Aktuální informace v souvislosti s koronavirem ze dne 1.10.2020 - nouzový stav

s ohledem nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12/2020 ze dne 18. 9. 2020 (s působností pro hlavní město Prahu) a mimořádné opatření č. 5/2020 Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ze dne 21. 9. 2020 (s působnosti pro Plzeňský kraj), a dále v reakci na usnesení vlády české republiky č. 957 ze dne 30. 9. 2020 a usnesení vlády české republiky č. 958 ze dne 30. 9. 2020 sděluji následující:


Základní informace – Zkouškové období a výuka

Vzhledem k tomu, že výše uvedená nařízení (opatření) krajských hygienických stanic zůstávají nadále v účinnosti, zůstávají v  účinnosti také předchozí opatření, která byla na jejich základě na Univerzitě Karlově přijata a vyhlášena. V tomto ohledu odkazuji zejména na sdělení ze dne 23. 9. 2020.


Vyhlášený nouzový stav mění pouze tyto skutečnosti:


Akademické obřady - Promoce a imatrikulace

Od 5. 10. 2020 do 18. 10 .2020 se ruší všechny akademické obřady - promoce a imatrikulace. Promoce budou přesunuty do náhradního termínu, který bude stanoven po ukončení nouzového stavu.


Absolventi, kteří se měli zúčastnit promocí ve výše uvedeném období, si mohou diplom vyzvednout na příslušné fakultě. Absolventi, kteří se budou chtít zúčastnit promoce v náhradním termínu později (až to epidemiologická situace dovolí), budou mít dále možnost zúčastnit se promoce v náhradním termínu, který bude včas oznámen.


Data promocí po 18. 10. 2020 zůstávají prozatím v platnosti.


Zasedání orgánů UK

Zasedání orgánů UK jsou možná vzhledem k výjimce na hromadné akce pro pracovní kolektivy. Po dobu nouzového stavu však budou všechna zasedání akademických orgánů UK pořádána v hybridním režimu.


Menzy

Menzy a další stravovací zařízení UK s účinností od 5. 10. 2020 zajistí všechna vyhlášená hygienická opatření, zejména odstup 1,5 metru a sezení maximálně 6 osob u jednoho stolu.


Studenti lékařství

V rámci nouzového stavu mohou být povoláni studenti lékařství na výpomoc do zdravotnických zařízení.


Sportovní centrum Hostivař

Sportovní centrum Hostivař zůstává otevřeno pouze pro individuální formy sportovních aktivit.


S přátelským pozdravem,

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

V Praze dne 1. 10. 2020, 16.00 hod.Poslední změna: 5. říjen 2020 14:51 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor