Výměnný program Erasmus+


25. října 2021

Dodatečné výběrové řízení - praktické stáže Erasmus LS 2021/2022


Milé studentky, milí studenti,rádi bychom Vás informovali o vypsání výběrového řízení na praktické stáže realizované v letním semestru ak. roku 2021/2022 (tj. mezi 1.1.2022 a 30.9.2022 - vč. návratu).


Základní podmínky výjezdu jsou následující:


-hlásit se mohou studenti všech studijních programů (bakalářských, magisterského, magisterského navazujícího, doktorských), kteří v době výjezdu budou mít ukončený minimálně 1. ročník studia


-během celé doby pobytu v zahraničí je nutné mít status studenta (tj. před nebo během pobytu nepřerušit/neukončit/úspěšně nezakončit studium)


-minimální délka pobytu je 60 dní


-vyjet je možné po zařízení administrativních kroků nejdříve 1.1.2022 a celý pobyt včetně návratu je nutné realizovat do 30.9.2022


-v zahraničí je možné konat praxi povinnou (u mediků prázdninovou po 4. nebo 5. ročníku, předstátnicovou 6. ročníku), praxi nepovinnou (v oboru dle zájmu studenta) nebo jejich kombinaci. Je možné zvolit jeden nebo více oborů praxe. Uznání povinné praxe* si student sám domlouvá s českými garanty praxí.


-student si sám zajišťuje přijímající instituci. Oslovovat lze univerzity (mimo současných partnerských), nemocnice, výzkumná centra, laboratoře apod. po celé EU + Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Makedonie, Turecko, Srbsko. Student samostatně kontaktuje vybranou instituci a v případě kladné odpovědi obdrží v kanceláři Erasmus na 3. LF smlouvu (Inter-Institutional Agreement), která je základním dokumentem nutným pro výjezd. Zajištění smlouvy do výběrového řízení je výhodou, nikoliv podmínkou. Podepsanou smlouvu je nutné dodat do 3.1.2022 a zároveň minimálně 1 měsíc před výjezdem. S hledáním přijímající instituce doporučujeme neotálet.


-pro výjezd je nutné absolvovat výběrové řízení, které se bude konat 22.11. od 14:30. Pro přihlášení se do VŘ student odevzdá do 18.11. 15:00 přihlášku, kterou obdrží po vyžádání: marika.bendova@lf3.cuni.cz.


Obecné informace k výjezdům naleznete na webových stránkách:

https://cuni.cz/UK-11179.html

https://www.lf3.cuni.cz/3LF-533.html

nebo obdržíte v kanceláři Erasmus: marika.bendova@lf3.cuni.cz, 267 10 2201.


*gynekologicko-porodnická klinika neuznává předstátnicové praxe ze zahraničí (pouze praxe 4. a 5. ročníku)


Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na setkání s Vámi u výběrového řízení.Za kancelář Erasmus+


doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.

Mgr. Marika BendováSdílet na:  

Archiv aktualit, RSS kanál


print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor