• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

Cesty stárnutí


Stárnutím prochází každý jedinec, rodiny, obce i celá společnost. Stárnutí má své pozitivní i obtížné stránky, nese s sebou nespočet nových výzev. Na některé z nich se snaží najít optimální řešení odborníci z nejrůznějších oborů.


„Snažíme se najít nové cesty, které by seniorům umožnily zůstat v kontaktu nejen s jejich nejbližší rodinou, ale i s prostředím, kde jsou zvyklí a nevyčleňovali se tak ze společnosti“, říká PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D., předsedkyně vědeckého výboru.


Konference Stárnutí 2016 je určena pro výměnu poznatků akademických pracovníků a post­gra­duál­ních studentů, kteří se zabývají otázkami spojenými s prodlužováním lidského života a stárnutím společnosti.


„Cílem setkání je především přehled a výměna zkušeností odborníků, kteří se problematice stárnutí věnují v praxi“, vysvětluje Štěpánková.


Sociální robotek Paro
Sociální robotek Paro
V letošním roce se můžete seznámit například s výsledky nových metod komunikace seniorů prostřednictvím informačních technologií, či se studiemi psychosociálních aspektů stárnutí.  Zpestřením programu budou prezentace sociálního robotka Paro a chronobiologické fototerapie.


„V rámci soutěže Alzheimer nadačního fondu budou odměněny čtyři nejlepší originální příspěvky na téma související s Alzheimerovou nemocí či téma příbuzné prezentované na konferenci Stárnutí 2016“, dodává Štěpánková.


Třetí ročník mezioborové studentské vědecké konference Stárnutí 2016 je pořádán s podporou 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a koná se ve dnech 21. – 22. října 2016 v prostorách 3. lékařské fakulty.


Těšíme se na setkání s Vámi.Kontakt:

PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D., email: ,

mobil: 777 9424 24Tisková zpráva publikována dne 19. 10. 2016
Archiv aktualit, RSS kanálPoslední změna: 28. srpen 2017 13:49 
print
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor