Výměnný program Erasmus+


1. dubna 2019

Výběrové řízení - praktické stáže Erasmus 2019/2020

Informace o výběrovém řízení na praktické stáže Erasmus realizované v ak. roce 2019/2020.


28. února 2019

Výběrové řízení - studijní pobyty Erasmus 2019/2020

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020, které se bude konat 20. března 2019 od 15:00 hod v kanceláři 205 (3. LF, 2. patro).


5. února 2019

Mobilitní semináře IPSC

Vážené studentky, vážení studenti, rádi bychom Vás informovali o mobilitních seminářích IPSC, na nichž získáte informace o možnostech studia/stáží v zahraničí.


15. ledna 2019

Pozvánka na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+

Rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích.


17. prosince 2018

Výběrové řízení - absolventské stáže

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě „absolventské stáže Erasmus“, která je určena pro budoucí absolventy všech studijních programů vyučovaných na naší fakultě, kteří jsou v současné době v posledním ročníku.


11. října 2018

Výběrové řízení Erasmus - praktické stáže v LS 2018/2019

Rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v letním semestru ak. roku 2018/2019 (tj. od cca od ledna 2019 do 30.9.2019).


26. září 2018

Semináře pro zájemce o výjezd do zahraničí

Informace o mobilitních seminářích pořádaných IPSC UK.


7. srpna 2018

Dodatečné výběrové řízení - studijní pobyty Erasmus LS 2018/2019

Informace k dodatečnému výběrovému řízení na studijní pobyty Erasmus realizované v LS 2018/2019.


20. července 2018

Studentská soutěž Domu zahraniční spolupráce

Určeno pro absolventy programu Erasmus - vytvořte koláž nebo komiks o tom, jak jste překonali své obavy před cestou za studiem nebo stáží v zahraničí.


16. července 2018

Nebojte se Erasmu

aneb Ukážeme vám, z čeho máte strach zbytečně. Článek publikovaný v online magazínu iForum Univerzity Karlovy byl připraven ve spolupráci s absolventy Erasmu ze 3. LF.


17. května 2018

Absolventské stáže Erasmus

Rádi bychom Vás informovali o aktivitě „absolventské stáže Erasmus“, která je určena pro budoucí absolventy všech studijních programů vyučovaných na naší fakultě, kteří se chystají absolvovat v období září 2018 až březen 2019. Výjezdy jsou možné ode dne následujícího po absolutoriu do 31.5.2019 (včetně návratu).


13. dubna 2018

Intensive Spanish for University students / Summer courses for all

Nabídka kurzů španělštiny.


26. března 2018

Italian Language Courses for ERASMUS+ students in Italy

Offer of the EPLUS intensive Italian language courses ONLY for 201​8/201​9 Erasmus+ students in Italy (either for study or traineeship), for 2​, 3 ​or 4 weeks, during summer 201​8 and winter 201​9.


26. března 2018

Italian Summer Course 2018

The International Relations and Mobility Office of the Student Services Area (ASTU) of the University of Udine, in cooperation with the Linguistic Centre of the University of Udine (CLAV), supported by ARDISS (Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori) and ALEF (Associazione Lavoratori Emigrati del Friuli Venezia Giulia), organizes the “Italian Summer Course 2018”, that will take place at the University of Udine (Italy), from the 03rd July to the 21st July 2018.


9. března 2018

Výběrové řízení Erasmus+ praktické stáže 2018/2019

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2018/2019 (tj. od léta 2018 do 30.9.2019). Výběrové řízení proběhne dne 18.4. od 14:00


15. února 2018

Intercultural Training at ELTE Budapest, 11-15 June 2018

The training program aims to promote intercultural communicational skills and competence especially for those who engage in intercultural encounters in their everyday work, who have a lot of experience but feel that they need to further develop their skills to be more successful.


14. února 2018

Jubilejní články na téma Erasmus na UK

Milí kolegové, milí studenti, rádi bychom se s Vámi podělili o články ke 30. výročí programu Erasmus, jak je napsali přijíždějící studenti Erasmus k nám na Univerzitu Karlovu.


13. února 2018

ERASMUS+ pro vědecko-pedagogické pracovníky

Možnost žádat o podporu k účasti na zahraničním výukovém pobytu či školení pro VĚDECKO-PEDAGOGICKÉ pracovníky v rámci programu ERASMUS+. Více na https://www.lf3.cuni.cz/3LF-546.html


6. února 2018

IPSC připravilo na jaro nové semináře o studiu v zahraničí

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.


12. ledna 2018

Pozvánka na schůzku pro zájemce o výjezd Erasmus+

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 21. února 2018 od 14:00 v učebně 525. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.


2. ledna 2018

Pozvánka na schůzku pro zájemce o výjezd Erasmus+

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 11. ledna 2018 od 14:00 v učebně 331. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.


20. prosince 2017

Nabídka letní praxe - University of Porto, Portugalsko

Milé studentky, milí studenti, předáváme nabídku letní praxe na University of Porto. Výjezd je možný v rámci programu Erasmus (pro studenty, kteří uspěli nebo uspějí na fakultním výběrovém řízení na praktické stáže Erasmus) i mimo program Erasmus (tj. Free movers - vyjíždějící "na vlastní pěst" s možností financování).


12. prosince 2017

Závěrečná zpráva Eurostudent VI v ČR - mobilita studentů

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom se s Vámi podělili o Závěrečnou zprávu ze šetření Eurostudent VI v České republice, jejíž kapitola 5 (od str. 113) je věnována mobilitě studentů (zájem o výjezd, nejčastěji navštěvované země, financování, překážky, jazykové kompetence apod.). Jsme rádi, že zájem o výjezd studentů naší fakulty významně převyšuje průměrný zájem všech studentů zapojených do průzkumu. Jako jedna z mála fakult UK máme narůstající počet výjezdů a zároveň více výjezdů než příjezdů (letos téměř 2:1).


4. prosince 2017

Pozvánka na schůzku pro zájemce o výjezd Erasmus+

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 11. prosince 2017 od 14:00 v učebně 331. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.


21. listopadu 2017

Nabídka výjezdu na absolventskou stáž Erasmus+, přihlášky do 5. 12. 2017

Vážení, vzhledem k navýšení financí na absolventské stáže hledáme další zájemce o výjezd do zahraničí v období po absolvování studia. Hlásit se mohou současní studenti, kteří plánují dokončit studium během letního semestru 2017/2018 (vč. ledna 2018), a to do 5. 12. 2017 v kanceláři Erasmus+ na 3. LF (2. patro – kanc. 205 nebo e-mailem). Výjezd je nutné začít řešit nyní, neboť část administrativy musí být vyřízena v období před absolutoriem.


13. října 2017

Srovnání počtu výjezdů Erasmus+

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, rádi bychom se s Vámi podělili o srovnání počtu výjezdů Erasmus na lékařských fakultách UK v akademickém roce 2016/2017.


10. října 2017

Dodatečné výběrové řízení na praktické stáže Erasmus 2017-2018

Milé studentky, milí studenti, vzhledem k neočekávanému navýšení rozpočtu na praktické stáže Erasmus+ 2017/2018 jsme se rozhodli vypsat dodatečné výběrové řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2017/2018.


7. září 2017

IPSC připravilo nové semináře o studiu v zahraničí

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.


31. července 2017

Když jsem to zvládl já, můžeš to zvládnout i ty

Milé studentky, milí studenti, ve Vita Nostra Revue 2/2017 naleznete na str. 95 - 96 článek "Když jsem to zvládl já, můžeš to zvládnout i ty", jehož autorem je Michele Reboli, student z Parmy, který na naší fakultě strávil akademický rok 2016/2017 v rámci studijního pobytu Erasmus+. Věříme, že Vám tento článek napomůže v rozhodování, zda svůj životopis obohatit o studijní nebo pracovní zkušenost ze zahraničí.


14. července 2017

Vyhlášení dodatečného výběrového řízení Erasmus+

Milé studentky, milí studenti, vzhledem k neočekávanému navýšení rozpočtu na studijní pobyty Erasmus+ 2017/2018 jsme se rozhodli vypsat dodatečné výběrové řízení na studijní pobyty realizované v letním semestru 2017/2018*. Seznam neobsazených smluvních míst a další instrukce obdržíte v kanceláři Erasmus+. Vzhledem k letnímu provozu doporučujeme si předem sjednat schůzku nebo komunikovat e-mailem: marika.bendova@lf3.cuni.cz / kancelář 205.

 

* výběrové řízení se netýká studijních pobytů v zimním semestru 2017/2018 ani praktických stáží.


27. června 2017

30 let programu Erasmus

Mají vyšší platy, umějí lépe cizí jazyky, snadněji nacházejí práci a často žijí v manželství s cizinci. Devět milionů Evropanů, kteří prošli za třicet let unijním programem výměnných studentských pobytů Erasmus, je dnes podle statistik elitou kontinentu.


26. května 2017

Oslavy 30. výročí programu Erasmus na UK

Milí studenti, při příležitosti 30. výročí programu Erasmus na UK pořádá rektorátní Evropská kancelář oslavy, na které jsou srdečně zváni i zájemci o výjezd z naší fakulty. Program je přiložen.V případě dotazů prosím kontaktujte vedoucí Evropské kanceláře RUK ivana.herglova@ruk.cuni.cz


4. dubna 2017

Nabídka praktické stáže v Klinikum Chemnitz

Milé studentky a milí studenti se zájmem o výjezd na praktickou stáž Erasmus+, rádi bychom Vás informovali o nabídce praktické stáže v Klinikum Chemnitz.


22. března 2017

Vyhlášení vyběrového řízení Erasmus+praktické stáže 2017/2018

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018, které se bude konat 24. dubna 2017 od 14:00 hod v kanceláři 336 (3. LF, 3. patro).


7. března 2017

Praktické stáže Erasmus+ v létě 2017

Vážení studenti, vzhledem ke zbývajícím financím určeným na akademický rok 2016/2017 máme možnost vyslat další studenty na letní praktické stáže Erasmus, tj. cca od května 2017 do 30. září 2017 (minimální délka pobytu je 60 dnů). Pokud máte o letní praktickou stáž zájem, sledujte prosím naše webové stránky, v dohledné době vypíšeme výběrové řízení na praktické stáže (předpokládaný termín je konec dubna 2017).


23. února 2017

Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+ studijní pobyty 2017/2018

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty* Erasmus+ v akademickém roce 2017/2018, které se bude konat 29. března 2017 od 14:00 hod v kanceláři 336 (3. LF, 3. patro).


15. února 2017

Zveme Vás na schůzku zájemců o výjezd Erasmus+ 2017/2018

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 22. února 2017 od 14:00 v učebně 327. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích pro akademický rok 2017/2018. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.


15. února 2017

Semináře IPSC o možnostech studia v zahraničí, letní semestr 2017

Jednotlivé, tematicky laděné semináře pro vás IPSC připravuje nejen ve spolupráci s dalšími vzdělávacími institucemi či odborníky, kteří se danou problematikou zabývají, ale i přímo se studenty, kteří již mají se studiem v zahraničí praktické a osobní zkušenosti. Dozvíte se v nich nejen to, jaké možnosti se vám nabízejí, ale poradíme také, jak se na takový studijní pobyt připravit.


19. ledna 2017

Newsletter IPSC 1/2017

Vážení studenti, dovolujeme si Vás informovat, že vyšlo nové číslo Newsletteru IPSC. Na straně 1 naleznete informace o pořádaných seminářích o studiu v zahraničí.

 

Za kancelář Erasmus+ M. Bendová.


3. ledna 2017

Zveme Vás na schůzku zájemců o výjezd Erasmus+ 2017/2018

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 11. ledna 2017 od 14:00 v učebně 331. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích pro akademický rok 2017/2018. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.


15. prosince 2016

Uzavření kanceláře Erasmus+

Milé studentky, milí studenti,

 

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 16. 12. 2016 - 1. 1. 2017 bude kancelář Erasmus+ uzavřena.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků.

 

Za kancelář Erasmus+

MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.

Mgr. Marika Bendová


6. prosince 2016

Zveme Vás na schůzku zájemců o výjezd Erasmus+ 2017/2018

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzku pro zájemce o výjezd ERASMUS+, která se bude konat 12. prosince 2016 od 14:00 v učebně 331. Na schůzce získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích pro akademický rok 2017/2018. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali. Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi.


21. listopadu 2016

Absolventské praktické stáže Erasmus

Milé studentky, milí studenti, v detailu aktuality naleznete nabídku z RUK pro nadcházející absolventy. Zájemci se mohou hlásit do 13. 12. 2016 15:00 osobně v kanceláři Erasmus+ nebo na e-mail marika.bendova@lf3.cuni.cz


21. října 2016

IPSC připravilo nové semináře o studiu v zahraničí

Rádi bychom Vás upozornili na semináře o studiu v zahraničí, které v tomto semestru pořádá Informační, poradenské a sociální centrum RUK. Tyto vzdělávací semináře jsou pro studenty UK zdarma, registrace probíhá online pro každou akci zvlášť.


14. října 2016

Dodatečné výběrové řízení Erasmus+ praktické stáže 2016/2017

Milé studentky, milí studenti, s ohledem na zbývající finanční prostředky alokované na výjezdy Erasmus+ jsme se rozhodli vypsat dodatečné výběrové řízení na praktické stáže Erasmus+ realizované v letním semestru 2016/2017. VŘ se bude konat dne 7. listopadu 2016 od 14:00 v kanceláři 336. Uzávěrka přijímání podkladů k VŘ proběhne 31. října 2016 ve 14:00.


19. července 2016

Dobrovolná registrace občanů ČR při cestách do zahraničí

Milé studentky, milí studenti, vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci Vám při cestách do zahraničí (nejen přes program Erasmus) doporučujeme využít aplikaci Ministerstva zahraničních věcí pro Dobrovolnou registraci občanů ČR při cestách do zahraničí, https://drozd.mzv.cz. Více v detailu aktuality.


18. července 2016

Srovnání počtu praktických stáží na fakultách UK

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali, že 3. LF se s 30 výjezdy stala druhou nejaktivnější fakultou UK v počtu vyslaných studentů na praktické stáže Erasmus+ . Ostatní lékařské fakulty zůstaly daleko na námi (1. LF – 15 výjezdů, LFHK – 7 výjezdů, 2. LF – 4 výjezdy, LFPL – 2 výjezdy).

 

Děkujeme za Váš zájem o výjezdy a věříme, že i přes finanční limity se nám podaří obdobné umístění udržet i v dalších letech.


18. července 2016

Navázání spolupráce s University of Sassari

Milé studentky, milí studenti, s potěšením Vám oznamujeme, že se nám podařilo navázat spolupráci s jednou z nejstarších italských univerzit – University of Sassari na Sardinii. Spolupráce bude probíhat v rámci studijních pobytů i praktických stáží pro studenty medicíny, dále budou mít možnost vyjet studenti fyzioterapie (bakalářské i postgraduální studium) a rovněž naši vyučující na výukové pobyty. Více informací o Univerzity of Sassari naleznete na webové stránce https://en.uniss.it. Věříme, že spolupráce touto věhlasnou univerzitou bude úspěšná.


18. července 2016

Jaké je být „erasmákem“ na 3. lékařské fakultě?

Milé studentky, milí studenti, ve Vita Nostra Revue 1/2016 naleznete na str. 81 – 82 článek „Jaké je být „erasmákem“ na 3. lékařské fakultě?“, jehož autorem je Benjamin Thorpe Plaza, student z Malagy, který na naší fakultě strávil akademický rok 2015/2016 v rámci studijního pobytu Erasmus+ a následně ještě letní praktickou stáž. Věříme, že Vám tento článek napomůže v rozhodování, zda svůj životopis obohatit o studijní nebo pracovní zkušenost ze zahraničí.


17. června 2016

Newsletter IPSC 6/2016

Nové číslo nabízí velký přehled seminářů, školení, ale také benefitů a dalších akcí IPSC. Věnujte, prosím, pozornost také upravenému letnímu provozu Informačního, poradenského a sociálního centra UK pro veřejnost.


24. března 2016

Výběrové řízení Erasmus+ praktické stáže 2016/2017

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže Erasmus+ v akademickém roce 2016/2017, které se bude konat 18. dubna 2016 od 14:00 hod v kanceláři 336 (3. LF, 3. patro).


11. března 2016

Rozšíření počtu míst na studijních pobyty

Milé studentky, milí studenti, vzhledem k velkému zájmu o studijní pobyty jsme pro Vás zajistili rozšíření počtu míst v nejoblíbenější destinaci - Německu, konkrétně na Hannover Medical School, a na nejžádanější italské univerzitě - University of Rome 'Tor Vergata'. Na obě univerzity mohou vyjet až tři naši studenti. Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vás u výběrového řízení.


8. března 2016

Prezentace ze semináře Možnosti studia v zahraničí pro studenty lékařských fakult

Milé studentky, milí studenti, v detailu aktuality naleznete prezentace ze semináře IPSC Možnosti studia/stáží v zahraničí pro studenty lékařských fakult, který se konal 1. března 2016. Jednu z prezentací připravil náš student Jan Boček, který se účastnil studijního pobytu Erasmus+ na Heinrich-Heine University v Düsseldorfu.


3. března 2016

Zahájení elektronického přihlašování na studijní pobyty Erasmus+

Milé studentky, milí studenti, dne 3.3.2016 byly na adrese http://is.cuni.cz/webapps zveřejněny aktuální smlouvy na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2016/2017 (seznam viz http://www.lf3.cuni.cz/3LF-535.html). Pro účast ve výběrovém řízení je nutné odevzdat: papírovou přihlášku k VŘ, potvrzení o studijním průměru, motivační dopis a zároveň založit elektronické přihlášky na minimálně 3 preferované univerzity.


25. února 2016

Možnosti studia v zahraničí pro studenty lékařských fakult

IPSC UK vás zve 1. 3. 2016 od 16.00 hod. na seminář, který je zaměřen výhradně na ty možnosti, které se nabízejí studentům lékařských fakult, medikům. Tato cílová skupina je totiž, co do variability nabídky mobilit, skupinou nejvíce omezenou a nadto (kvůli svému zaměření) v kontextu mezinárodního studia značně specifickou, rádi bychom jí proto prostřednictvím této akce věnovali více pozornosti. Změna programu vyhrazena.


12. února 2016

Statistiky programu Erasmus+

Milí kolegové, milí studenti, rádi bychom se s Vámi podělili o nejnovější statistiky programu Erasmus+. V poslední uveřejněné statistice Evropské komise za rok 2013-14 je Univerzita Karlova na 5. místě v Evropě, co se počtu přijíždějících studentů Erasmus týče. Co se týče vyjíždějících studentů Erasmus, jsme celoevropsky na 10. místě.


8. února 2016

Vyhlášení výběrového řízení Erasmus+ Studijní pobyty 2016/2017

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ 2016/2017, které se bude konat 30. 3. 2016 od 14:00 hod. v kanceláři 336. Přihlášky budou distribuovány na informační schůzce, která proběhne 24. února od 14:00 hod v Jelínkově posluchárně. Formulář přihlášky lze rovněž vyzvednout v kanceláři 205, či na nástěnce Erasmus+ naproti kanceláři 205.


1. února 2016

Semináře o studiu v zahraničí

Milé studentky, milí studenti, dovolujeme si Vás upozornit na konání seminářů o studiu v zahraničí organizované IPSC UK.


22. ledna 2016

Změna úředních hodin 7. - 18. března 2016

V době konání Staff Training Weeku na UK budou od 7. do 11. března omezeny úřední hodiny kanceláře Erasmus+. Veškeré schůzky v tomto termínu si prosím předem domluvte – marika.bendova@lf3.cuni.cz, 267 10 2201. Od 14. do 18. března bude kancelář Erasmus+ uzavřena.


22. října 2015

Pozvánka na schůzky pro zájemce o výjezd ERASMUS+ v akademickém roce 2016/2017

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na schůzky pro zájemce o výjezd ERASMUS+, které se budou konat 13. 1. a 24. 2. 2016. Na schůzkách získáte informace o studijních pobytech i praktických stážích pro akademický rok 2016/2017. Možnost vyjet na studijní pobyt či praktickou stáž je otevřena i pro studenty, kteří v rámci Erasmus+ již vycestovali.


8. října 2015

Dodatečné výběrové řízení na praktické stáže Erasmus+

Milé studentky, milí studenti,

s ohledem na zbývající finanční prostředky alokované na výjezdy Erasmus+ jsme se rozhodli vypsat dodatečné výběrové řízení na praktické stáže Erasmus+ realizované v letním semestru 2015/2016.


2. října 2015

Semináře IPSC UK o možnostech studia v zahraničí

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na semináře o studiu v zahraničí, které pořádá Univerzita Karlova. Více informací naleznete na http://ipsc.cuni.cz/IPSC-119.html


24. srpna 2015

Organizace akademického roku na partnerských univerzitách Erasmus+

Milé studentky, milí studenti, Evropská komise zveřejnila publikaci The Organisation of the Academic Year in Europe 2015/2016, kde je možné najít akademické kalendáře a přehled prázdnin v jednotlivých zemích zapojených do programu Erasmus+. Věříme, že Vám tento dokument napomůže při plánování Vašeho výjezdu.


18. srpna 2015

Jet nebo nejet na Erasmus?

Milé studentky, milí studenti, ve Vita Nostra Revue 2/2015 naleznete na str. 112 - 113 článek "Jet nebo nejet na Erasmus?", jehož autorkou je Raffaella Ergasti, studentka z Říma, která na naší fakultě strávila akademický rok 2014/2015 v rámci studijního pobytu Erasmus+. Věříme, že Vám tento článek napomůže v rozhodování, zda svůj životopis obohatit o studijní nebo pracovní zkušenost ze zahraničí.


25. června 2015

Nabídka brigády Evropské kanceláře RUK pro administrativní činnost Erasmus+

Odbor pro zahraniční vztahy, Evropská kancelář RUK, hledá brigádníky pro administrativní činnost evropského vzdělávacího programu ERASMUS+ na období srpen - září 2015 na dohodu o provedení práce.


26. února 2015

Zahájení přihlašování na studijní pobyty a praktické stáže Erasmus+

Milé studentky, milí studenti, na adrese https://is.cuni.cz/webapps/ bylo spuštěno přihlašování na studijní pobyty a praktické stáže* pro akademický rok 2015/2016, prosím začněte si zakládat přihlášky na Vámi preferované univerzity (až 3 přihlášky/student). Přihlašování bude ukončeno 30.4.2015.


6. února 2015

Zpráva pro zájemce o prodloužení pobytu Erasmus+

Milé studentky, milí studenti, dle informace z RUK byly prostředky určené na výjezdy Erasmus+ v akademickém roce 2014/2015 již vyčerpány, v případě zájmu o prodloužení Vašeho pobytu tedy bohužel není možné navýšit stipendium. Můžete však zažádat o prodloužení v rámci tzv. Zero-grantu, kdy Vám zůstávají všechny výhody programu Erasmus+, ale není Vám na prodloužené období přiznáno stipendium. Podmínky viz http://www.cuni.cz/UK-5579.html#16


21. ledna 2015

Pozvánka na semináře IPSC o studiu v zahraničí

Milé studentky, milí studenti, rádi bychom Vás pozvali na semináře o studiu v zahraničí, které pořádá Univerzita Karlova. Více informací naleznete na http://ipsc.cuni.cz/IPSC-119.html


29. dubna 2014

Zápis ze schůze Erasmus+ ze dne 28. 4. 2014

V detailu aktuality naleznete zápis ze schůze s vyjíždějícími studenty v rámci programu Erasmus+ Student Mobility for Studies a Student Mobility for Traineeship, konané dne 28. 4. 2014 v místnosti č. 331


12. března 2014

Nový web programu Erasmus+

Byla spuštěna nová webová stránka www.naerasmusplus.cz. Postupně budou doplňovány informace týkající se programu Erasmus+. Stránka http://www.naep.cz bude sloužit pro dobíhající projekty, podané v rámci Programu celoživotního učení.


12. března 2014

Erasmus+ Programme Guide

27. 2. 2014 byla na stránkách http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm aktualizovaná Příručka k programu Erasmus+ (Erasmus+ Programme Guide). Z této příručky vyplývá že Komise opět změnila termíny oprávněných aktivit, které jsou nyní stanoveny na původní trvání od 1. 6. 2014 do 30. 9. 2015.


29. ledna 2014

Změna kvalifikačních podmínek pro mobility studentů v rámci nově vznikajícího programu Erasmus+

Rádi bychom Vás touto cestou seznámili se změnou některých kvalifikačních podmínek pro mobility studentů v rámci nově vznikajícího programu Erasmus+, které oznámila Evropská komise prostřednictvím pravidel výzvy tohoto programu na počátku ledna 2014. Podrobnosti o hlavních změnách naleznete v detailu aktuality.


Archiv aktualit, RSS kanál


Poslední změna: 21. únor 2018 15:33 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor