Výběrová řízení v rámci programu Erasmus+

Výběrová řízení a nominace studentů

Výběrová řízení studentů pro obsazení nabízených studijních pobytů jsou v kompetenci jednotlivých fakult, resp. jejich součástí (katedry, instituty, ústavy), které výběrová řízení vyhlašují, zajišťují rovný přístup a transparentní výběr studentů. Výběrová řízení jsou jednokolová (u fakult s centrální organizací výběrových řízení) nebo dvoukolová, kde první kolo probíhá v kompetenci katedry, ústavu či institutu, druhé na centrální (fakultní) úrovni. Výsledkem výběrového řízení je seznam úspěšných uchazečů v podobě pořadníku (preferenčního seznamu) studentů do jednotlivých zemí. Studenti se hlásí do výběrových řízení podle stanovených podmínek výběrové komise a založením přihlášky v https://is.cuni.cz/webapps/.Pro výjezdy v ak. roce 2023/2024 se budou konat:


 • 13. března 2023 řádné výběrové řízení - studijní pobyty

  (výjezdy cca od září 2023 do 30.9.2024)


 • 24. dubna 2023 řádné výběrové řízení - praktické stáže

  (výjezdy cca od června 2023 do 30.9.2024)

  https://www.lf3.cuni.cz/3LF-531.html?news=18176&locale=CZ


 • podzim 2023 dodatečné výběrové řízení - studijní pobyty

  (výjezdy cca od ledna 2024 do 30.9.2024)


 • podzim 2023 dodatečné výběrové řízení - praktické stáže

  (výjezdy cca od ledna 2024 do 30.9.2024)


Dodatečná VŘ se budou konat pouze v případě zbývajících financí.


Bližší informace o výběrových řízeních jsou zveřejňovány vždy cca jeden měsíc před jejich konáním.Poslední změna: 22. březen 2023 14:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor