Výběrová řízení na obsazení nabízených studijních pobytů v zahraničí v rámci programu Erasmus+

Výběrová řízení a nominace studentů

Výběrová řízení studentů pro obsazení nabízených studijních pobytů jsou v kompetenci jednotlivých fakult, resp. jejich součástí (katedry, instituty, ústavy), které výběrová řízení vyhlašují, zajišťují rovný přístup a transparentní výběr studentů. Výběrová řízení jsou jednokolová (u fakult s centrální organizací výběrových řízení) nebo dvoukolová, kde první kolo probíhá v kompetenci katedry, ústavu či institutu, druhé na centrální (fakultní) úrovni. Výsledkem výběrového řízení je seznam úspěšných uchazečů v podobě pořadníku (preferenčního seznamu) studentů do jednotlivých zemí. Studenti se hlásí do výběrových řízení podle stanovených podmínek výběrové komise a založením přihlášky ve webové aplikaci Univerzity KarlovyVýběrová řízení pro výjezdy v ak. roce 2018/2019 již proběhla.

Pro výjezdy v ak. roce 2019/2020 se budou konat:


 • 20.3.2019 řádné výběrové řízení - studijní pobyty

  (výjezdy cca od září 2019 do 30.9.2020)


 • 2.5.2019 řádné výběrové řízení - praktické stáže

  (výjezdy cca od června 2019 do 30.9.2020)


 • podzim 2019 dodatečné výběrové řízení - studijní pobyty

  (výjezdy cca od ledna 2020 do 30.9.2020)


 • podzim 2019 dodatečné výběrové řízení - praktické stáže

  (výjezdy cca od ledna 2020 do 30.9.2020)


Dodatečná VŘ se budou konat pouze v případě zbývajících financí.


Bližší informace o výběrových řízeních jsou zveřejňovány vždy cca jeden měsíc před jejich konáním.Poslední změna: 2. duben 2019 12:33 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor