Výměnný program Erasmus+


16. března 2023

Výběrové řízení - praktické stáže Erasmus 2023/2024


Milé studentky, milí studenti,rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v ak. roce 2023/2024 (tj. od léta 2023 do 30.9.2024).


Základní podmínky výjezdu jsou následující:


-během celé doby pobytu v zahraničí je nutné mít status studenta (tj. před nebo během pobytu nepřerušit/neukončit/úspěšně nezakončit studium)


-minimální délka pobytu je 60 dní


-celý pobyt včetně návratu je nutné realizovat do 30.9.2024


-v zahraničí je možné konat praxi povinnou (prázdninovou po 4. nebo 5. ročníku, předstátnicovou 6. ročníku), praxi nepovinnou (v oboru dle zájmu studenta) nebo jejich kombinaci. Je možné zvolit jeden nebo více oborů praxe. Uznání povinné praxe si student sám domlouvá s českými garanty praxí.


-výběr instituce, na které bude praxe vykonávána:

  • a)BUĎ si student vybírá z partnerských univerzit (https://www.lf3.cuni.cz/3LF-536.html)

  • b)NEBO si student sám zajišťuje přijímající instituci. Oslovovat lze univerzity (mimo současných partnerských), nemocnice, výzkumná centra, laboratoře apod. po celé EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Turecko, Srbsko. Student samostatně kontaktuje vybranou instituci a v případě kladné odpovědi informuje kancelář Erasmus 3. LF. Zajištění přijímající instituce do výběrového řízení je výhodou, nikoliv podmínkou. S hledáním přijímající instituce doporučujeme neotálet.

    Podkategorií jsou výjezdy v rámci Erasmus 4EU+ (Paříž, Heidelberg, Varšava, Kodaň, Miláno - viz https://www.lf3.cuni.cz/3LF-531.html?news=12116&locale=CZ). Smlouvy jsou uzavřeny, místa však nejsou garantována - místo si student musí samostatně domluvit.


-pro výjezd je nutné absolvovat výběrové řízení. Výběrové řízení se bude konat dne 24.4. od 14:30.


Pro přihlášení se do VŘ student odevzdá nejpozději 14.4. 12:00 do kanceláře č. 205/do poštovní schránky č. 76:

  • 1)přihlášku k výběrovému řízení - student vyplní dotazník: https://1url.cz/Xr96u, přihlášku obdrží e-mailem

  • 2)potvrzení o studijním průměru - student bude e-mailem informován o možnosti vyzvednutí

  • 3)motivační dopis (v ČJ/SJ)

Dále je možné doložit: certifikát o jazykové zkoušce, potvrzení o mimořádných aktivitách školních i veřejně prospěšných, reference, stručný životopis apod.


Obecné informace k výjezdům naleznete na webových stránkách https://cuni.cz/UK-12526.html a http://lf3.cuni.cz/3LF-533.html. S dotazy se prosím obracejte na Mgr. Mariku Bendovou, kanc. 205, marika.bendova@lf3.cuni.cz, 267 10 2201.Děkujeme za Váš zájem a těšíme se spolupráci s Vámi.Za Referát pro zahr. a vnější vztahy


prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.

Mgr. Marika Bendová


Sdílet na:  

Archiv aktualit, RSS kanál


print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor