• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

14. května 2019

Studentská vědecká konference 3. lékařské fakulty UK – SVK 2019Praha, 15. dubna 2019


Jak vypadá věda na 3. lékařské fakultě? Jak kvalitní je věda studentů medicíny? Chystá se zlomový okamžik v medicínských oborech? Odpovědi na všechny tyto otázky nabízí Studentská vědecká konference 3. lékařské fakulty UK – SVK 2019.


Ve úterý 21. května proběhne na děkanátu 3. lékařské fakulty UK v ulici Ruská 87 v Praze Studentská vědecká konference 3. LF UK 2019. Akci organizují studenti ze studentského spolku TRIMED ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou. Program letošního ročníku je rozdělen na přednáškovou a posterovou část, ve kterých budou studenti prezentovat své celoroční vědecké výsledky v teoretické, klinické, bakalářské a postgraduální sekci.


Letošní ročník se může pyšnit rekordním množstvím přihlášených prací. Soutěžící odevzdali celkem 99 abstrakt, z toho 27 v postgraduální, 21 v teoretické, 31 v klinické a 20 v bakalářské sekci!


V rámci programu proběhnou vyzvané přednášky dvou významných osobností české medicíny, a to na téma „Vývoj v epidemiologii a moderní léčbě akutních koronárních syndromů“ pana doc. MUDr. Petra Touška, Ph.D. a přednáška „Neurochirurgie – léčba, věda, výzkum, výuka“ pana plk. prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc., které jsou zároveň součástí projektu Medicína jako věda.


Pro účastníky i diváky konference je připraven bohatý doprovodný program, při kterých si budou moci zájemci vyzkoušet laparoskopický simulátor, virtuální realitu v medicínském prostředí, anatomický stůl a účastnit se řady znalostních soutěží.


O vítězích jednotlivých sekcí rozhodují jak odborné komise složené ze zkušených vědců, tak sami diváci v tzv. ceně diváka, při které budou skrze webové rozhraní hlasovat o nejlepší studentské práci.


„Na 3. lékařské fakultě se studentská věda bere skutečně vážně, což může dokumentovat i to, že studenti si mohou svojí vědeckou činnost zapsat v rámci svého volitelného rozvrhu za což posléze obdrží kredity. Vědecké práce našich studentů se pravidelně umisťují na předních příčkách národních i evropských konferencích.“ říká proděkanka 3. lékařské fakulty prof. MUDr. Romana Šlamberová Ph. D.
Tomáš Sychra

+420 777 976 862

https://inis17.lf3.cuni.cz/svk/ a http://trimed.lf3.cuni.cz/akce/studijni-akce/

https://www.facebook.com/SVKlf3/


Sdílet na:  


Archiv aktualit, RSS kanálPoslední změna: 21. únor 2018 15:37 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor