaskulárních nemocí. Podílela se mimo jiné také na knize Novinky v akutní kardiologii, ve které se ve svých kapitolách věnuje akutním koronárním syndromům, jako je diagnostický algoritmus nebo perioperační infarkt myokardu, nebo moderním způsobům léčby plicní embolie. S profesorkou Moťovskou natáčely studentky žurnalistiky Klára Mališová a Kateřina Zoubková.

12. května 2017


Student 3. LF v celostátním finále FameLab: Talking Science

Student 3. ročníku Všeobecného lékařství Grygoriy Zolotarov se se svým příspěvkem o evoluci nádorových buněk (“Evoluce uvnitř nás”) probojoval do celostátního finále FameLab: Talking Science. Finále se bude konat již 14. května 2017 ve Studiu Ypsilon, rezervace vstupenek je do 11.května. Přijďte fandit!

5. května 2017


Vita Nostra Revue 2017/1

Vážení čtenáři, vychází první číslo roku 2017. Zabývá se z části událostmi prvních tří měsíců kalendářního roku 2017, ale také tématy nadčasovými a obecnějšími. Kromě textů o zajímavých akcích pořádaných fakultou a studenty, které doprovází bohatý obrazový materiál, se vzdělávání a fakulty týkají také komentáře k vývoji zákona o univerzitních nemocnicích či zákona o vzdělávání lékařů a rozhovor s novým přednostkou gynekologie profesorem Robem. Další zajímavý rozhovor o tom, jak studenti a lékaři naší fakulty vnímají obor psychiatrie, vedla s profesorkou Bankovskou Motlovou studentka Anna Ouřadová. O svých zkušenostech v Africe hovoří mladý lékař, absolvent 3. LF UK Lukáš Malý. Velmi čtivý text o lidech bez domova jakožto častých uživatelích pohotovostních služeb napsala odbornice na urgentní medicínu MUDr. Jana Šeblová. Nechybí samozřejmě převzaté články předních českých komentátorů a řada dalších zajímavých textů.

4. května 2017


Nabídka ubytování na Hlávkově koleji - žádosti do 12.5.2017

V souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli. Zároveň lze předkládat i žádosti o ubytování, které se týkají studentů magisterských a bakalářských studijních programů (v tomto případě je třeba výborný prospěch doložit výpisem studijních povinností, včetně hodnocení). Počet zahraničních žadatelů nesmí překročit 10% z počtu podaných žádostí. Odůvodnění (doporučení) žádostí musí být v souladu s již zmíněnými principy.

2. května 2017


Soutěž Science Slam 2017 se bude 23. 5. konat v rámci SVK na naší fakultě

Zaujměte aktivní publikum svým vědeckým projektem formou stand-upu! Jako vítězové postupte do vyšších meziuniverzitních kol a dalších reprezentativních akcí po celé zemi. Pojďme dělat vědu více atraktivní!

2. května 2017


Pozvánka na 4. řádné zasedání Akademického senátu 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 v úterý dne 18. dubna 2017 ve 14, 30 hodin.

13. dubna 2017


Vinohradská trojka 2017 - charitativní běh Vinohradskou nemocnicí

Přijďte si zasportovat v neobvyklém prostředí a podpořit tak dobrou věc na hruhém ročníku charitativního běhu pod záštitou 3. LF UK. Trasa tento rok prošla mnoha změnami. Bude se skládat z jednoho kola celkově měřícího 3 km a povede jak členitým areálem FNKV, tak pro veřejnost běžně uzavřenými cestami SZÚ. Primárně je akce směřována na studenty a pedagogy 3. LF společně s lékaři a dalšími zaměstnanci FNKV a SZÚ. V letošním roce je však nově závod otevřen i pro širokou veřejnost, která bude mít svou vlastní kategorii.

12. dubna 2017


Cenu Miloslava Petruska za prezentaci získali i dva studenti 3. LF

Během slavnostního setkání akademické obce u příležitosti oslav 669. výročí založení Univerzity Karlovy udělila Univerzita Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2016 týmu studentů Univerzity za jejich podíl na organizaci akce uctění památky 17. listopadu na Albertově. Mezi osmi oceněnými zástupci studentské části Akademického senátu Univerzity a studentských spolků byli i dva studenti naší fakulty, MUDr. Josef Fontana a David Megvinet. K udělení tohoto prestižního ocenění všem oceněným gratulujeme a přejeme jim hodně sil a úspěchů do budoucích let.

10. dubna 2017


Prof. Widimský obdržel výzkumnou podporu Donatio Univers. Carolinæ

6. dubna 2017 si Univerzita Karlova připomněla výročí 669 let od svého založení. Významné vědecké osobnosti UK poprvé obdržely výzkumnou podporu Donatio Universitatis Carolinae. Výzkumnou podporu obdržel za 3. lékařskou fakultu UK prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., který vybudoval Kardiocentrum 3. LF UK a je jediným českým lékařem zařazeným prestižním žebříčkem Thomson Reuters mezi nejcitovanější vědce světa.

7. dubna 2017


Přijďte se pobavit na Charitativní hudební festival 3.LF do Rock Café

Ani letos nebude chybět oblíbená hudební veselice, která se v roce 2017 bude konat již popáté! Těšte se na výborné kapely, odznáčky a samozřejmě také tombolu! Ke každému odznáčku dostanete lístek do slosování o vstupenky na Pražský Majáles 2017!

31. března 2017


Startuje první ročník unikátního filmového festivalu Na hlavu

V pražském kině Světozor se 20. - 23. dubna koná první ročník filmového festivalu Na hlavu, jehož partnerem je i 3. lékařská fakulta. Nabídne netradiční spojení projekcí často velice známých filmů s přednáškami, jež filmy představí v novém světle. Kultovní snímky jako Amadeus nebo Trainspotting tak uvidí diváci optikou duševního zdraví a nemoci. Festival zaměřený na téma duševních onemocnění je velice aktuální - tento druh zdravotních obtíží se totiž v současnosti může týkat až čtvrtiny populace.

29. března 2017


Výsledky ankety Syllabova křída o nejpopulárnějšího pedagoga

Všem oceněným pedagogům za minulý akademický rok 2015/2016 srdečně gratulujeme!

28. března 2017


Vyhlášení 7. ročníků soutěže Neuron Impuls 2017

Cílem soutěže je podpořit originální a odvážné projekty základního vědeckého výzkumu v oborech: biologie, fyzika, chemie, matematika, medicína, společenské vědy a letos poprvé také computer science. Termín vložení přihlášek do soutěže je nejpozději do 31. března 2017

23. března 2017


Rozvrh cyklu Dětské univerzity v letním semestru 2017

Dnešním dnem začíná cyklus Dětské univerzity pro žáky 2. stupně základních škol a studenty I - IV ročníku osmiletých gymnázií. Podívejte se na rozvrh celého cyklu, který bude probíhat v letním semestru 2017 od 22. 3. do 31. 5.

22. března 2017


Zapoj se do CIEE Flat Buddy Programu a bydli v Praze zdarma

Chceš zažít příští semestr nová dobrodružství? Chceš si zlepšit angličtinu a být v každodenním kontaktu s rodilými mluvčími? A co navíc bydlet zadarmo v centru Prahy? Pojď se seznámit s Flat Buddy Programem a organizací CIEE.

20. března 2017


Závěrečný den Dětské univerzity byl věnován etice a završila ho promoce

Dne 8. 3. 2017 proběhl závěrečný seminář Dětské univerzity 3. LF UK - tentokrát věnovaný etice ve zdravotnictví pod vedením Dr. Barbory Hřebíkové. Zápal a zájem, s jakými děti k prezentovaným kasuistikám a scénkám přistupovaly byl ohromující. Bezprostředně po skončení semináře následovalo slavnostní zakončení prvého běhu Dětské univerzity. Děti a zejména jejich rodiče a blízcí (ale i někteří vyučující) téměř zaplnili Syllabovu posluchárnu, kde proběhla "Dětská promoce" - po zaznění tónů Gaudeamus Igitur předali Dr. Svobodová, Dr. Marx a Dr. Fontana absolventské diplomy a odznaky. Následovaly gratulace příbuzných, předávání květin i věcných darů a velmi intenzívní fotografování - jako na promoci "dospělé".

10. března 2017


Ceny rektora 2016 obdrželi 8. 3. 2017 čtyři studenti 3. LF

Dne 8. 3. 2017 byly v reprezentativních prostorách Karolina slavnostně předány ceny nejlepším studentům UK. Z naší fakulty obdrželi ocenění čtyři studenti. Cenu Karla Weignera převzali Bc. Viera Margeťáková a MUDr. Jakub Štefela, Mimořádnou cenu rektora převzali David Adam a Lukáš Malý. Gratulujeme všem oceněným!

9. března 2017


Podávání žádostí o přidělení startovacích bytů 2017

Komise pro přidělování startovacích bytů RUK stanovila termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK a to do 24. 3. 2017 do 12:00 hodin. Termín odevzdání na 3. lékařskou fakultu je stanoven na 15. 3. 2017 do 17:00 hodin. Zájemci vhodí žádost v obálce s nápisem "Startovací byt - žádost děkanovi" do schránky "Sekretariát děkana" číslo 20, umístěné v přízemí děkanátu naproti podatelně.

7. března 2017


Benefitní program pro zaměstnance Univerzity Karlovy v březnu 2017

UK se snaží neustále rozšiřovat nabídku výhod, které mohou zaměstnanci UK a členové absolventského Klubu Alumni UK čerpat u spolupracujících organizací na základě předložení univerzitního průkazu. V posledních týdnech se seznam partnerů rozšířil o nové položky. Za upozornění stojí především čerstvě navázaná spolupráce se společností Eurolines, u které lze v nadcházejícím období využít při nákupu mezinárodních jízdenek dvou zajímavých akcí.

6. března 2017


Šesté pokračování Dětské univerzity bylo věnované první pomoci

Dne 22.2.2017 proběhl další seminář Dětské univerzity - tentokrát věnovaný první pomoci a "akutní medicíně". Celou organizaci zajišťovali studenti pod koordinací Metoděje Renzy a členů organizace ACTER. Díky Metodějovi, Kateřině, Petrovi, Alžbětě za organizaci, všem dalším za organizační zajištění a Jakubovi za fotofokumentaci.

24. února 2017


Nejlepší vysoké školy v roce 2017 - vynikající výsledek 3. LF UK

Časopis TÝDEN již podruhé přináší unikátní srovnání českých univerzit a vysokých škol. Vynikající výsledek 3. LF UK! Naše fakulta se umístila na druhém místě hodnocení v kategorii Zdravotnictví, lékařství, farmacie, na prvním místě v hodnocení lékařských fakult Univerzity Karlovy a na třetím místě ze všech hodnocených kategorií.

22. února 2017


Přednášky z cyklu Medicína jako věda, letní semestr

Zveme Vás na nové přednášky v letním semestru akademického roku 2016/2017. Cyklus přednášek Medicína jako Věda má za cíl širokému publiku přiblížit rozmanité aspekty světa vědy v medicíně, a to prostřednictvím projevů osobností světového formátu, rozvíjejících se doktorandů i studentů pracujících na svých SVA.

22. února 2017


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky, letní semestr 2016/2017

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

16. února 2017


Velké semináře interních oborů, letní semestr 2016/2017

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Syllabově či Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

16. února 2017


Výhodný prodej publikací Grada Publishing 23. 2. 2016

SVI 3. LF UK zve srdečně všechny zájemce na zvýhodněný prodejn publikací nakladatelství Grada Publishing, která se koná ve čtvrtek 23. 2. 2017 od 10 do 15 hodin v přízemí vestibulu budovy 3. LF UK. Objednávejte si knihy předem se slevou 20%. Možnost platit kartou.

16. února 2017


Zveme Vás na schůzku zájemců o výjezd Erasmus+ 2017/2018

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 22. února 2017 od 14:00 v učebně 327. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích pro akademický rok 2017/2018. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

15. února 2017


Promítání filmu Zachraňte Edwardse s následnou besedou

Český dokument líčí zápas o postižené dítě, který několik let vedl manželský pár ze Zlína. Marcel a Šárka Sladkowští se během těhotenství dozvědí, že očekávané mimino má příznaky genetické vady, označované jako Edwardsův syndrom. Pár odmítne potrat, který jim doporučuje většina odborníků, a žena při komplikovaném porodu přivede dítě na svět. Juliána se narodí s rozštěpem patra a dalšími zdravotními handicapy. Nastávají starosti, jak postižené děťátko udržet při životě a vštípit mu elementární dovednosti. Filmem ale osud Juliánky nekončí…

15. února 2017


Studentská vědecká konference 3. LF UK 2017

Konference se bude konat v úterý 23. května 2017. Podobně jako v loňském roce bude rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího. Formulář pro abstrakta se otevře dnem 1. 3. na stránkách konference. Deadline pro odevzdání abstrakt je 9. 4. 2017.

14. února 2017


Dětská univerzita v pátém pokračování probíhala na Ústavu ošetřovatelství

Páté setkání dne 9. 2. 2017 v rámci cyklu Dětská univerzita proběhlo na Ústavu ošetřovatelství a podíleli se na něm jak všechny vyučující ústavu, tak studenti medicíny i bakalářského oboru všeobecná sestra. Výuka se nesla v duchu péče o malého pacienta před operací a po operaci.

14. února 2017


IPSC připravilo nové semináře pro studenty i zaměstnance

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí a semináře na podporu rozvoje kariéry, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.

10. února 2017


Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v letním semestru 2016/2017

Pro letní semestr akademického roku 2016/2017 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčinu, Angličtinu pro pokročilé (příprava na mezinárodní zkoušku FCE, která však není součástí kurzu) a English for Academics s rodilým mluvčím. Zápis do kurzů (včetně úhrady poplatku) bude ukončen 03. 03. 2017. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod. / týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2300,- Kč / 1 semestr.

9. února 2017


Semináře o rozvoji pedag. kompetencí doktorandů a akad. pracovníků UK

V letním semestru AR 2016/2017 se uskuteční první semináře na téma rozvoje pedagogických kompetencí doktorandů a akademických pracovníků Univerzity Karlovy. Cílem těchto seminářů je rozvoj pedagogických dovedností, a to např. výukovými metodami, které bývají obecně charakterizovány jako „student-centered“. Sérii prvních čtyř seminářů na toto téma otevře hostující profesorka Sarah Leupen, University of Maryland, Baltimore County. Certifikovaná lektorka pro oblast student-centered learning, team-based learning metod.

9. února 2017


V Dětské univerzitě se malí studenti seznamovali s biochemií

Čtvrté setkání dne 25. 1. 2017 v rámci cyklu Dětská univerzita bylo seznámení s biochemií na Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie. Na přípravě lekce spolupracovalo celé Oddělení biochemie.

1. února 2017


Vita Nostra Revue 4/2016

Vychází další číslo čtvrtletníku Vita Nostra Revue. Věnuje se převážně událostem posledních tří měsíců roku 2016 – Týdnu vědy a techniky, konferenci Stárnutí, návštěvě profesora Diehla a mnoha dalším studentským aktivitám. Opět se zabýváme tématem bezdomovectví a péče o lidi bez domova a zveřejňujeme také další názory na vzdělávání zdravotních sester. Nechybí velmi čtivý text z oboru urgentní medicíny od Jany Šeblové, přinášíme také zamyšlení nad návštěvou profesora Zimbarda a ukázku z druhého dílu knihy Homo Psychoticus, kterou napsala mladá žena trpící duševní nemocí. Velmi zajímavé jsou komentáře a názory předních českých publicistů, přepisy promočních projevů profesora Anděla či přepis projevu Petra Pitharta z Albertova 17. listopadu. Na své si tentokrát přijdou i milovníci výtvarného umění. Přejeme příjemné čtení!

31. ledna 2017


Jmenování nových přednostů doc. Pavla Dlouhého a doc. Jana Poláka

Dne 17. 1. 2017 byl do funkce přednosty Ústavu hygieny uveden doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. a novým přednostou Ústavu pro studium obezity a diabetu byl jmenován doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.

24. ledna 2017


Věda na UK: psychiatr prof. Cyril Höschl

Na univerzitním Youtube kanálu bylo publikováno další video z cyklu Věda na UK s prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych., který je významným českým psychiatrwm a popularizátorem vědy. S profesorem Höschlem natáčely studentky IKSŽ FSV UK Veronika Šírová a Šárka Tmějová.

20. ledna 2017


Doc. MUDr. Juraj Strauss, CSc. se 18. ledna 2017 dožívá 100. narozenin

Mjr. v. v. doc. MUDr. Juraj Straruss, CSc. byl vojákem československé zahraniční jednotky ve Velké Británii, bojoval u Dunquerku v letech 1944/1945. Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy promoval v roce 1947.

18. ledna 2017


Struktura mozku a architektura mysli. Přednáška z cyklu Laboratoř mysli.

Laboratoř mysli - série přednášek odborníků Národního ústavu duševního zdraví o pokroku ve vědách o duši. Jaký je vztah mezi mozkem a myslí? Jak narušení takového vztahu vede ke vzniku duševní nemoci? Kdo je dirigentem celého neuronálního orchestru našeho mozku? Jakým způsobem nás tento dirigent vede životem a jak nás chrání před jeho nástrahami? Přednáší prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D

16. ledna 2017


Pozvánka na seminář Centra onkologického výzkumu 3. LF UK

Rádi bychom Vás pozvali na seminář, který se uskuteční ve středu 25. 1. 2017 od 16:30 hodin v Burianově posluchárně v budově děkanátu 3. LF UK. Téma: monoklonální gamapatie. Hlavním tématem je nový výzkum mechanismu působení poněkud zapomenutých konvenčních chemoterapeutik v kontextu nových způsobů terapie mnohočetného myelomu. Druhým tématem jsou novinky ve výzkumu patofyziologie a terapie dalšího obtížně léčitelného onemocnění – AL amyloidózy.

13. ledna 2017


Dětská univerzita na 3. LF měla svoje třetí pokračování

3. setkání bylo histologické. Práci s mikroskopem a identifikaci preparátů orgánů a tkání lidského těla zvládli účastníci pod vedením Lucie Hubičkové Heringové s nadšením a na jedničku. Stejně dobře i vedli i ve sledování kuřecích zárodků. Poděkování Lucie Hubičkové Heringové, Antonínovi Kutovi, Haně Svobodové a Rut Fialové za administrativní zajistění, Jakubovi Fuksovi za fotodokumentaci a všem studentským organizátorům.

13. ledna 2017


Přihlášování k programům PROGRES. Termín je do 23. 1. 2017

Dnem 31. 12. 2016 skončily na Univerzitě Karlově výzkumné programy PRVOUK a od 1. 1. 2017 byly nahrazeny výzkumnými programy PROGRES. Přihlášení pracovníků a PGS studentů do programů PROGRES je nejpozději do 23. 1. 2017. Veškeré informace naleznete zde.

12. ledna 2017


Akademický senát 3. LF informuje o zvolení předsedy a místopředsedů

Akademický senát 3. LF UK zvolil pod vedení MUDr. Lucie Hubičkové Heringové, Ph.D. (předsedkyně volební komise pro volby do Akademického senátu na období 2016 - 2019) na svém 1. jednání dne 13. prosince 2016 za předsedu pana Mgr. Marka Váchu, Ph.D. Senátoři pak pod jeho řízením Akademického senátu 3. LF UK zvolili za místopředsedy: Doc. MUDr. Felixe Votavu, Ph.D., přednostu Kliniky dětí a dorostu - za pedagogickou komoru, Davida Lauera, studenta 3. ročníku všeobecného lékařství - za studentkou komoru.

12. ledna 2017


Pozvánka na 2. řádné zasedání Akademického senátu 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 v úterý dne 10. ledna 2017 ve 14, 30 hodin.

10. ledna 2017


Zveme Vás na schůzku zájemců o výjezd Erasmus+ 2017/2018

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 11. ledna 2017 od 14:00 v učebně 331. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích pro akademický rok 2017/2018. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

3. ledna 2017


Přednáška o působení studentů 3. LF UK v Itibo, Keňa, Afrika

Dne 4. ledna 2017 v 16.30 se v Syllabově posluchárně koná přednáška, na které vystoupí ředitel zdravotnického zařízení v Keni Aleš Bárta a dále zástupci studentů, kteří se účastnili letošní první organizované stáže pro 3. LF UK. Součástí přednášky budou ukázky z filmu Daleko za sluncem natočeného Olgou Špátovou právě o činnosti tohoto zařízení. Rádi odpovíme na vaše otázky a přivítáme i případné zájemce o budoucí pobyt v Itibo.

23. prosince 2016


Úřední hodiny Studijního oddělení v období vánočních svátků

V období od 26. 12. 2016 do 30. 12. 2016 jsou upraveny úřední hodiny Studijního oddělení. V závažných případech volejte nonstop číslo 724 292 312.

22. prosince 2016


Den otevřených dveří na 3. lékařské fakultě se koná 6. 1. 2017

Dne 6. 1. 2017 se od 14:00 koná na 3. lékařské fakultě Den otevřených dveří. Zájemci o studium se mohou setkat s našimi studenty, kantory, pracovníky studijního odd. nebo si prohlédnout různá pracoviště Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Bude jim představena naše fakulta a studium na ní.

21. prosince 2016


Problematika predátorských časopisů v pořadu rádia Wave

Na radiu Wave byl odvysílán díl pořadu Universum, který se tentokrát věnoval výběru časopisu pro odborné publikování a problematice predátorských časopisů. V pořadu vystoupila Tereza Simandlová z Ústavu vědeckých informací 1. LF UK

12. prosince 2016


Zveme Vás na schůzku zájemců o výjezd Erasmus+ 2017/2018

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 12. prosince 2016 od 14:00 v učebně 331. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích pro akademický rok 2017/2018. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

6. prosince 2016


36. Kaňkův pražský onkologický den gynekologů

36. Kaňkův pražský onkologický den pořádaný s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FNKV se koná v termínu 9. - 11. 12. 2016 v Kongresovém sále OREA hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

5. prosince 2016


Nově jmenovaní profesoři MUDr. Moťovská a MUDr. Vyklický

Jmenování a předání dekretů profesorce Zuzaně Moťovské a profesoru Ladislavu Vyklickému se uskuteční v pondělí 19. prosince 2016 od 14,30 hodin ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy, Ovocný trh 5, Praha 1. K získání titulu srdečně gratulujeme!

5. prosince 2016


Na 3. lékařské fakultě byl zahájen cyklus Dětské univerzity

Dne 30. 11. 2016 na 3. LF UK jako na první lékařské fakultě v ČR byl zahájen cyklus Dětské univerzity. Cílem tohoto projektu (iniciovaného na UK v loňském roce její filozofickou fakultou) je seznámit žáky základních škol s některými tématy vyučovanými na naší fakultě. V prvním kole se přihlásilo více než 500 zájemců (jednalo o žáky z 3. - 5. tříd ZŠ).

1. prosince 2016


Beseda s Lékaři bez hranic s Tomášem Šebkem 6. 12. 2016

Rádi bychom Vás jménem IFMSA při 3.lékařské fakultě pozvali na první besedu s Lékaři bez hranic v tomto akademické roce. Beseda proběhne v úterý 6.12. od 15:30 v Syllabově posluchárně. Svou účastí nás tentokrát poctí pan doktor Tomáš Šebek, chirurg, účastník čtyř misí s Lékaři bez hranic a autor knih Mise Haiti a Mise Afghánistán.

1. prosince 2016


Student 3. LF Karel Kieslich získal 1. místo v klinické sekci SVK ČR a SR

Ve dnech 22. – 23. 11. 2016 se na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně konala Studentská vědecká konference lékařských fakult České a Slovenské republiky. Reprezentujícími studenty za naší fakultu byli zástupci, kteří se umístili na prvních místech v rámci fakultní Studentské vědecké konference. V klinické sekci získal 1. místo Karel Kieslich

28. listopadu 2016


Student Lukáš Malý obdrží cenu MŠMT za společensky významný čin

Letošní cenu MŠMT za zvlášť společensky významný čin převezme dne 30. listopadu 2016 od 15:00 hodin v Senátu Parlamentu ČR student pátého ročníku 3. lékařské fakulty UK Lukáš Malý. V roce 2012 Lukáš pracoval tři měsíce v mezinárodním týmu zdravotníků na jihu Ugandy, kde s poskytováním paliativní péče začínal. Už čtvrtým rokem se vždy v době letních prázdnin vrací pod hlavičkou organizace Shalom for Uganda do regionu Ntumgamo v Ugandě, aby tam pokračoval v započaté práci.

25. listopadu 2016


Křest třetího vydání učebnice fyziologie prof. Richarda Rokyty

Již třetí vydání oblíbené učebnice fyziologie je určeno medikům, ale je vhodné také pro bakalářské studium ošetřovatelství a pro přírodovědné, pedagogické a tělovýchovné obory. V novém, přepracovaném vydání autoři přehledně a stručnou, přístupnou formou vysvětlují zákonitosti fyziologických pochodů v lidském organismu v normálním i patologickém procesu, a to s využitím nejnovějších výsledků ze všech souvisejících medicínských oborů.

22. listopadu 2016


V Lužanech byly uděleny Medaile a Ceny Josefa Hlávky

Cenu Josefa Hlávky v roce 2016 získalo celkem 11 studentů a mladých pracovníků Univerzity Karlovy. Oceněným se stal i MUDr. Jakub Polách z 3. lékařské fakulty.

22. listopadu 2016


Prof. Petr Widimský patří dle Clarivate Analytics mezi nejcitovanější Čechy

Na letošním seznamu 3000 nejvíce citovaných výzkumných pracovníků z 21 oborů včetně sociálních věd, který zveřejnila společnost Clarivate Analytics, je i pět vědců z České republiky. Mezi nimi se řadí i mezinárodně uznávaný kardiolog Petr Widimský, přednosta III. interní-kardiologické kliniky 3. LF UK a FNKV

21. listopadu 2016


Zveme Vás na Reprezentační ples Univerzity Karlovy 13. ledna 2017

Vážení členové akademické obce Univerzity Karlovy, vážení kolegové, studenti, zaměstnanci UK, přátelé, dovolte, abychom vás, jménem vedení pozvali na Reprezentační ples Univerzity Karlovy, který se koná dne 13. ledna 2017 od 20.00 hodin v prostorách Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha 1. Rezervační systém bude spuštěn 21. 11. 2016 od 19:00 a bude uzavřen 30. 11. 2016 v 16:00 hod.

21. listopadu 2016


TRIMED JOB 2016 - veletrh práce 3. LF UK

Veletrh práce 3. LF UK TRIMED JOB 2016 má za cíl usnadnit studentům lékařské fakulty vstup do zaměstnání. Účastníci budou mít možnost osobní konzultace se zástupci jednotlivých zdravotnických zařízení, a probrat nejen nabídku pracovních míst, ale též si domluvit stáže či praxe. Důležitým bodem programu budou přednášky, které přiblíží účastníkům charakter jednotlivých oborů, nastíní, co absolventa čeká po obdržení diplomu a předvedou možnosti práce lékaře v zahraničí.

11. listopadu 2016


Přijdte na křest kalendáře projektu Andromeda a podpořte děti

Křest kalendáře dobrovolnic s dětmi, jehož výtěžek bude použit na pomoc ohroženým dětem, konkrétně na hrazení psychiatrických a psychoterapeutikých služeb pro děti z dětských domovů. Akce se koná 24. 11. 2016 od 18:00 hod. v Malé aule Karolína za přítomnosti rektora UK prof. Tomáše Zimy a děkana 3. LF UK prof. Michala Anděla. Na akci budou též přítomny naše dobrovolnice, které povypráví o svých zážitcích a zkušenostech s focením kalendáře i o zkušenostech s dětmi.

11. listopadu 2016


Autorské čtení a křest knihy Homo psychoticus II Michaely Malé

Autorské čtení a křest knihy Homo psychoticus II Michaely Malé z cyklu Z první ruky spojené s přednáškou prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych.: Je ADHD historické novum?

11. listopadu 2016


17. listopad na Albertově bude opět patřit studentům

17. listopad je Mezinárodním dnem studentstva a Dnem boje za svobodu a demokracii. Letos bude albertovský areál patřit v tento významný den výhradně studentům. Bohatý program zahrnuje zajímavé hosty, prezentace studentských aktivit a také koncerty studentských kapel. Akce je součástí celopražského "Festivalu svobody".

10. listopadu 2016


Rozhovor s prof. Diehlem: "Zvítězil nad Hodgkinovým lymfomem"

Rozhovor s prof. Volkerem Diehlem, který je mimořádnou osobností světové medicíny a předním světovým onkologem, jehož lékařská a vědecká dráha začala již v 60. letech 20. století. U příležitosti udělení titulu dr. h. c. Univerzity Karlovy, který 19. října převzal z rukou rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., vystoupil prof. Dr. med. Volker Diehl s přednáškou „Hodgkin Lymphoma: a never ending exciting story of translational medicine“ na 3. LF UK. Jak v jejím úvodu připomněl prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., právě díky profesoru Diehlovi je dnes Hodgkinův lymfom léčitelný a většinou i vyléčitelný.

10. listopadu 2016


Přípravné kurzy pro uchazeče o studium na lékařské fakultě

3. lékařská fakulta UK pořádá od ledna 2017 do dubna 2017 přípravné kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na lékařské fakulty (fyzika, biologie a chemie), a na obor Všeobecná sestra (somatologie (anatomie a fyziologie) a biologie).

9. listopadu 2016


J. E. velvyslanec USA Andrew H. Schapiro bude přednášet 15. 11. 2016 na PF UK

Právnická fakulta Univerzity Karlovy zve 15. 11. 2016 od 13:00 na přednášku J.E. velvyslance USA v ČR Adrewa H. Schapira. Přednáška a následná diskuze proběhne v anglickém jazyce a bude věnována tématům U.S. - Czech Relations, U.S. Foreign Policy Priorities, U.S. Presidential Elections. Vstup na akci je volný bez předchozí registrace.

8. listopadu 2016


Zpráva ze 3. ročníku studentské vědecké konference Stárnutí 2016

Ve dnech 21. a 22. 10. 2016 proběhl díky podpoře 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (260278/SVV/2016) již 3. ročník Gerontologické mezioborové studentské vědecké konference Stárnutí. Organizátorka a předsedkyně vědeckého výboru PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D. připravila zprávu z této akce.

7. listopadu 2016


Dodržování zákonného postupu při objednávání služeb a zboží

Veřejná vysoká škola je institucí hospodařící s veřejnými zdroji a proto se na ni vztahuje Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole. Ve smyslu tohoto zákona i ve smyslu vnitřních předpisů (Příkaz děkana č. 23/2011 k vystavování objednávek v programu EIS – JASU; Směrnice děkana č. 6/2010 Oběh účetních dokladů), které tento zákon aplikují na fakultní podmínky, jsou všichni zaměstnanci povinni dodržovat stanovený závazný postup při pořizování zboží a služeb, jehož časový sled bude doložitelný v ekonomickém programu.

3. listopadu 2016


Vita Nostra Revue 3/2016

Jako již pravidelně informuje o událostech na 3. lékařské fakultě za poslední tři měsíce, nechybí rozhovor s novou přednostkou radiodiagnostiky, zajímavý je článek prof. Grünerové Lippertové popisující rehabilitaci Karla IV. po vážném úrazu, v oblasti vzdělávání se náš čtvrtletník tentokrát věnuje především zdravotním sestrám, rubrika medicína zase dává prostor etickým otázkám v urgentní medicíně a pouliční medicíně, nechybí komentáře předních českých publicistů a výborné texty studentů o jejich zahraničních cestách, ale i dalších studentských aktivitách. V rubrice text prof. Cyril Höschl a dr. Marek Vácha uvažují, jak bude vypadat svět za dvacet let. Číslo uzavírají výborné fotografie studenta Iva Barabáše dokumentující letošní Dobronice a pravidelné post scriptum Jaroslava Veise.

3. listopadu 2016


Výsledky voleb do Akademického senátu 3. LF UK

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2016-2019, které proběhly na 3. LF ve dnech 1. a 2. 11. 2016. Bylo vydáno 981 volebních lístků z celkového počtu 2678 oprávněných voličů, což představuje 36,6% účast ve volbách.

3. listopadu 2016


Zveřejněn seznam kandidátů pro volby do AS 3. LF UK (1. - 2. 11. 2016)

Zveřejnili jsme seznam kandidátů (pedagogů i studentů) pro volby do Akademického senátu 3. LF UK, kteří přijali kandidaturu do voleb. Nezapomeňte prosím, že se volby konají již 1. a 2. listopadu v prostorách fakulty a přijďte hlasovat o členech tohoto senátu.

27. října 2016


3. LF UK se opět účastní celostátního festivalu Týden vědy a techniky

Interaktivní expozici 3. LF UK v rámci Týdne vědy a techniky si můžete prohlédnout v budově Akademie věd (Praha 1, Národní třída 3) od 1. do 3. listopadu 2016. Pro letošní ročník si fakulta vybrala prezentaci pěti oborů: dentální hygieny, popáleninové medicíny, rehabilitace, otorinolaryngologie a anesteziologie a resuscitace.

27. října 2016


Zástupci vedení UK si připomenou státní svátek 28. října

Dne 28. října 2016 v 10 hod si zástupci vedení UK - stejně jako v minulém roce - položením květiny u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí, připomenou tento státní svátek a hodnoty, které jsou s ním spojené. Akce se rovněž zúčastní rektoři dalších českých vysokých škol.

26. října 2016


Podzimní koncert komorního sboru 3. LF UK Collegium Musa Pragensis

Narozdíl od polních bylin s klesající teplotou naše činnost neuvadá a tak si dovolujeme všechny pozvat na podzimní koncert, který se koná v nádherném sále Pražského Hlaholu. Těšíme se na hojnou účast! Na programu výběr renesančních a barokních skladeb, novodobých duchovních skladeb, tradicionálů a spirituálů.

20. října 2016


Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, zimní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v zimním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Organizuje: Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.

20. října 2016


Studenti 3. LF UK se v Itibo v Keni účastní projektu ADRA ČR

Dne 8. 10. 2016 odletěla první skupina studentů všeobecného lékařství naší fakulty na měsíční pobyt do Keni, kde působí v Itibo - českém zdravotnickém zařízení provozovaném jako projekt ADRA ČR. Naši studenti i v pracovně náročném režimu (noční služby obden) projevili vysokou míru znalostí a dovedností, vstřícnost k pacientům a schopnosti pracovat ve zcela odlišných kulturních i ekonomických podmínkách.

18. října 2016


Stárnutí 2016 - mezioborová studentská vědecká konference

3. ročník mezioborové gerontologické studentské vědecké konference, která je určena pro výměnu poznatků převážně postgraduálních studentů, kteří se zabývají otázkami spojenými s prodlužováním lidského života a stárnutím společnosti. K aktivní i pasivní účasti jsou vítáni všichni zájemci, nejenom studenti, ale i odborníci z řad výzkumných či akademických pracovníků a praxe.

18. října 2016


Předání čestného doktorátu prof. Dr. med. Volkeru Diehlovi

3. lékařská fakulta Vás srdečně zve na předání čestného doktorátu prof. Dr. med. Volkeru Diehlovi, emeritnímu přednostovi Interní kliniky v Kolíně nad Rýnem, které se koná dne 19. října 2016 ve 14 hodin ve velké aule Karolina. Čestný doktorát pro profesora Diehla navrhla 3. lékařská fakulta UK. Prof. Diehl se významně zasloužil o to, že se Hodgkinova choroba stala u naprosté většiny pacientů vyléčitelnou nemocí. Těšíme se na setkání s vámi.

17. října 2016


Dodatečné výběrové řízení Erasmus+ praktické stáže 2016/2017

Milé studentky, milí studenti, s ohledem na zbývající finanční prostředky alokované na výjezdy Erasmus+ jsme se rozhodli vypsat dodatečné výběrové řízení na praktické stáže Erasmus+ realizované v letním semestru 2016/2017. VŘ se bude konat dne 7. listopadu 2016 od 14:00 v kanceláři 336. Uzávěrka přijímání podkladů k VŘ proběhne 31. října 2016 ve 14:00.

14. října 2016


Přednáška prof. Philipa Zimbarda a předání čestného doktorátu UK

Srdečně Vás zveme na předání čestného doktorátu UK americkému psychologovi prof. Philipu Zimbardovi, které se koná ve Velké Aule Karolina 19. 10. 2016 ve 14 hodin Svou účast nemusíte potvrzovat. Následně proběhne v 17 hodin v Aule PEDF UK přednáška prof. Philipa Zimbarda na téma Exploring Human Nature; Inspiring heroic social action.

13. října 2016


IPSC připravilo pro zaměstnance UK nové vzdělávací akce a benefity

IPSC RUK připravilo pro zimní semestr akademického roku 2016/2017 novou nabídku vzdělávacích akcí a dalších benefitů pro zaměstnance univerzity. Vzdělávací kurzy a semináře jsou pro zaměstnance UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.

11. října 2016


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky 2016/2017

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Jedná se o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW, DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů. Součástí seminářů jsou vyzvané přednášky expertů i z jiných oborů úzce souvisejících s gastroenterologií a hepatologií.

4. října 2016


Studentský jarmark 2016

Ve středu 5. října 2016 se za podpory Univerzity Karlovy uskuteční v nádvořích Karolina již tradiční Studentský jarmark. Akce je koncipována jako neformální uvítání akademického roku a jejím cílem je prezentovat studentům (a nejen jim) širokou škálu studentských spolků napříč univerzitou, jejich aktivity a širší možnosti spolupráce a zapojení se do aktivního dění na UK. Prezentace spolků na jednotlivých stáncích doplní také různé workshopy, burza knih a další překvapení. Součástí bude i bohatý hudební program zajišťovaný studentskými kapelami. K dispozici bude možnost občerstvení jak na stáncích, tak ve Studentském klubu Celetná 20.

3. října 2016


Prodejní výstava nakladatelství Grada Publishing 5. a 6. října 2016

SVI 3. LF UK zve srdečně všechny zájemce na prodejní výstavu nakladatelství Grada Publishing, která se koná 5.–6. října 2016 (středa a čtvrtek) od 10 do 15 hodin ve vestibulu budovy 3. LF UK. Objednávejte si knihy předem se slevou 20%. Možnost platit kartou.

3. října 2016


Tisk a kopírování pro studenty - přerušení provozu 5. 10. 2016

Ve středu 5. 10. 2016 proběhne výměna přístroje a update celého systému. Nabíjení karet, tisk a kopírování pro studenty nebude v průběhu celého dne možné. Systém by měl být v provozu ve čtvrtek 6. 10. 2016.

3. října 2016


Velké semináře interních oborů, zimní semestr 2016/2017

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Syllabově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

26. září 2016


XL.Český radiologický kongres

12. 10. - 14. 10. 2016 pořádá Radiologická spolednost (RS Cf.S rcp) v Bmě jubilejní čtyřicátý republikový kongres (XL.Český radiologický kongres). Výbor RS nabízí studentům 3.LF účast na této akci.

23. září 2016


3. LF UK na XXIII. ročníku veletrhu Gaudeamus Brno od 1. do 4. 11. 2016

3. lékařská fakulta se účastní na veletrhu Gaudeamus ve dnech 1. - 4. 11. 2016 v Brně. Veletrh je zaměřen na univerzitní, neuniverzitní pomaturitní studium a na celoživotní vzdělávání. Cílem veletrhu je poskytnout co nejvíce informací o vysokoškolském vzdělávání absolventům středních škol a celému spektru zájemců o celoživotní vzdělávání. Veletrhu Gaudeamus, který se pravidelně koná v Brně a Praze, se dosud pravidelně účastnili reprezentanti většiny vysokých a vyšších odborných škol v České republice neustále rostoucí počet zahraničních škol.

23. září 2016


Úřední hodiny Studijního oddělení ve dnech zápisu

Ve dnech zápisu do příštího akademického roku, t.j. od 19. 9. 2016 do 2. 10. 2016 platí dle Příkazu děkana č. 2016/18 úřední hodiny Po-Pá od 8.00 do 13.00 hodin.

20. září 2016


Orientační den pro studenty 1. ročníků a Beánie 2016

2. října 2016 proběhne v budově děkanátu 3. LF UK orientační den a následně v P. M. clubu tradiční prvácká party Beánie. Orientační den má za cíl pomoci novým studentům seznámit se s prostředím fakulty a FNKV očima studenta. Beánie je tradiční party určená hlavně pro nové studenty, kteří se zde mají možnost seznámit nejen mezi sebou, ale i se staršími studenty. Vrcholem večera je křest prváků!

19. září 2016


XXIII. kongres ČSARIM v termínu 6. až 8. října 2016

Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pořádá ve dnech 6 – 8. října 2016 v hotelu Clarion Congress v Praze svůj každoroční, již XXlll. kongres. Na našem kongresu tradičně vítáme studenty lékařství, naše budoucí kolegy, kteří mají do kongresových prostor a k odbornému programu přístup zdarma (při registraci se prokáží indexem nebo jiným vhodným dokladem o studiu).

14. září 2016


Doprovodné semináře k Veletrhu Absolvent 2016

Nejen jako čerství absolventi, ale i jako studenti – absolventi budoucí – si můžete zdokonalit své schopnosti či kompetence prostřednictvím zajímavých seminářů, přednášek a workshopů pořádaných IPSC UK v rámci programu Veletrhu Absolvent. Těší se na Vás zkušení lektoři, kteří jsou Vám na dané téma z oblasti kariérového rozvoje a poradenství připraveni předat maximum užitečných informací.

14. září 2016


IPSC připravilo nové kariérní semináře a semináře o studiu v zahraničí

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí a semináře na podporu rozvoje kariéry, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.

14. září 2016


Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2016/2017

Pro zimní semestr akademického roku 2016/2017 Ústav cizích jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčinu, Angličtinu pro pokročilé (příprava na mezinárodní zkoušku FCE, která však není součástí kurzu) a English for Academics s rodilým mluvčím. Zápis do kurzů (včetně úhrady poplatku) bude ukončen 10. 10. 2016. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod. / týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2300,- Kč / 1 semestr.

13. září 2016


XXV. celostátní konference Česká urogynekologie 2016

Jubilejní celostátní konference s mezinárodní účastí se koná tradičně první čtvrtek měsíce prosince – letos tedy 1. prosince - v konferenčních prostorách hotelu Clarion Congress Hotel Prague (konferenční sály: Aquarius/Taurus a Tycho/Kepler). Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v podzimní Praze.

13. září 2016


Sleva na kurzy Jazykové školy JIPka pro zaměstnance a absolventy

Univerzita Karlova navázala v minulém roce partnerství s Jazykovou školou JIPKa, díky kterému mohou její zaměstnanci a členové absolventského Klubu Alumni využít celoročně 10% slevu na veškeré skupinové kurzy, minikurzy a překladatelské služby.

7. září 2016


Zveme Vás na setkání s předním onkologem prof. Volkerem Diehlem

Srdečně Vás zveme na setkání s prof. Dr. med. Volkerem Diehlem, předním světovým onkologem, který u příležitosti udělení titulu Dr.h.c. Karlovy Univerzity vystoupí na přednášce „Hodgkin Lymphoma: a never ending exciting story of translational medicine“. Přednášku, která se bude konat 18. října v 15:30 v Jonášově posluchárně 3. LF UK, uvede prof. MUDr. T. Kozák, Ph.D.

5. září 2016


Změna názvu naší univerzity. Od 1. 9. 2016 je zkrácen na Univerzita Karlova

Od 1. 9. 2016 je oficiální název alma mater pouze a jedině Univerzita Karlova, Univerzita Karlova v Praze se již neuvádí. Změna názvu souvisí s novelou VS zákona, který nabyl účinnosti od 1. 9. 2016.

4. září 2016


Zemřel emeritní přednosta Ústavu farmakologie prof. Miloslav Kršiak

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 28. srpna 2016 zemřel prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., FCMA. emeritní přednosta Ústavu farmakologie 3. LF UK. Poslední rozloučení se koná v pondělí 5. září v 11.00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích

2. září 2016


Orientační týden 2016 pro studenty prvních ročníků. Pořádá IPSC UK.

Během Orientačního týdne se dozvíte mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově, knihovnách a informačních zdrojích, financích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů. Každý den pro vás připravujeme sled přednášek a prezentací, které vám pomohou lépe se zorientovat ve světě naší - a teď již i vaší - univerzity. Získané informace vám usnadní počátky studia a umožní rychleji a efektivněji reagovat na situace, se kterými se v jeho průběhu setkáte.

31. srpna 2016


Říjnové slevy v knihkupectví Karolinum

Knihkupectví Karolinum nabízí v říjnu pro studenty slevy 20 % na tištěné i elektronické tituly Nakladatelství Karolinum. Sleva platí i pro nákup v e-shopu, kde zároveň naleznete kompletní nabídku titulů. Všechny nabízené tištěné tituly máme skladem, a proto si je můžete vyzvednout v prodejně již druhý den po objednání.

23. srpna 2016


Kliniky 3. LF UK uspěly v žebříčku nejlepších oddělení nemocnic v ČR

Klinika plastické chirurgie FNKV a Psychiatrická klinika NÚDZ byly ohodnoceny byla vyhodnocena médii, pacienty a odborníky jako nejlepší zdravotnická pracoviště v daném oboru v ČR.

23. srpna 2016


Novou přednostkou Radiodiagnostické kliniky je doc. Hana Malíková

Dne 1.8.2016 byla uvedena do funkce přednostky Radiodiagnostické kliniky FNKV a 3. LF UK doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. Vystřídala ve funkci MUDr. Lívii Večeřovou.

2. srpna 2016


Vita Nostra Revue 2/2016

Vychází další číslo fakultního čtvrtletníku Vita Nostra Revue. Kromě aktualit posledních měsíců za pozornost rozhodně stojí zajímavý rozhovor s přednostou KAR Františkem Duškou, několik textů z oboru psychiatrie, konkrétně stigma duševní nemoci a výzkum vedený lidmi s duševním onemocněním, nebo zajímavý článek o pilotním projektu, který by měl do Česka přivést zdravotní sestry z Ukrajiny. Opět nechybí úvahy nad společenskými tématy přesahujícími medicínu a úryvek z připravované knihy tentokrát prof. Schindlera vzpomínajícího na zakladatele české mikrobiologie prof. Františka Patočku. Vše doprovází bohatý obrazový materiál.

29. července 2016


Zahajte svou pracovní kariéru na Veletrhu Absolvent

Dne 5. října 2016 proběhne univerzitní pracovní Veletrh Absolvent. Jedná se o setkání studentů a absolventů Univerzity Karlovy se zaměstnavateli z nejrůznějších oblastí. Přijďte si poslechnout, co vám zaměstnavatelé mohou nabídnout a co naopak očekávají od vás. Po celý týden můžete navštěvovat další tématické semináře a kurzy.

22. července 2016


Benefitní program pro zaměstnance Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova usiluje o neustálé zvyšování standardu péče o své zaměstnance, přičemž mezi dílčí cíle patří v tomto směru také rozvoj nabídky zaměstnaneckých benefitů. Kromě řady jiných aktivit se univerzita snaží získat výhody pro své zaměstnance také na základě partnerství s externími subjekty. Loni jsme oslovili první organizace a v rozšiřování nabídky pokračujeme i v roce 2016.

11. července 2016


MUDr. Pavel Trančík zvítězil na konferenci EFPT v Antverpách

MUDr. Pavel Trančík, postgraduální student oboru Neurovědy na 3. LF, zvítězil na konferenci European Federation of Psychiatric Trainees (Antverpy, 2. - 6. 7. 2016) s přednáškou "Stigma hurts - let´s lose it“ ("Předsudky ubližují - zbavme se jich"). Pavlovi gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů ve vědecké i klinické práci.

11. července 2016


Úřední hodiny Studijního oddělení v době letních prázdnin

Úřední hodiny v době letních prázdnin od 1. 7. do 2. 9. 2016 jsou ve středu od 9:00 hod. do 12:00 hod.

29. června 2016


MUDr. Martin Holek získal Cenu Alberta Schweitzera za lékařství

4. května 2016 se konala soutěž o Cenu Alberta Schweitzera Prix de Medecine. Tuto soutěž vypisuje a pořádá Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze ve spolupráci s farmaceutickou firmou Pierre Fabre. MUDr. Martin Holek postgraduální student 3. LF UK získal 3. cenu za práci Procalcitonin dynamics after long-term ventricular assist device implantation. Ceny byly slavnostně předány na Francouzském velvyslanectví 22. června 2016

23. června 2016


Zveme Vás na koncert evropských studentů medicíny EMSOC 2016 Praha

EMSOC (European Medical Students Orchestra Choir) je projekt studentů medicíny z celé Evropy. Každoročně se setkávají studenti a mladí lékaři s láskou k hudbě v jedné evropské metropoli. Společně vytvoří symfonický orchestr a sbor, který pod vedením dirigenta z dané země na konci svého desetidenního zkoušení uspořádá dva koncerty. Výtěžek z těchto koncertů putuje na charitativní účely. V letošním roce se tento projekt uskuteční ve dnech 21. - 31. 7. v ČR pod záštitou ministra zdravotnictví ČR, rektora UK a děkana 3. LF UK. Koncerty proběhnou 29. 7. v Chrámu u Salvátora na Praze 1 a 30. 7. v Brně v Besedním domě.

14. června 2016


Evropská asociace paliativní péče předala ocenění PhDr. M. Loučkovi

PhDr. Martin Loučka, Ph.D., učitel 3. LF UK a ředitel Paliativního centra, převzal 10. 6. 2016 ocenění určené začínajícím vědcům udělované Evropskou asociací paliativní péče za rok 2016. Gratulujeme a přejeme Martinovi mnoho dalších úspěchů ve vědecké, pedagogické a klinické práci.

10. června 2016


Uzavření Studijního oddělení od 17. 6. do 21. 6. 2016 včetně

Důvodem přechodného uzavření je zpracování přijímacího řízení. Děkujeme za pochopení.

7. června 2016


Zveme Vás dne 16. června na odborný seminář na téma FASCIE

Přijďte se 16. června 2016 od 15:00 podívat na odborný seminář na téma FASCIE do Syllabovy posluchárny 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na semináři vystoupí prof. Mudr. Marcela Grünerová Lippertova, Ph.D., Dr. Robert Schleip, Doc. MUDr. Petr Zach, CSc., Bc. Alena Zapletalová. Vstup volný.

31. května 2016


IPSC připravilo pro zaměstnance UK další vzdělávací akce

IPSC RUK připravilo pro letní semestr akademického roku 2015/2016 další nabídku vzdělávacích akcí pro zaměstnance univerzity.

23. května 2016


Moderní medicína tváří v tvář smrti. Přednáška prof. Seana Morrisona

Zveme vás 2. 6. 2016 v 16 hod. do Modré posluchárny v Karolinu na přednášku slavného geriatra a paliatra prof. Seana Morrisona z Icahn School of Medicine v New Yorku. Jeho přednáška na téma „Transforming Care for the Seriously Ill: The Role of Modern Palliative Care“ bude vyvrcholením kampaně Konec dobrý, všechno dobré.

20. května 2016


Zpráva o Studentské vědecké konferenci 2016

Dne 10. května 2016 se konala na 3. LF UK Studentská vědecká konference. Konferenci zahájil v zastoupení děkana prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D. Čestným hostem, již pátým v pořadí historie konference byl prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. s přednáškou „In vivo veritas – studium procesů v živých buňkách“. Účast na přednášce byla historicky největší a zájemci se ani nevešli po posluchárny. Jako poděkování od studentů za jeho přednášku obdržel prof. Černý čestný diplom z rukou statutárního zástupce děkana prof. Kozáka. Informace o počtech prací, výsledcích a oceněních naleznete na stránkách konference.

16. května 2016


Vítězkou národního kola FameLab 2016 se stala studentka 3. LF Eliška Selinger

Mezinárodní soutěž FameLab 2016 v České republice dospěla k národnímu finále – vítězkou letošního ročníku se stala ELIŠKA SELINGER ze 3. LF UK. Porotu zaujala svým skvělým vystoupením nazvaným 50 odstínů epigenomu. V červnu bude reprezentovat Českou republiku v anglickém Cheltenhamu.

16. května 2016


Vita Nostra Revue 1/2016

První číslo Vita Nostra Revue z ročníku 2016 je konečně na světě. Kromě článků o akcích a událostech za posledních několik měsíců si můžete přečíst o návštěvě švýcarského odborníka na popáleniny, člena týmu, který v Curychu vyvíjí novou generaci umělé kůže, rozhovor s novým přednostou ORL, komentáře k novému Občanskému zákoníku, který mimo jiné ovlivňuje také problematiku újmy na zdraví a její odškodňování, či rozhovor s profesorem Rokytou o využití THC v medicíně. V rubrice Vzdělání najdete promoční projevy, příběh mladého lékaře v Německu či zamyšlení nad občanskou odpovědností vědců. Rovněž publikujeme úryvek z nově přeložené knihy Fareeda Zakarii Na obranu liberálního vzdělání, kterou vydává nakladatelství Academia. Přesně 30 let uplynulo od černobylské katastrofy, proto přetiskujeme reportáž popisující, jak lidé zasažení neštěstím žijí dnes. Samozřejmě nechybí bohatý doprovodný obrazový materiál a komentáře předních českých publicistů.

14. května 2016


Konference o rehabilitaci neurologicky nemocných

Klinika rehabilitačního lékařství a Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV v Praze ve spolupráci s Ústavem informatiky AV ČR a dalšími partnery díky podpoře Norských fondů při příležitosti světového dne roztroušené sklerózy mozkomíšní pořádá konferenci věnovanou rehabilitaci u neurologicky nemocných, především u RS. Záštitu převzal MUDr. Jaroslav Krákora, místopředseda Výboru pro zdravotnictví.

13. května 2016


XII. Vinohradské odpoledne - využití přístupů v léčebné rehabilitaci

Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV pořádá odbornou konferenci XII. ve Státním zdravotním ústavu, Šrobárova 48, Praha. Organizátor akce zažádal UNIFY o přidělení kreditních bodů v rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků.

13. května 2016


V rámci oslav 700 let od narození Karla IV. organizuje UK řadu aktivit

V rámci oslav 700 let od narození císaře Karla IV. organizují Univerzita Karlova a její partneři řadu aktivit a slavnostních událostí, kterými chtějí důstojně připomenout odkaz tohoto velikého panovníka.

29. dubna 2016


Ubytování na Hlávkově koleji - žádosti do 5. 5. 2016

V souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu v Praze vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.

27. dubna 2016


Vinohradská trojka - charitativní běh Vinohradskou nemocnicí

Přijďte si zasportovat v neobvyklém prostředí a podpořit tak dobrou věc! Vstup dobrovolný, výtěžek bude věnován na Kliniku rehabilitačního lékařství FNKV. Trasa prvního ročníku charitativního běhu Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady se skládá ze dvou kol, přičemž celkově měří 3 kilometry a vede převážně členitým areálem nemocnice.

26. dubna 2016


Sborník abstrakt a program SVK 3. LF UK 2016 již k dispozici

Dnes byl zveřejněn sborník abstrak a program konference, který je k dispozici ke stažení na stránkách konference.

Konference se bude konat v úterý 10. května 2016.

25. dubna 2016


Studentský Majáles 2016

Přijďte s námi prožít nezapomenutelnou atmosféru 4. ročníku Studentského Majálesu. Navazujeme na tradici majálesů z 60. let, které nám jsou neustálou inspirací, ale nechceme ustrnout na místě, dáváme si větší cíle a pokořujeme nové výzvy, aby čtvrtý ročník Studentského Majálesu bavil kromě návštěvníků a návštěvnic i nás, jeho pořadatele a pořadatelky. I letos se můžete zapojit a pomoct nám s organizací Majálesu, přihlásit se a stát se jedním z vystupujících, nebo 1. 5. 2016 dorazit a zkrátka být u toho taky!

22. dubna 2016


Cyklus Z první ruky aneb Jak svoji nemoc vnímá pacient

„Lékaři mají tendenci vidět diagnózu, nikoli trpícího člověka. To se může změnit, pokud zprostředkujeme medikům setkání s pacienty nejen v akutní fázi nemoci u lůžka, ale i v období bez příznaků nemoci, kdy žijí běžným životem,“ říká Lucie Bankovská Motlová, která vyučuje psychiatrii a lékařskou psychologii na 3. LF UK. Dodává, že příběh pacienta, neboli kazuistika, je výjimečně bohatým zdrojem informací a poučení.

21. dubna 2016


Konference Society for Research on Nicotine and Tobacco

Tato mezinárodní společnost s více než 1000 členů pořádá pravidelně i konference své evropské sekce, letos v Praze. Věříme, že přispěje i k porozumění významu příčiny každého šestého úmrtí v ČR mezi naší odbornou veřejností a že si jasněji uvědomíme absenci nabídky účinné prevence a léčby založené na důkazech v naší zemi. Využijte možnosti setkat se s tématem nikotinu a tabáku na odborné úrovni. Přihlášení k aktivní účasti od 15. 2. do 1. 5. 2016, včasná registrace do 8. 7. 2016

19. dubna 2016


12. mezinárodní kongres buněčné biologie

Zveme Vás prezentovat výsledky Vaší vědecké práce na 12. mezinárodním kongresu buněčné biologie, který se bude konat ve dnech 21. až 25. července 2016 v Praze (http://iccb2016.org). Uzávěrka pro ústní prezentace je prodloužena do 24. dubna 2016. Obrovským kladem kongresu je pro české badatele přítomnost celé plejády vynikajících řečníků, včetně tří nositelů Nobelovy ceny. To je současně důvod, aby se kongresu zúčastnil co největší počet mladých vědců, především PhD studentů. Členové České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. (http://cscb.cz) mají snížený registrační poplatek o 50 EUR.

11. dubna 2016


Prof. Petr Widimský obdržel z rukou rektora UK cenu Bedřicha Hrozného

Univerzita Karlova si připomněla výročí 668 let od svého založení. U příležitosti oslav předal rektor Tomáš Zima na slavnostním zasedání v Karolinu Cenu Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy a Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Cenu Bedřicha Hrozného obdržel prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. z 3. lékařské fakulty za rozvoj spolupráce mezi lékařskými obory.

11. dubna 2016


Podávání žádostí o přidělení startovacích bytů 2016

Komise pro přidělování startovacích bytů RUK stanovila termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky UK a to do 29. 4. 2016 do 14:00 hod. Termín odevzdání na 3. lékařskou fakultu je stanoven na 21. 4. 2016 do 9:00 hodin do schránky na interní poštu (přízemí děkanátu naproti podatelně), číslo schránky 45, Oddělení lékařské psychologie, k rukám prof. MUDr. Lucie Bankovské Motlové, PhD.

11. dubna 2016


Újma na zdraví a její odčinění - diskuse u kulatého stolu 3. LF a PF UK

První ze série kulatých diskusních stolů zaměřených na dopady nového Občanského zákoníku na české zdravotnictví se uskutečnil v úterý 5. dubna 2016 na Právnické fakultě UK za účasti téměř dvou desítek odborníků, ale i specializovaných médií a studentů. Tématem úvodní debaty byla problematika Újmy na zdraví a jejího odčinění a zkušenosti z prvních dvou let fungování nového Občanského zákoníku, který vstoupil v platnost 1. ledna 2014. Kulatý stůl připravilo Centrum zdravotnického práva, společné pracoviště 3. lékařské fakulty a Právnické fakulty UK a diskutovali v něm akademici, soudci a soudní znalci, advokáti a zástupci státní správy; zazněl i hlas zástupce pacientů.

6. dubna 2016


Současný vývoj a aplikace umělé kůže

Přibližně 11 milionů lidí ročně, z toho polovina dětí, utrpí celosvětově závažné popálení, které si vyžádá kožní translantaci. Tento výkon zanechává jizevnatou změnu na kůži, vyžaduje následnou dlouhodoubou rehabilitaci a po letech často i rekonstrukční operace. Pod záštitou Universität Zürich proto vznikl projekt EuroSkinGraft, jehož cílem je zabezpečit novou generaci kožní náhrady, doslova vypěstované v laboratoři, k léčbě širokého spektra kožních defektů, způsobených nejen popálením, ale i jinými nemocemi, jako jsou například chronické vředy nebo vitiligo (kožní porucha, kdy dochází ke ztrátě buněk tvořících kožní pigment).

23. března 2016


Velké semináře interních oborů, letní semestr 2015/2016

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Syllabově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

23. března 2016


Přehled udělených cen studentům a absolventům UK v letech 2013-2015

V přehledu udělených cen se 3. lékařská fakulta umístila na prvním místě z lékařských oborů a celkově na druhém místě v rámci Univerzity Karlovy v posledních třech letech.

21. března 2016


Zemřel profesor pediatrie MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 29. února 2016 zemřel ve věku 68 let prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc. Poslední rozloučení se bude konat v úzkém kruhu rodiny a blízkých přátel v úterý 8. března 2016 v 10.15 v obřadní síni krematoria v Praze Motole.

7. března 2016


Možnosti studia v zahraničí pro studenty lékařských fakult

IPSC UK vás zve 1. 3. 2016 od 16.00 hod. na seminář, který je zaměřen výhradně na ty možnosti, které se nabízejí studentům lékařských fakult, medikům. Tato cílová skupina je totiž, co do variability nabídky mobilit, skupinou nejvíce omezenou a nadto (kvůli svému zaměření) v kontextu mezinárodního studia značně specifickou, rádi bychom jí proto prostřednictvím této akce věnovali více pozornosti. Změna programu vyhrazena.

25. února 2016


Studenti naší fakulty získali Bolzanovu cenu a ceny rektora UK

Dne 24. 2. 2016 byly v reprezentativních prostorách Karolina slavnostně předány ceny nejlepším studentům UK. Byla předána Bolzanova cena a cena rektora. Z naší fakulty obdrželi ocenění Julius Lukeš, Denisa Dybowiczová, MUDr. Matěj Patzelt a RNDr. Kamila Balušíková, Ph.D.

25. února 2016


Kurzy vaření pro studenty pořádané IPSC UK

Také na letní semestr připravilo IPSC UK pokračování úspěšného kurzu vaření pro studenty. Ti mají v jeho rámci možnost se nejen dozvědět užitečné informace týkající se správného stravování, ale především zdokonalit se ve svých kuchařských dovednostech. Pod vedením zkušené lektorky se jeho účastníci dozví, jakými zásadami se řídit při tvorbě správného jídelníčku a hlavně si sami vyzkouší přípravu chutných, ale zároveň zdraví prospěšných a cenově dostupných pokrmů. Kurz je určen zájemcům na všech stupních pokročilosti, včetně naprostých začátečníků, kteří mají jeho prostřednictvím příležitost se seznámit se základními kuchařskými postupy.

24. února 2016


Zemřela doc. MUDr. Jarmila Myslivečková, DrSc. (1934-2016)

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve čtvrtek 18. února 2016 zemřela ve věku 82 let naše bývalá kolegyně doc. MUDr. Jarmila Myslivečková, roz. Hassmannová, DrSc. Poslední rozloučení proběhne v pondělí 29. února 2016 v 11:30 v Ústřední obřadní síni Olšanských hřbitovů v Praze.

24. února 2016


Nejlepší vysoké školy v roce 2016 - žebříček hodnocení časopisu Týden

Časopis TÝDEN sestavil žebříček hodnocení vysokých škol. Redakce TÝDNE vysoké školy rozdělila do osmi skupin podle jejich vědního zaměření a hodnotila je na základě čtyř kritérií: zájmu uchazečů o školu, pedagogického zabezpečení, vědních výstupů a vnějšího hodnocení. Na rozdíl od dosavadních hodnocení v tisku šla srovnání škol více do hloubky a byla do nich zahrnuta i soukromá zařízení. V kategorii Zdravotnictví, lékařství a farmacie se 3. lékařská fakulta umístila na druhém místě.

23. února 2016


Schůzka pro zájemce o výjezd Erasmus+ 2016/2017

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 24. února 2016 od 14:00 hod v učebně 327. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích pro akademický rok 2016/2017 a budete mít možnost seznámit se se zahraničními studenty z našich partnerských univerzit. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.

22. února 2016


FameLab 2016 - bavme se vědou!

Mezinárodní soutěž FameLab v České republice vstupuje do 6. ročníku! Tato soutěž pro mladé vědce a vědkyně vznikla v Anglii v roce 2004 a od té doby se úspěšně šíří po světě. V letošním roce se zúčastní 30 zemí ze čtyř kontinentů. V minulých letech v úspěšně bodovala i řada zástupců naší univerzity. Zájemci mohou své přihlášky posílat do 28. února 2016.

18. února 2016


Gastroenterologické semináře 2. interní kliniky 2015/2016

Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru. Bude se jednat o přehledné, převážně klinicky laděné literární semináře, informace z kongresů (EUGW,DDW...), guidelines, krátká přehledná sdělení, novinky v diagnostice a terapii, prezentace zajímavých kazuistik, sdělení typu “jak na to“ a videoprezentace zajímavých či neobvyklých endoskopických nálezů.

18. února 2016


Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, letní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v letním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru).

15. února 2016


Prodejní výstava nakladatelství Grada Publishing dne 24. února 2016

SVI 3. LF UK zve srdečně všechny zájemce na prodejní výstavu nakladatelství Grada Publishing, která se koná ve středu 24. února 2016 od 9 do 15 hod. ve vestibulu budovy 3. LF UK. Objednávejte si knihy předem se slevou 20%. Možnost platit kartou.

12. února 2016


Studentská vědecká konference 3. LF UK 2016

Konference se bude konat v úterý 10. května 2016. Podobně jako v loňském roce bude rozdělena na přednášky a posterovou sekci s tím, že většina prezentací bude v podobě posterů. O rozdělení příspěvků do sekcí rozhodne nezávislá odborná komise. V rámci posterové sekce proběhne řízená diskuse s 5-minutovou prezentací soutěžícího. Formulář pro abstrakta se otevře dnem 1. 3. na stránkách konference http://svk.lf3.cuni.cz. Deadline pro odevzdání abstrakt je 27. 3. 2016.

8. února 2016


Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+ Studijní pobyty 2016/2017

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ 2016/2017, které se bude konat 30. 3. 2016 od 14:00 hod. v kanceláři 336. Přihlášky budou distribuovány na informační schůzce, která proběhne 24. února od 14:00 hod v Jelínkově posluchárně. Formulář přihlášky lze rovněž vyzvednout v kanceláři 205, či na nástěnce Erasmus+ naproti kanceláři 205.

8. února 2016


5. mezinárodní sympozium Hodgkinův lymfom

Sympozium pořádá Interní hematologická klinika FNKV a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Koná se v Hotelu Park Inn v Praze. Hlavní témata: biologie, patologie, prognostické faktory, zobrazovací metody, léčba, transplantace, toxicita, jiné...

5. února 2016


Reprezentační ples 3. lékařské fakulty 2016

Zveme Vás již po osmnácté na tradiční Reprezentační ples 3. LF UK v Národním domě na Vinohradech. K tanci Vám zahraje orchestr Brand New Band, rock'n'rollová skupina Twisted Rod a jazzrockové trio Marka Šmause, rodící se saxofonové legendy Johny & Francis Sax, sestreské duo TBee Girls a vystoupení pěveckých sborů A Patella a Clavicula. Rovněž Vás čeká vyhlášení prestižního ocenění oblíbených pegagogů - Syllabovy křídy, studentská taneční vystoupení a bohatá tombola.

4. února 2016


Semináře o studiu v zahraničí

Milé studentky, milí studenti, dovolujeme si Vás upozornit na konání seminářů o studiu v zahraničí organizované IPSC UK.

1. února 2016


Komunitní psychiatrie a omezovací prostředky

Ve dnech 8. 3. a 9. 3. 2016 pořádá Národní ústav duševního zdraví spolu s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví a Psychiatrickou společností ČLS JEP přednášky profesora Davida Cromptona o komunitní psychiatrii a omezovacích prostředcích v Austrálii. Vstup zdarma, simultánní překlad z angličtiny. Profesor David Crompton je ředitelem psychiatrických služeb v australském Queenslandu, respektovaným výzkumníkem a nositelem inovativních přístupů v péči o duševně nemocné.

29. ledna 2016


Vita Nostra Revue 4/2015

V těchto dnech vychází nové číslo časopisu 3. LF UK Vita Nostra Revue, přinášející 98 stran zajímavého čtení. Vedle textů a fotografií o dění na fakultě, rozhovorů s jejími předními představiteli i novými tvářemi v čele klinik a ústavů v něm naleznete i příspěvky známých autorů věnované obecnějším medicínským tématům i společenskému a politickému životu České republiky. Z obsahu 4. čísla VNR: Editorial Richarda Rokyty – Rozhovor s Marcelou Grünerovou-Lipertovou o neurologické rehabilitaci – Dvojí výročí vinohradské kardiologie – Rozhovor s proděkankou Romanou Šlamberovou – Michal Anděl o profesoru Ctiradu Johnovi – Rozhovor s diabetologem Františkem Saudkem – Vyprávění o Václavu Daněčkovi, muži se zlatýma rukama a chytrou hlavou – Komentáře a názory Jiřího Hanáka, Petra Honzejka, Petra Pitharta, Ondřeje Vaculíka, Marka Váchy – Pravidelná rubrika Orbis Pictus o studentských stážích – Postscriptum Jaroslava Veise. Nové číslo Vita Nostra Revue bude k dispozici na obvyklých distribučních místech.

25. ledna 2016


Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v letním semestru 2015/16

Pro letní semestr akademického roku 2015/16 Ústav cizích jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčinu, Angličtinu pro pokročilé (příprava na mezinárodní zkoušku FCE, která však není součástí kurzu) a English Medical Terminology s rodilým mluvčím. Zápis do kurzů (včetně úhrady poplatku) bude ukončen 24. února 2016. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod./semestr. Kurzovné: 2300,-Kč/1 semestr.

25. ledna 2016


Sleva na kurzy Jazykové školy JIPka pro zaměstnance a absolventy

Univerzita Karlova navázala koncem uplynulého roku partnerství s Jazykovou školou JIPKa, díky kterému mohou její zaměstnanci a členové absolventského Klubu Alumni využít zajímavých slev.

22. ledna 2016


Den otevřených dveří na 3. LF UK

Dne 8. 1. 2016 se od 14:00 koná na 3. lékařské fakultě Den otevřených dveří. Zájemci o studium se mohou setkat s našimi studenty, kantory, pracovníky studijního odd. nebo si prohlédnout různá pracoviště Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Bude jim představena naše fakulta a studium na ní. Uchazečům o bakalářské studium je určena Jonášova posluchárna, zájemcům o magisterské studium Syllabova posluchárna (obě v přízemí hlavní budovy fakulty). Více informací včetně plánovaného programu naleznete na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-68.html

4. ledna 2016


Informační schůzky pro zájemce o výjezd ERASMUS+ v ak. roce 2016/2017

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzky pro zájemce o výjezd ERASMUS+, které se budou konat 13. 1. a 14. 2. 2016. Na schůzkách získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích pro akademický rok 2016/2017. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali.

28. prosince 2015


Pozvánka na PragueONCO 2016

Přijměte pozvání na 7. pražské mezioborové onkologické kolokvium – PragueONCO 2016. Registrujte se včas! PragueONCO 2016 pořádá 1. LF UK ve spolupráci se 2. a 3. LF UK a uskuteční se ve dnech 27. – 29. ledna 2016 v Clarion Congress Hotelu Prague.

15. prosince 2015


Doc. Moťovská a dva naši studenti převzali Cenu ministryně školství

V úterý 1. prosince byly slavnostně předány ceny ministryně MŠMT 2015. Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2015 převzala jako jediná lékařka doc. MUDr. Zuzana Moťovská, PhD., FESC. V kategorii vynikajících studentů a absolventů studia obdrželi cenu studenti z naší fakulty Bc. Jana Smažíková a Julius Lukeš. Celá akce probíhala v krásné budově Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci.

3. prosince 2015


Zemřel prof. MUDr. Jiří Štefan

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve středu 25. listopadu 2015 zemřel ve věku 83 let dlouholetý přednosta Ústavu soudního lékařství FNKV a 3. LF UK pan prof. MUDr. Jiří Štefan, DrSc. Poslední rozloučení proběhne v pátek dne 4. prosince 2015 ve 12:00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

1. prosince 2015


35. Kaňkův pražský onkologický den gynekologů

35. Kaňkův pražský onkologický den pořádaný s Gynekologicko-porodnickou klinikou 3. LF UK a FNKV se koná v pátek 11.12.2015 v Kongresovém sále hotelu Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6

30. listopadu 2015


V Lužanech byly uděleny Medaile a Ceny Josefa Hlávky

V předvečer studentského svátku 17. listopadu převzali rodinní příslušníci předních akademických pracovníků Univerzity Karlovy a mladí vědci z této univerzity ocenění Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Slavnostní vyhlášení proběhlo už tradičně na zámku v Lužanech u Přeštic a cenu Josefa Hlávky obdržel z celkem 13 oceněných studentů Univerzity Karlovy i student 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze MUDr. Matěj Patzelt. Blahopřejeme!

23. listopadu 2015


Vita Nostra Revue 3/2015

Vychází třetí letošní číslo fakultního čtvrtletníku Vita Nostra Revue. Protože se jedná zároveň o první vydání v novém akademickém roce, prostupují ho témata se začátkem roku související. Neopominuli jsme orientační den ani tradiční seznamovací kurz v Dobronicích. Noví, ale i stávající studenti se mohou zároveň dočíst o mnoha dalších aktivitách svých kolegů a vyučujících, do kterých by se případně mohli také zapojit. Nezapomněli jsme představit plány nového přednosty popálenin, věnujeme se také uprchlické krizi a velkým tématem tohoto čísla je vzdělání a vysoké školy. Veškeré texty doprovází bohatý obrazový materiál, za nějž vděčíme především studentům.

20. listopadu 2015


Vyjádření vedení 3. LF UK a AS 3. LF UK k událostem 17. listopadu

Děkan, kolegium děkana a Akademický senát 3. LF UK nesouhlasí se způsobem, jakým byl státní svátek 17. listopadu využit prezidentem republiky k sebepropagaci a podpoře politických uskupení, a to v místě, které je již tradičně místem piety a oslavy Mezinárodního dne studentstva.

20. listopadu 2015


Křest knihy prof. Rokyty Fyziologie a patologická fyziologie

Od 15 hodin proběhne ve foyer 3. LF UK křest knihy Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi pod záštitou spectabilis prof. Michala Anděla. Kniha je určena posluchačům lékařských fakult studujících fyziologii a patologickou fyziologii, dále postgraduálním studentům v oblasti biomedicíny zejména v Oborové radě Fyziologie a patologická fyziologie člověka.

20. listopadu 2015


Zapojení látek z rostlin a potravin do prevence a terapie nádorových nemocí

Kombinace řady netoxických chemických látek, z nichž mnohé lze nalézt v rostlinách a potravinách, nám může dát šanci vyléčit prozatím nevyléčitelná nádorová onemocnění a působit i preventivně.

18. listopadu 2015


Nová spolupráce mezi 3. LF a třemi zdravotnickými zařízeními

Dne 12. listopadu 2015 byly v Sále Radany Konigové slavnostně podepsány dohody o spolupráci mezi 3. LF a

Nemocnicí Pardubického kraje (zahrnuje všechny nemocnice v kraji jím zřizované), Karlovarskou krajskou nemocnicí a Zdravotnickou záchrannou službou hl.města Prahy

13. listopadu 2015


Udělené ceny MŠMT 2015 pro vynikající studenty z naší fakulty

Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu obdrží mimo jiné i dva studenti 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Cena jim bude předána dne 1. 12. 2015

12. listopadu 2015


Úvodní přednáška prof. Grünerové Lippertové, nové přednostky KRL

Dne 26.11.2016 od 13.30 do 14.15 se bude konat v Jelínkově posluchárně (3.patro, č.327) úvodní přednáška prof.MUDr. Marcely Grünerové Lippertové, Ph.D., nové přednostky Kliniky rehabilitačního lékařství FNKV a vedoucí studia fyzioterapie 3. LF UK na téma Neurorehabilitace“. Všichni jste srdečně zváni.

12. listopadu 2015


XXIV. celostátní konference Česká urogynekologie 2015

Celostátní konference s mezinárodní účastí se koná tradičně první čtvrtek měsíce prosince v Clarion Congress Hotel Prague - Kongresový sál Nadir - Freyova 33, 190 00 Praha 9. Věříme, že rádi přijmete naše pozvání a těšíme se na Vaši účast a setkání v podzimní Praze. Záštitu nad konferenci převzal Prof. Michal Anděl, děkan 3. LF UK

10. listopadu 2015


Trimed Job 2015 - veletrh práce 3. lékařské fakulty

Veletrh práce 3. lékařské fakulty je akce pořádaná spolkem studentů Trimed ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Program je koncipován jak pro studenty nižších ročníků, tak pro absolventy magisterského oboru Všeobecné lékařství a bakalářských oborů Všeobecná sestra a Fyzioterapie .V průběhu celého dne budou probíhat přednášky uznávaných odborníků z oblasti medicíny, jejichž cílem je přiblížit posluchačům charakter jednotlivých oborů a možnosti uplatnění, které nabízejí. Přednášet budou i lékaři pracující v zahraničí, kteří se podělí o své cenné zkušenosti. Mimo jiné budou probíhat prezentace zdravotnických zařízení, kde kromě pracovních pozic budou mít účastníci možnost domluvit si praxe či stáže.

26. října 2015


Výstava Medicína budoucnosti 3. LF na festivalu Týden vědy a techniky

Pro letošní ročník si 3. lékařská fakulta UK vybrala prezentaci pěti oborů, dvou  teoretických, anatomie a výživy, a tří klinických, plastické chirurgie, dentální hygieny a ošetřovatelství. Návštěvníci se seznámí se současnou podobou oborů a spolu s tvůrci expozice popustí uzdu fantazii a představí si podobu těchto oborů v budoucnosti.

23. října 2015


Hokejová bitva 2015 - na studenty čeká hokejový souboj na ledě i mimo něj

Čtyři největší pražské univerzity budou mít možnost poměřit své síly na ledové ploše i mimo ní. Čtyři univerzitní kotle vytvářející unikátní atmosféru, čtyři hlasy moderátorů bouřlivě podporující fanoušky svých kotlů a hráči podávající své životní výkony, to vše zažijete na letošním pátém ročníku Hokejové bitvy 2015. Výběr nejlepších hráčů Univerzity Karlovy se pokusí již počtvrté obhájit titul mistra v hokejovém klání s rivaly z Vysoké školy ekonomické, Českého vysokého učení technického a České zemědělské univerzity.

20. října 2015


Zkušební přístup do databáze GIDEON

Vyzkoušejte databázi GIDEON do 12. 11. 2015. Databáze GIDEON (Global Infectious Disease and Epidemiology Network) poskytuje aktuální informace na základě důkazů (evidence-based information) pro diagnostiku, léčbu a výuku, s detaily pro jednotlivé země, a to zejména v oblastech mikrobiologie, epidemiologie a dále z oblasti tropické medicíny a infekčních nemocí.

15. října 2015


Biomedical & Life Sciences Collection - zkušební přístup na UK

Využijte zkušební přístup do databáze The Biomedical & Life Sciences Collection od Henry Stewart Talks. Databáze zpřístupňuje více než 1 500 animovaných audiovizuálních prezentací a přednášek předních světových odborníků z oborů biomedicíny a věd o živé přírodě. Přednášky jsou rozděleny do více jak 70 tematických sérií - přístup nastaven do konce roku 2015.

15. října 2015


Nová fakultní trička a pláště

Připravili jsme pro vás nová fakultní trička a pláště nová trička a pláště s logem fakulty. Na výběr jsou polokošile pánské a dámské, unisex tričko, pánské pláště a dvě verze dámských plášťů do nemocnice v celé škále velikostí. Vybírejte a objednávejte na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-272.html, tričko či plášť pak bude k vyzvednutí na studijním oddělení.

15. října 2015


Prodejní výstava nakladatelství Grada Publishing

SVI 3. LF UK zve srdečně všechny zájemce na prodejní výstavu nakladatelství Grada Publishing, která se koná ve čtvrtek 15. října 2015 od 10 do 15 hod. ve vestibulu budovy 3. LF UK. Nakladatelství Grada Publishing přislíbilo prodej všech publikací se slevou 20 %.

12. října 2015


Zkušební přístup do databáze Lippincot Procedures

Pro 3. LF je nastaven zkušební přístup do databáze Lippincot Procedures, který můžete využít až do 30. 11. 2015. Služba Lippincott Procedures poskytuje z jednoho místa okamžitý online přístup k více než 1700 postupům a technikám založeným na nejlepších aktuálních důkazech (evidence-based) a ověřeným praxí (best practice), pro různé ošetřovatelské specializace, a to přímo v místě péče o pacienta (u lůžka, v ambulanci). Lippincott Procedures nabízí kompletní, utříděný soupis kvalitních postupů pro ošetřovatelství, respirační terapii a fyzioterapii.

8. října 2015


Program seminářů Neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV, zimní semestr

Semináře neurologické kliniky 3. LF UK a FNKV se konají v zimním semestru úterky od 14 do 16 hod. Označené semináře jsou povinně volitelné pro studenty 5. roč. (nejméně 2 semináře dle vlastního výběru). Seminář dne 8. 12. 2015 - MUDr. Dušan Urgošík, CSc.: Gama nůž – se ruší. Náhradní termín bude oznámen později.

5. října 2015


Soutěž Medik roku 2016

Týmová soutěž medicínských vědomostí, zručností a fyzických dovedností pro studenty 4., 5. a 6. ročníků lékařských fakult v České a Slovenské republice. Soutěž organizují Jihočeské nemocnice, a.s. ve spolupráci s Jihočeským krajem a neziskovou organizací HealthCare Institute, o.p.s.

5. října 2015


Kurzy vaření pro studenty pořádané IPSC UK

IPSC UK připravilo na zimní semestr nového akademického roku pokračování úspěšného kurzu vaření pro studenty. Ti mají v jeho rámci možnost se nejen dozvědět užitečné informace týkající se správného stravování, ale především zdokonalit se ve svých kuchařských dovednostech. Pod vedením zkušené lektorky se jeho účastníci dozví, jakými zásadami se řídit při tvorbě správného jídelníčku a hlavně si sami vyzkouší přípravu chutných, ale zároveň zdraví prospěšných a cenově dostupných pokrmů. Kurz je určen zájemcům na všech stupních pokročilosti, včetně naprostých začátečníků, kteří mají jeho prostřednictvím příležitost se seznámit se základními kuchařskými postupy.

2. října 2015


Semináře IPSC UK o možnostech studia v zahraničí

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na semináře o studiu v zahraničí, které pořádá Univerzita Karlova. Více informací naleznete na http://ipsc.cuni.cz/IPSC-119.html

2. října 2015


Osudy / pohledem pokory s nadějí. Výstava fotografií o bezdomovectví

Výstavu "Osudy / pohledem pokory s nadějí" spojenou s rozsáhlým doprovodným programem organizuje IFMSA a je zaměřená na problematiku bezdomovectví v Praze. Součástí výstavy jsou i zajímavé přednášky a akce. Přijďte se podívat na film, diskutovat s lékařkou specializující se na tuto oblast, nebo si jen prohlédnout výstavu, která vám odhalí příběhy lidí, které možná pravidelně potkáváte. V rámci pomoci jsme se rozhodli vytvořit dobrovolné vstupné v podobě trvanlivých potravin, hygienických potřeb nebo ošacení. Budete-li chtít, budeme rádi, když něco přinesete. Zahájení výstavy se koná 5. října 2015 od 17:30 hodin v Jonášově posluchárně. Budeme se na vás těšit!

2. října 2015


Říjnové slevy v knihkupectví Karolinum

Knihkupectví Karolinum nabízí v říjnu pro studenty slevy 20 % na tituly Nakladatelství Karolinum a celoročně nabízí slevu 10 % na veškerou nabídku při předložení ISIC, ITIC a ALIVE. Rovněž nabízí čtení online nebo stahování zdarma více než 300 e-knih Nakladatelství Karolinum v rámci knihovního přístupu k portfoliu celosvětových distributorů elektronických monografi í ebrary a EBSCO.

1. října 2015


Velké semináře interních oborů, zimní semestr 2015/2016

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Syllabově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.

30. září 2015


Vyberte nejlepší návrh nové podoby studentského klubu!

V červnu tohoto roku byla vyhlášena studentská soutěž o návrh řešení prostor Studentského klubu Celetná. V rámci soutěže měli účastníci za úkol zpracovat dvě varianty návrhu interiérových úprav klubu – první počítající s jeho stávajícími prostory a druhou, znázorňující jak by klub mohl fungovat v případě budoucího rozšíření o další prostory. Do uzávěrky, která byla stanovena na 31. srpna byly shromážděny čtyři soutěžní projekty, s nimiž se můžete seznámit prostřednictvím níže uvedených webových stránek. Svého favorita potom můžete na stejném místě podpořit v hlasování o zvláštní cenu studentů UK. Vytvořené návrhy si navíc od října budete moci prohlédnout také v tištěné formě prostřednictvím výstavy probíhající přímo ve Studentském klubu Celetná.

23. září 2015


Kuchařská soutěž KaM UK 2015 o nejlepší menzu

KaM UK pořádá pod záštitou rektora UK a AKC ČR dne 6.10.2015 od 15,30 na menze Právnická kuchařskou soutěž o nejlepší menzu UK. Soutěž se koná na závěr téměř ročního školícího cyklu, kdy kuchaři menz UK byli školeni ve svých dovednostech profesionálními kuchaři z AKC ČR. Věříme, že naši kuchaři předvedou v plné parádě vše, co se v průběhu školení naučili a rádi bychom touto soutěží založili tradici pravidelných soutěžních klání, do budoucna rozšířeného třeba i o zástupce ostatních vysokých škol a univerzit ČR. Součástí této soutěže bude i ochutnávka bezlepkového pečiva a zdravých menu ve formě salátů, kdy zájemce bude moci prostřednictvím QCR kódu vstoupit do dotazníku a vyjádřit zde svůj názor na kvalitu předváděného sortimentu a své doporučení ohledně zařazení takového konkrétního výrobku do trvalé nabídky bufetů a menz ve správě KaM UK.

22. září 2015


Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2015/16

Pro zimní semestr akademického roku 2015/16 Ústav cizích jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčinu, Angličtinu pro pokročilé (příprava na mezinárodní zkoušku FCE, která však není součástí kurzu) a English Medical Terminology s rodilým mluvčím. Zápis do kurzů (včetně úhrady poplatku) bude ukončen 6. října 2015. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod./semestr. Kurzovné: 2300,-Kč/1 semestr.

22. září 2015


Poslední rozloučení s prof. Radimem Paloušem proběhne 18.9.2015

Dne 10. září 2015 zemřel ve věku nedožitých 91. narozenin

emeritní rektor Univerzity Karlovy. Prof. PhDr. RADIM PALOUŠ, dr. h. c. mult. Poslední rozloučení se uskuteční dne 18. září 2015 v 11 hodin v kostele Nejsvětějšího Salvátora (Křižovnické nám., Praha 1).

17. září 2015


Srdíčkové dny na UK. Přispějte i Vy!

Zakoupením sbírkového předmětu přispějete i vy na pomoc vážně nemocným dětem.

14. září 2015


Změna času prezentace a praktického školení MICROMEDEX

Micromedex nyní zavedl inovativní změny ve struktuře databáze, jejím obsahu a způsobu vyhledávání v systému. Koncem září budou v Praze zástupci firmy (regionální představitel firmy a také hlavní školitel Micromedexu), a proto je jedinečná příležitost uspořádat školení o nových vylepšených možnostech databáze. Prezentace a školení je posunuto o 1,5 hodiny - začínáme v úterý 22.9. ve 12,30 hodin.

10. září 2015


Přijďte na Orientační týden pro studenty prvních ročníků

Během Orientačního týdne se dozvíte mnoho zajímavého o Univerzitě Karlově, knihovnách a informačních zdrojích, stipendiích, možnostech studia v zahraničí, informačním systému UK a zájmové činnosti studentů. Každý den pro vás připravujeme sled přednášek a prezentací, které vám pomohou lépe se zorientovat ve světě naší - a teď již i vaší - univerzity. Získané informace vám usnadní počátky studia a umožní rychleji a efektivněji reagovat na situace, se kterými se v jeho průběhu setkáte.

10. září 2015


Vyhlášení 22. ročníku Bolzanovy ceny

Rektor Univerzity Karlovy v Praze vyhlásil 22. ročník soutěže Bolzanovy ceny. Bolzanova cena je prestižní cenou Univerzity Karlovy a uděluje se studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem. Jedná se o soutěž o nejlepší práci bez ohledu na stupeň studijních programů (bakalářský, magisterský, doktorský). Cena je udělována ve třech kategoriích podle oborových oblastí.

4. září 2015


25th Meeting of ENTIS

Ve dnech 18.-20. září 2015 se na 3.LF UK bude konat mezinárodní konference - 25th Meeting of European Network of Teratology Information Services, ENTIS, organizace, jejichž úkolem je poskytovat lékařům, těhotným ženám a kojícím matkám informace o riziku expozic lékům a dalším zevním faktorům během těhotenství a kojení.

2. září 2015


Díky charitativnímu festivalu 3. LF má Klárka potřebnou rehabilitaci

Jen díky vám, kdo jste přišli na Charitativní hudební festival 3. LF pořádaný studenstkým sdružením Trimed, který proběhl 14. dubna 2015, teď můžeme sledovat pokroky malé Klárky. Klárka již pilně cvičí ve specializovaném rehabilitačním středisku Complex Therapy ve Zlíně. Společně jsme dokázali shromáždit 15 000 Kč! Velké díky patří nejen vám, ale i kapelám, jež na festivalu účinkovali. Ještě jednou vřelé díky vám všem!

1. září 2015


Organizační změny k 1. 9. 2015

Vážené kolegyně/kolegové, studenti, s účinností od 1. 9. 2015 na základě organizačních změn dochází k převodu zaměstnanců laboratoře z podřízenosti Gynekologicko-porodnické kliniky - oddělení molekulární biologie a patologie buňky do podřízenosti Ústavu pro péči o matku a dítě. Laboratoř naleznete na adrese Podolské nábřeží 157, Praha 4 - Podolí, 4. patro, křídlo D (průchod přes Oddělení intermediární péče pro novorozence IMP1), tel.: 296 511 336.

1. září 2015


Výtvarná soutěž s názvem Propojený svět pro studenty vysokých škol

Technologická agentura ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR v rámci vládou podpořeného Roku průmyslu a technického vzdělávání a s Fakultou umění a designu UJEP Ústí nad Labem vyhlásila výtvarnou soutěž pro všechny vysokoškolské studenty pod názvem Propojený svět. Výtvarnou soutěží chce upozornit na skutečnost, že kreativita, tedy schopnost vymýšlet tvůrčí řešení, je jen jedna.

25. srpna 2015


Zahraniční studenti vyřídí záležitosti k pobytu nově v prostorách UK

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR 3. 8. 2015 otevřel nové pracoviště Oddělení pobytů cizinců, a to v prostorách kolejí Komenského Univerzity Karlovy. Zahraniční studenti tak mají další možnost vyřídit své záležitosti týkající se pobytu v České republice.

17. srpna 2015


Vyhlášení Ceny ministryně školství 2015

MŠMT vyhlašuje Cenu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za rok 2015. Návrh na udělení Ceny se všemi náležitostmi je třeba dodat na Oddělení administrativy vědy a výzkumu do 3. 9. 2015

30. července 2015


Vita Nostra Revue 2/2015

Vychází druhé letošní číslo fakultního čtvrtletníku Vita Nostra Revue. V úvodní části se čtenáři dozví, co nového se událo v posledních třech měsících na 3. lékařské fakultě a v nemocnici – popáleniny mají nového přednostu, studentská vědecká konference představila rekordní počet vědeckých projektů, studenti napsali o projektu WikiSkripta nebo o novém divadelním spolku a mnoho dalšího. V rubrice Medicína se tentokrát VNR zaměřuje na psychiatrické téma, od schizofrenie, její komplikované diagnostiky a léčby, až po plánovanou reformu psychiatrické péče. Své k tématu napsali i sami pacienti. Za zmínku určitě stojí i šestisté výročí upálení Jana Husa a připomenutí jeho osobnosti, zajímavé postřehy studentů nejen ze zahraničních cest a umělecký počin doc. Štětkářové.

30. července 2015


Cena Františka Běhounka 2015 - vyhlášení výzvy k nominacím

MŠMT vyhlašuje Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy a šíření dobrého jména České republiky v Evropském výzkumném prostoru. Cenu lze udělit vědci nebo vědkyni, kteří splňují stanovené podmínky. Návrh na udělení Ceny je třeba dodat na oddělení administrativy vědy a výzkumu do 14. 8. 2015.

29. července 2015


Medici pro Armádu Spásy

Projekt Medici pro AS běží na naší fakultě již třetím rokem a stále se těší velké oblibě jak mezi studenty 3. LF, tak mezi zaměstnanci Armády Spásy. Projekt má několik podprojektů, mezi ně patří Ošetřovna Vackov, Ošetřovna Vysočanská a Terénní služba. Do všech těchto aktivit se zapojují naši studenti ve svém volném čase, v případě ošetřoven zejména v nočních hodinách a v zimních měsících. Za jejich obětavost obdržel děkan 3. LF děkovný dopis z MČ Prahy 3.

29. července 2015


Zvýhodněné studentské vstupné na EXPO 2015 v Miláně!

Chystáte se, stejně jako my, letos navštívit světovou výstavu EXPO 2015? Informační, poradenské a sociální centrum UK Vám nyní nabízí možnost zakoupení zvýhodněné vstupenky – jako studenti UK za vstup zaplatíte pouze 10 EUR!

27. července 2015


Centrum vysoce specializované onkogynekologické péče

Dne 29. 6. 2015 udělilo Ministerstvo zdravotnictví Fakultní nemocnici Královské Vinohrady statut centra vysoce specializované onkogynekologické péče s platností do 31. 12. 2020

16. července 2015


Spuštění nového rezervačního systému přístrojů na 3. LF UK

Oznamujeme zavedení nového rezervačního systému některých přístrojů na 3. LF. Jedná se o tyto přístroje: Real Time PCR cycler ABI 7500, Konfokální mikroskop LEICA TCS SP5 a průtokové cytometry FACS Calibur a FACS Verse. U konfokálního mikroskopu a cytometrů je možné zarezervovat i čas technika. Prosíme všechny uživatele, aby daný rezervační systém začali neprodleně využívat.

7. července 2015


Úřední hodiny Studijního oddělení v době letních prázdnin

Úřední hodiny v době letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2015 jsou ve středu od 9:00 hod. do 12:00 hod. V termínu od 20. 7. do 31. 7. 2015 bude z důvodu čerpání řádných dovolených omezený provoz, úřední hodiny ve dnech 22. 7. a 29. 7. zůstávají.

26. června 2015


Jací budou příští lékaři? Idealisté s láskou k fyzice

Prestižní povolání? „Ne, chci pomáhat lidem,“ odpověděla většina z desítek zájemců o studium na lékařské fakultě, s nimiž MF DNES hovořila.Altruismus však nestačí. Bez šancí je ten, komu nejde matematika a fyzika, zjistili u přijímaček. MF DNES oslovila několik desítek zájemců o studium a 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy těsně před začátkem písemných testů. Škola si na ně musí pronajímat obří „Palác kultury“ v Praze, aby se sem všichni uchazeči vešli.

25. června 2015


Spojitosti mezi všudypřítomnými chemikáliemi a vývojem rakoviny

Globální vědecká pracovní skupina zjišťuje spojitosti mezi kombinacemi všudypřítomných chemikálií a vývojem rakoviny. V prostředí globální rakovinové epidemie sestavila mimovládní organizace "Getting to Know Cancer" pracovní skupinu 174 vědců z předních institucí ve 28 zemích, aby se věnovala možným souvislostem mezi směsí běžných chemikálií a vývojem rakoviny. Z tisíců chemikálií, kterým jsou nyní lidé běžně vystaveni, vybrali vědci 85 prototypů chemikálií, dosud nepokládaných pro lidský organismus za rakovinotvorné a porovnali jejich účinky s dlouhým seznamem mechanismů důležitých pro vývoj rakoviny.

23. června 2015


Konečné výsledky přijímacího řízení

Z důvodu ochrany osobních údajů uchazečů nebudou podávány telefonické informace o výsledku přijímací zkoušky! Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny na stránkách Studijního informačního systému, a také ve vestibulu fakulty (pod číslem uchazeče).

19. června 2015


Zpověď schizofreničky: Můj život i boj s andělem

Jak upozorňuje Lucie Bankovská Motlová, vedoucí oddělení lékařské psychologie 3.lékařské fakulty na pražské Univerzitě Karlově, takové halucinace mohou být velmi zrádné. „Člověk, který jimi trpí, jim naprosto věří a musí se jim podřídit,“ vysvětluje. „Nemocný ztrácí kontakt s realitou a nemá náhled na své onemocnění, cítí se zdráv. Pokud bychom se pokusili nemocnému jeho hlasy zpochybňovat a vymlouvat, neuvěří nám,“ dodává lékařka.

18. června 2015


Uzavření Studijního oddělení od 15. 6. do 17. 6. 2015 včetně

Důvodem je zpracování přijímacího řízení (pouze studenti magisterského studia poúspěšně absolvované poslední státní zkoušce se mohou dostavit k administrativnímu ukončení studia ve dnech 16.6. a 17.6.). Děkujeme za pochopení.

11. června 2015


Letní kurzy pro doktorandy a akademické pracovníky

Nabídka účasti na 9. ročníku Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku, která se uskuteční tradičně na konci srpna v Brně. Pro studenty závěrečných ročníků a čerstvé absolventy je určena loňská novinka - Letní škola Lean Design a Design for Six Sigma.

9. června 2015


Soutěž Česká hlava 2015

Společnost Česká hlava spolu s Úřadem vlády ČR vyhlašuje soutěž o nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum,které mohou vědci v naší zemi dosáhnout. V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích - Národní cena vlády Česká hlava, Cena Invence, Cena Industrie, Cena Doctorandus za technické vědy, Cena Doctorandus za přírodní vědy. Více o podmínkách a termínech nominací...

3. června 2015


Konference Efektivní strategie podpory zdraví III.

Státní zdravotní ústav, 3. lékařská fakulta UK v Praze

Klinika adiktologie 1. LF VFN UK v Praze pod záštitou hlavního hygienika České republiky MUDr. Vladimíra Valenty Vás srdečně zvou na konferenci Efektivní strategie podpory zdraví III. Téma pro rok 2015: Příklady dobré praxe. Konference se koná 1 ve velké posluchárně budovy č. 11 Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10

2. června 2015


Výstavka tvůrčích prací studentů ke Světovému dni bez tabáku

Pracovnice Ústavu zdraví dětí a mládeže, Ústavu farmakologie 3. LF UK a Kliniky pracovního a cestovního lékařství  FNKV zorganizovaly letos již 4. ročník tvůrčí soutěže ke Světovému dni bez tabáku na téma „Motivace studentů LF a zdravotníků k nekuřáctví“. Výstavka prací se bude konat od 26. 5 do 4. 6. 2015 ve foyer 3. LF UK

26. května 2015


Na 3. lékařské fakultě proběhla Studentská vědecká konference 2015

Každoroční Studenská vědecká konference, která se konala 19. května na 3.lékařské fakultě, potěšila všechny účastníky svou rozmanitostí a profesionálním přístupem studentů ke svým vybraným tématům. Soutěžilo se v několika sekcích a ve foyeru bylo prezentováno 52 posterů. Ve Studentském klubu Celetná proběhl následně společenský večer, kde došlo i k vyhlášení vítězů a předání cen.

21. května 2015


DudlíkFest! Benefiční multižánrový festival

1. ročník benefičního multi-žánrového festivalu se zaměřením na podporu dětí bez funkčního rodinného zázemí. Výtěžek z letošního ročníku půjde na Dětské centrum při Thomayerově nemocnici v Krči. Chystáme pro Vás vystoupení kvalitních kapel a hudebních produkcí, divadelních i básnických spolků a prezentaci dalších alternativních uměleckých forem. Připravujeme také výstavu obrazů, prodej dětských knížek, tombolu a samozřejmě afterparty.

20. května 2015


Seminář Lidská práva, etika a duševní zdraví

První část semináře se koná první den od 10h v Lichtenštejnském paláci v Praze a druhý den v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech. Seminář se koná Pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dienstbiera, ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové a rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy.

15. května 2015


Jarní konference FNKV a 3. LF

13. května se konala Jarní konference věnována prezentacím jednotlivých klinik a oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Cílem konference bylo představit nemocnici jak veřejnosti, tak lékařům a zdravotním sestrám. Děkujeme za hojnou účast a těšíme se na Vás opět na podzim.

14. května 2015


4. ročník Discovery Award 2014

Výroční cena Discovery Award je udělována společností Novartis mladým vědcům do 40 let v oblasti medicíny a farmacie, kteří svým inovativním přístupem přispěli k rozvoji těchto vědních oborů v České republice. Společnost vyhlašuje soutěž o prestižní ceny za rok 2014. Maximální částka pro udělení ceny je 100 000 Kč. Celkový finanční rámec pro udělení cen pro rok 2014 je 200 000 Kč.

14. května 2015


Studentská vědecká konference 2015

Každoročně se na půdě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy koná Studentská vědecká konference (SVK). „Tato konference je veřejnou prezentací tudentských prací vzniklých v rámci jejich studentské vědecké aktivity (v případě pregraduálních studentů) a prezentací dílčích výsledků doktorandů v průběhu jejich postgraduálního studia,” říká koordinátorka akce prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. Konference se uskuteční 19. května v prostorách 3. LF a zahajujeme ji tradičně v Syllabově posluchárně hlavní budovy děkanátu.

14. května 2015


Vita Nostra Revue 1/2015

První letošní číslo Vita Nostra Revue vznikalo za složitých okolností. Postihla nás obrovská ztráta, náhle zemřela dlouholetá šéfredaktorka Marie Fleissigová, na kterou hned v úvodu vzpomíná děkan fakulty, profesor Michal Anděl. S novým číslem zahajujícím již 25. ročník existence časopisu můžete zaznamenat i několik změn - jinou grafiku, zlom a trochu jiné obsahové složení. První stránky VNR se věnují novinkám na fakultě a v nemocnici, například opětovnému získání statutu Centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé pro radioterapeutickou a onkologickou kliniku, úspěchům specializované laboratoře s mikrotomografem či otevření Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech. Marie Fleissigová neopomněla ani vzpomínku na expedici do afrického Lambaréné, do nemocnice věhlasného lékaře Alberta Schweitzera a své místo v časopise si zasloužil i úspěch kardiologa Viktora Kočky, který získal za svůj vědecký výzkum Bolzanovu cenu. Výbornými a čtivými texty o zahraničních cestách přispěli tentokrát i studenti. Zajímavé jsou rovněž ukázky z knižní novinky Etické problémy medicíny na prahu 21. století a překlad eseje skotského spisovatele a lékaře Gavina Francise, který živě a neotřele recenzuje knihu Joanny Bourkeové The Story of Pain. Nechybí samozřejmě zajímavé postřehy a komentáře.

6. května 2015


Hledáme řečníky ze všech fakult UK pro konferenci TEDx CharlesUniversity

Na 25. červen tohoto roku připravujeme pro celou Univerzitu Karlovu Konferenci TEDxCharlesUniversity. Unikátní formát popularizačních konferencí TEDx, které vznikají pod hlavičkou mezinárodní neziskové organizace TED, spojuje chytré, nápadité a komunikativní prezentující napříč obory a dává jim možnost nahlížet za hranice profesních světů, ve kterých se obvykle pohybují. V letošním roce chceme oslovit řečníky ze všech fakult UK, zváni jsou zástupci akademické obce celé univerzity, a to jak mezi diváky, tak mezi řečníky. Konference se uskuteční 25. června 2015 v odpoledních hodinách v budově FSV UK v Opletalově ulici.

28. dubna 2015


Nominujte kandidáta na Medaili Josefa Hlávky

Jako každý rok máme možnost navrhnout vhodné kandidáty na ocenění Medailí Josefa Hlávky Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových". Prosíme o zaslání Vašich nominací nejpozději do 15. května 2015.

23. dubna 2015


Ubytování na Hlávkově koleji - žádosti do 30. 4. 2015

V souladu s nadační listinou „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ a příslušnou smlouvou, uzavřenou mezi touto nadací a ČVUT, bude pro Univerzitu Karlovu v Praze vyhrazeno v tomto roce 60 míst na Hlávkově koleji. Tato místa jsou určena pro studenty doktorských studijních programů nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků (i těch, kteří pracují v ústavech Akademie věd ČR), kteří dle výše zmíněné smlouvy dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických výsledků, jsou nemajetní, nemají byt v Praze a nejsou podnikateli.

22. dubna 2015


Tvůrčí soutěž ke Světovému dni bez tabáku

Poradna pro odvykání kouření při 3. LF UK v Praze vyhlašuje s podporou IP UK 2015 4. ročník tvůrčí soutěže na téma “Motivace studentů LF a zdravotníků k nekuřáctví“. Termín odevzdání prací je do pátku 22. května do 12 hod.

22. dubna 2015


V Syllabově posluchárně 3. LF proběhly přednášky o schizofrenii

Dne 15. 4. 2015 proběhl v prostorách 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy přednáškový blok  s názvem Schizofrenie očima lékaře a pacienta v rámci cyklu Medicína jako věda. Kromě přednášek odborníků bylo na programu  autorské čtení knihy Homo psychoticus Michaely Malé a křest s autogramiádou. Akce se zúčastnilo 220 studentů, odborníků i laických zájemců o problematiku duševních onemocnění. Přednáška byla přenášena online přenosem přes fakultní kanál youtube a zhlédlo ji okolo 250 zájemců.

17. dubna 2015


Nabídka ubytování a rekreace ve střediscích Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova nabízí pro své zaměstnance, studenty i širokou veřejnost možnost rekreace ve vlastních objektech. Jsou to zařízení určená pro výuku a soustředění posluchačů UK a rekreaci zaměstnanců a další akce. Nacházejí se v nejkrásnějších místech České republiky. Všechna zařízení jsou vybavena hřišti pro provozování různých sportů (např. tenis, fotbal, kulečník), ale také pro chvíle odpočinku. Výcviková střediska jsou vhodná pouze pro letní rekreaci, chaty v Krkonoších jsou vhodné pro celoroční rekreaci.

16. dubna 2015


Nominace kandidátů na cenu Dimitris N. Chorafas Prize

Nadace Dimitrise N. Chorafase ve spolupráci s izraelským Weizmannovým vědeckým institutem přijímá nominace na udělení prestižní izraelské ceny Dimitris N. Chorafas Prize. Cena je určena studentům inženýrských věd, přírodních věd a medicíny, kteří obdrželi/obdrží svůj doktorát v průběhu roku 2015, nebo v období od 1. července 2014 do 30. června 2015, a kteří nepřekročili věk 32 let. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 5000 $.

15. dubna 2015


Pravidla pro účast veřejnosti na státních zkouškách

Pravidla pro účast veřejnosti na státních zkouškách a na státních rigorózních zkouškách určuje směrnice děkana číslo 2015/02 (dodatek ke směrnici děkana č. 7/2011, Organizace Státních rigorózních a státních závěrečných zkoušek).

9. dubna 2015


Jarní koncert smíšeného sboru Gaudium Pragense

Smíšený sbor Gaudium Pragense ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze Vás zvou na Jarní koncert do Karolina na Ovocném trhu 3, Praha 1

8. dubna 2015


Schizofrenie očima lékaře a pacienta

Schizofrenie je závažné duševní onemocnění, kterým dle odhadu odborníků trpí jedno procento populace. Projevuje se různými poruchami vnímání reality, při nichž pacient vidí osoby či slyší hlasy, které mu doporučují, jak se má chovat. Pacient se uzavírá do sebe, je nedůvěřivý ke svému okolí a vytváří si svůj vlastní vnitřní svět. Onemocnění probíhá většinou cyklicky: po „útoku“ nemoci nastává fáze klidu. Pro okolí je změna v chování pacienta překvapivá, nepochopitelná a často vzbuzuje obavy. S názory odborníků se můžete seznámit 15. dubna 2015 v 17:00 hodin na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.

7. dubna 2015


Norská velvyslankyně navštívila 3. lékařskou fakultu

25. 3. 2015 navštívila velvyslankyně Norského království paní Siri Ellen Sletner 3. lékařskou fakultu, kde se setkala s vedení fakulty a s norskými studenty, kteří tvoří jednu z největších cizojazyčných komunit na Univerzitě Karlově. V současné době na 3. lékařské fakultě UK studuje sto deset norských studentů a zapojují se do řady charitativních i vzdělávacích akcí fakulty mimo rámec běžné výuky.

26. března 2015


Úspěch studenta 6. ročníku Matěje Patzelta na kongresu LIMSC

Ve dnech 11. – 15. 3. 2015 se student šestého ročníku naší fakulty Matěj Patzelt zúčastnil mezinárodního studentského vědeckého kongresu v Leidenu v Nizozemí (9th Leiden International Medical Students Conference). V konkurenci více než 220 přednesených prací obsadil výborné 2. místo s prací „Usefulness of Micro-CT in Morphology“ (Školitelka: MUDr. Jana Mrzílková).

19. března 2015


Cena Alberta Schweitzera za lékařství 2015

ílem Ceny Alberta Schweitzera za lékařství 2015, kterou společně pořádají společnost Pierre Fabre Médicament, s.r.o. a Francouzské velvyslanectví v České republice, je odměnit nejlepší výzkumné práce, včetně jejich klinických a epidemiologických aspektů, realizované českými studenty magisterského či doktorského stupně nebo mladými českými lékaři. Jednotlivé univerzity a vysoké školy zapojené do projektu mohou do celostátní soutěže přihlásit všechny uchazeče, o nichž si myslí, že si to zaslouží. Kandidáti musí doručit kompletní dokumentaci přihlášky do soutěže v tištěné podobě nejpozději 30.04.2015 na odd. Vědy k rukám paní Jany Skálové.

19. března 2015


Čím je mozek aktivnější, tím je odolnější

Rozhovor s docentem Alešem Bartošem v Lidových novinách.

19. března 2015


Veřejná soutěž o získání stipendií Nadace Josefa Hlávky 2015

Rada NÚJH vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.

19. března 2015


Rizikové faktory neinfekčních i infekčních onemocnění

Zveme Vás na osborný seminář pořádaný Katedrou hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na přednášce vystoupí MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., ředitelka české kanceláře WHO.

Seminář se bude konat dne 23. března 2015 (pondělí) od 13:30 hodin v Jonášově posluchárně budovy děkanátu 3. lékařské fakulty UK v Praze, Ruská 87, Praha 10.

16. března 2015


Nastartujte svou kariéru v našich nemocnicích

Krajská zdravotní a.s. je jedním z největších zdravotnických zařízení v České republice. Sdružuje pět nemocnic v Ústí nad Labem, Děčíně, Mostě, Chomutově a Teplicích. Tato moderní zdravotnická zařízení disponující špičkovým vybavením nabízejí atraktivní možnost uplatnění absolventům lékařských fakult. Akce se koná dne 31. března 2015 v 15. 00 hodin na Rektorátu Univerzity Karlovy v Praze v Modré posluchárně pod záštitou rektora UK profesora Tomáše Zimy a prorektora UK profesora Jana Škrhy.

12. března 2015


Studentská vědecká konference 3. LF UK 2015

Milí studenti, jak už bylo avizováno v 1. informaci, v letošním roce bude probíhat Studentská vědecká konference v několika sekcích. Kromě tradičních sekcí ústních: teoretická, klinická, bakalářská a postgraduální, přibudou ještě dvě sekce posterové: pregraduální a postgraduální. Formuláře na zasílání abstrakt jsou již k dispozici na webu svk.lf3.cuni.cz.

Více...

12. března 2015


Zřízení nové Specializované laboratoře experim. zobrazování

10. března 2015 podepsali děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK) prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., ředitel Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze (ÚTEF ČVUT) Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc. a děkan Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) ČVUT v Praze prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. smlouvu o zřízení Specializované laboratoře experimentálního zobrazování, jejímž těžištěm bude biomedicínský výzkum na novém unikátním rentgenovém mikrotomografu malých zvířat.

12. března 2015


16 777 216 odstínů šedi pro biomedicínský výzkum

Unikátní mikrotomograf v nově založené Specializované laboratoři 3. LF UK, Ústavu technické a experimentální fyziky a Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. 10. března 2015 podepíší děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3. LF UK) prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., ředitel Ústavu technické a experimentální fyziky Českého vysokého učení technického v Praze (ÚTEF ČVUT) Ing. Stanislav Pospíšil, DrSc. a děkan Fakulty biomedicínského inženýrství (FBMI) ČVUT v Praze prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D. smlouvu o zřízení Specializované laboratoře experimentálního zobrazování, jejímž těžištěm bude biomedicínský výzkum na novém unikátním rentgenovém mikrotomografu malých zvířat.

6. března 2015


Nová šance pro pacienty se schizofrenií?

Slovo proděkanky pro vnější vztahy 3. lékařské fakulty prof. Lucie Bankovské Motlové na téma Nová šance pro pacienty se schizofrenií?

25. února 2015


Dítě, které bude mít geny třech rodičů? MUDr. Jaromír Matějek

Již příští rok se můžeme dočkat, že se narodí dítě, které bude mít geny třech rodičů. Nový zákon se nyní schvaluje ve Velké Británii a k tématu se vyjádřil i MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. z Ústavu etiky 3. LF Univerzity Karlovy. Záznam rozhovoru v pořadu Studia 6 České televize je online k dispozici ve videoarchivu ČT.

25. února 2015


Vita Nostra Revue 4/2014

Poslední Vita nostra revue roku 2014 se vrací k podzimním připomínkám dvojitého jubilea 17. listopadu. Přináší projevy rektora UK T. Zimy a předsedy Hlávkovy Nadace V. Pavlíčka na slavnosti v Karolinu, informuje o shromáždění na Albertově za účasti čtyř prezidentů a v ukázkách z knihy Truchlivé vzpomínky na rok 1939 pak vysvětluje okolnosoti a význam vzniku Mezinárodního dne studentstva. Návrat svobody před 25 lety reflektuje také anketa o pravdě a lásce stejně jako proslov děkana prof. Anděla k novým doktorandům. Dočtete se rovněž o tom, jak před 3. LF UK studenti zasadili a poté pan  děkan zalil Lípu svobody a kdo dostal pamětní listy. Z dalších materiálů upozorňujeme ještě na zprávy o volbách na fakultě, o studentské konferenci o stárnutí a o vědeckém setkání na Blatné. Bez povšimnutí byste neměli nechat ani příspěvek prorektora UK prof. J. Konvalinky o vědě, pavědě a optimismu, ani dvě zajímavé přednášky – M. Váchy o hodnotách ve výuce mediků a J. Veise o přetržitosti českých dějin.

10. února 2015


Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v letním semestru 2014/15

Pro letní semestr akademického roku 2014/15 Ústav cizích jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčinu, Angličtinu pro pokročilé (příprava na mezinárodní zkoušku FCE, která však není součástí kurzu) a English Medical Terminology s rodilým mluvčím. Zápis do kurzů (včetně úhrady poplatku) bude ukončen 25. února 2015. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod./semestr. Kurzovné: 2300,-Kč/1 semestr.

30. ledna 2015


Bolzanovu cenu získal MUDr. Viktor Kočka, Ph.D.

Bolzanovu cenu v lékařské kategorii získal MUDr. Viktor Kočka, Ph.D. – odborný asistent III. interní-kardiologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady za disertační doktorskou práci: Ischemická choroba srdeční – od patofyziologie ischemické mitrální regurgitace k perkutánní koronární intervenci. Pro informace informace o 21. ročníku (2013–2014) Bolzanovy ceny navštivte univerzitní stránky a fotografie spolu s videoreportáží naleznete na stránkách univerzitního časopisu iForum.

14. ledna 2015


3. lékařská fakulta na vlastní oči

Den otevřených dveří, uspořádaný 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v pátek 9. ledna 2015 navštívilo několik stovek zájemců o studium na škole, kterou v posledních letech řadí prestižní žebříček Hospodářských novin do čela medicínských fakult v České republice. Fakultu představil nejprve její děkan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. Spolu s ním studijní programy uvedli proděkan pro studium a výuku MUDr. David Marx, Ph.D, jeho zástupkyně PhDr. Hana Svobodová a předseda Akademického senátu fakulty Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Pohled studentů pak představili Lucie Olivová za Mezinárodní federaci asociací studentů medicíny a Kateřina Šubrtová za sdružení studentů 3. LF UK Trimed.

14. ledna 2015


Studentská vědecká konference 3. LF UK 19.5.2015

Milí studenti, rádi bychom Vás informovali o změnách v organizaci Studentské vědecké konference oproti předchozím letům. Konference se bude konat v úterý 19. května 2015. Vzhledem k narůstajícímu počtu zájemců o SVA bude v letošním roce kromě přednášek zařazena i posterová sekce. Podrobné informace o SVK 2015 naleznete na stránkách konference.

29. prosince 2014


Letošní cenu Česká hlava získal MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D.

MUDr. Ondřej Gojiš, Ph.D. pracuje jako lékař na Gynekologicko-porodnické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Kromě toho se věnuje výzkumu karcinomu prsu, díky kterému vyhrál společné 1. místo Ceny Skupiny ČEZ. Ve své vědecké práci se zabýval možností ovlivnění biologického chování konkrétního typu karcinomu. Ocenění Česká hlava pro vědeckou a technickou inteligenci jsou udělována ve spolupráci státu, akademické sféry a soukromých firem. Organizátoři usilují o to, aby se jejich projekt zapsal do povědomí veřejnosti jako „česká Nobelova cena“.

3. prosince 2014


Prof. Miloslav Kršiak obdržel Heverochovu medaili

Heverochova medaile je udělována členům společnosti za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP uděluje tuto medaili vybraným členům k jejich významnému životnímu jubileu. Kritérium je věk minimálně 70 let a 20 let členství ve společnosti.

3. prosince 2014


Zpráva z Vědecké konference studentů lékařských fakult ČR 2014

Ve dnech 20. - 21. 11. 2014 se na Lékařské fakultě v Hradci Králové konala Vědecké konference studentů lékařských fakult České republiky. V rámci konference bylo odprezentováno 29 prací ze všech lékařských fakult ČR: z toho 8 v sekci nelékařských oborů, 10 v teoretické sekci a 11 v klinické sekci. Všichni naši reprezentanti předvedli vynikající výkony. I přes velkou konkurenci máme jednoho z našich reprezentantů opět na pomyslném stupni vítězů. V teoretické sekci se umístil na 2. místě Matěj Patzelt.

26. listopadu 2014


Očkování proti chřipce pro studenty 3. LF UK zdarma

Z rozhodnutí Kolegia děkana 3. LF UK je v akademickém roce 2014/2015 očkování proti chřipce zdarma pro všechny studenty 3. LF UK. Očkování probíhá v měsíci říjnu až listopadu na Klinice pracovního a cestovního lékařství (Pavilon I) denně v ordinační hodiny. Kontakt: prim. MUDr. J. Malinová. Pro bližší informace je možné volat na tel.: 267 162 685 nebo objednání na www.objednavky.fnkv.cz. Význam očkování u lékařů/studentů spočívá nejen ve vlastní ochraně před vážnými komplikacemi chřipky, ale zejména v ochraně pacientů se závažným onemocněním.

14. listopadu 2014


Podzimní číslo časopisu Vita Nostra Revue 3/2014

Podzimní VNR 3/2014 se vrací k letním promocím absolventů programu všeobecného lékařství, a to jak seznamem nových lékařů, tak promočními projevy nejen děkana fakulty prof. M. Anděla, ale i absolventů samotných. Sborník věnuje pozornost také těm, kteří jsou v podzimu života, když ve dvou odborných přednáškách (P. Kalvach a Z. Kalvach) upozorňuje na problémy stárnoucích pacientů. Navíc publikuje ukázky z nové knihy Františka Koukolíka „Metuzalém. O stárnutí a stáří“. Autor poukazuje mj. na souvislost mezi počty léčených a uvězněných duševně nemocných (mezititulek „Vize s trhlinami“). Shodou okolností náš sborník vyšel v době, kdy byl ve Žďáru zabit zřejmě schizofreničkou mladý student... Nikoliv náhodou, ale na přání redakce, vznikl článek o jiné mediální kauze; proděkan dr. D. Marx rozebírá okolnosti vraždy pacientky v Rumburku. Tato pochmurná témata doplňují náměty politické (V. Bělohradský, T. Sedláček, J. Veis) a etické (M. Vácha nebo nové desatero papeže Františka). Nezapomněli jsme ani na rozhovory. O tom, co dělají a o čem přemýšlejí se ve VNR svěřují diabetolog prof. M. Kvapil a malíř A. Střížek.

14. listopadu 2014


Slavnostní vysazení pamětní lípy

Dne 11. 11. 2014 v 11:11. hod. byla u příležítosti 17. listopadu 1989 proběhlo před budovou fakulty slavnostní vysazení pamětní lípy v prostoru před budovou fakulty.

11. listopadu 2014


3. lékařská fakulta na největším festivalu vědy a techniky v ČR

Expozicí zaměřenou na čtyři stěžejní témata významná medicíny – kardiologii, diabetologii, psychotické onemocnění a globální nebezpečí virových onemocnění – se festivalu „Dotkni se vědy“ účastní 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, opakovaně nejlépe hodnocená medicínská vysoká škola v České republice (žebříček Hospodářských novin). 3. lékařská fakulta se představí výstavou v samém centru festivalu v budově Akademie věd v Praze na Národní třídě 3 ve dnech 8. a 9. listopadu, jejíž součástí budou přednášky předních odborníků – diabetologa prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., psychiatra prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych, kardiologů doc. MUDr. Petra Touška, Ph.D a MUDr. Viktora Kočky, Ph.D a epidemiologa doc. MUDr. Alexander Martin Čelka, CSc. Návštěvníci si kromě expozice s interaktivními prvky budou moci shlédnout hrané i dokumentární filmy s lékařskou tematikou a divadelní skeč studentů fakulty.

1. listopadu 2014


Vyhlášení soutěže o účast na konferenci ADPD 2015

Alzheimer nadační fond vyhlašuje soutěž o cestovní grant ve výši 50 000Kč na konferenci AD/PD 2015 - The Alzheimer's & Parkinson's Conference, která se koná ve dnech 18. - 22.3. 2015 ve Nice ve Francii. Alzheimer NF hradí kongresový poplatek, ubytování a letenku. Podpora se týká mladých autorů do 40 let, kteří se konference zúčastní aktivně formou ústního nebo posterového sdělení.

20. října 2014


PipetMánie - servisní den pro pipety všech značek

Společnost DYNEX Vás srdečně zve na bezplatný servisní den pro pipety všech značek, který se bude konat v pondělí 20. října 2014 od 10:30 do 14:30 ve vestibulu Děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10. Součástí bude také představení produktů společnosti QIAGEN, a dalšího portfolia společnosti DYNEX. Nebudou chybět ani akční nabídky!

13. října 2014


Zlatá medaile Evropské kardiologické společnosti

Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. obdržel na posledním výročním kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) v Barceloně nejvyšší ocenění této společnosti – zlatou medaili. Získal ji spolu s jedním z nejproslulejších světových kardiochirurgů prof. A. Carpentierem z Hôspital Européen Georges Pompidou v Paříži, který je „otcem“ umělých biologických chlopní (např. Carpentierovy-Edwardsovy protézy, Carpentierova prstence pro plastiku mitrální chlopně aj.) a dále s faktickým zakladatelem randomizovaných studií ve světě profesorem sirem R. Collinsem z Univerzity v Oxfordu.

19. září 2014
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor