Publikace

Publikační činnost pracovníků kliniky


 

Pohled do databáze evidence publikační činnosti v systému OBD.


Ve výpisu jsou záznamy publikací s afiliací k 3. LF UK


Vybrané publikace kliniky

2018

A01. Odborné články v časopisech s IF

BARTOŠ, Aleš; HOHINOVÁ, M.. Soubor obrázků s protikladnou náročností pojmenovatelnosti. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, 81(4), 466-474. ISSN 1210-7859. e-ISSN 1802-4041. DOI: 10.14735/amcsnn2018466. IF: 0.508/2017.


BARTOŠ, Aleš; FIALOVÁ, Lenka; ŠVARCOVÁ, Jana. Lower serum antibodies against tau protein and heavy neurofilament in Alzheimer's disease. Journal of Alzheimer's Disease. 2018, 64(3), 751-760. ISSN 1387-2877. e-ISSN 1875-8908. DOI: 10.3233/JAD-180039. IF: 3.476/2017.


BARTOŠ, Aleš. Test gest (TEGEST) k rychlému vyšetření epizodické paměti u mírné kognitivní poruchy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, 81(1), 37-44. ISSN 1210-7859. e-ISSN 1802-4041. DOI: 10.14735/amcsnn201837. IF: 0.508/2017.


BOČEK, Václav; KRBEC, Martin; VAŠKO, Peter; BRABEC, Karel; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; PAVLÍKOVÁ, Markéta. Alteration of cortical but not spinal inhibitory circuits in patients with idiopathic scoliosis. European Spine Journal. 2018, v recezentním řízení ISSN 0940-6719. e-ISSN 1432-0932. IF: 2.634/2017.


FIALOVÁ, Lenka; BARTOŠ, Aleš; ŠVARCOVÁ, Jana. Lehké řetězce neurofilament v séru a mozkomíšním moku a stav hematolikvorové bariéry u vybraných neurologických onemocnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, 81(2), 185-192. ISSN 1210-7859. e-ISSN 1802-4041. DOI: 10.14735/amcsnn2018185. IF: 0.508/2017.


KALVACH, Pavel; KUPKA, Karel; VOGNER, Martin. Je amyloid podstatný pro senilní demenci?. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, 81(2), 164-170. ISSN 1210-7859. e-ISSN 1802-4041. DOI: 10.14735/amcsnn2018csnn.eu1. IF: 0.508/2017.


KRESTOVÁ, Michala; ŘÍČNÝ, Aleš; BARTOŠ, Aleš. Changes in concentrations of tau-reactive antibodies are dependent on sex in Alzheimer's disease patients. Journal of Neuroimmunology. 2018, 322(September), 1-8. ISSN 0165-5728. e-ISSN 1872-8421. DOI: 10.1016/j.jneuroim.2018.05.004. IF: 2.655/2017.


KUCHTOVÁ, Barbora; WURST, Zdeněk; MRZÍLKOVÁ, Jana; IBRAHIM, Ibrahim; TINTĚRA, Jaroslav; BARTOŠ, Aleš; MUSIL, Vladimír; KIESLICH, Karel; ZACH, Petr. Compensatory shift of subcallosal area and paraterminal gyrus white matter parameters on DTI in patients with Alzheimer disease. Current Alzheimer Research. 2018, 15(6), 590-599. ISSN 1567-2050. e-ISSN 1875-5828. DOI: 10.2174/1567205015666171227155510. IF: 3.289/2017.


ŠILHÁN, David; IBRAHIM, Ibrahim; TINTĚRA, Jaroslav; BARTOŠ, Aleš. Parietální atrofický skór na magnetické rezonanci mozku u normálně stárnoucích osob. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, 81(4), 414-419. ISSN 1210-7859. e-ISSN 1802-4041. DOI: 10.14735/amcsnn2018414. IF: 0.508/2017.


ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. Radikulopatie Th1 na podkladě masivního výhřezu disku Th1/2. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, 81(1), 103-104. ISSN 1210-7859. e-ISSN 1802-4041. DOI: 10.14735/amcsnn2018103. IF: 0.508/2017.


WEISSOVÁ, Kamila; ŠKRABALOVÁ, Jitka; SKÁLOVÁ, Kateřina; ČERVENÁ, Kateřina; BENDOVÁ, Zdeňka; MILETÍNOVÁ, Eva; KOPŘIVOVÁ, Jana; ŠONKA, Karel; DUDYSOVÁ, Daniela; BARTOŠ, Aleš; BUŠKOVÁ, Jitka. Circadian rhythms of melatonin and peripheral clock gene expression in idiopathic REM sleep behavior disorder. Sleep Medicine. 2018, 52(December), 1-6. ISSN 1389-9457. e-ISSN 1878-5506. DOI: 10.1016/j.sleep.2018.07.019. IF: 3.395/2017.


D. Šaňák, A. Tomek, M. Bar, R. Herzig, R. Mikulík, J. Neumann, O. Škoda, D. Školoudík, D. Václavík. Stanovisko Výboru Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP k dlouhodobému holterovskému EKG monitoringu u pa­cientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Cesk Slov Neurol N 2018; 81(5): 607. DOI: 10.14735/amcsnn2018607


ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; MATĚJ, Radoslav; EHLER, Edvard. Nové poznatky v diagnostice a léčbě amyotrofické laterální sklerózy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018, 81(5), 546-554. ISSN 1210-7859. e-ISSN 1802-4041. DOI: 10.14735/amcsnn2018546. IF: 0.508/2017.


Anna Fečíková, Robert Jech, Václav Čejka, Václav Čapek, Daniela Šťastná, Ivana Štětkářová, Karsten Mueller, Matthias L. Schroeter, Filip Růžička & Dušan Urgošík. Benefits of pallidal stimulation in dystonia are linked to cerebellar volume and cortical inhibition. Sci Rep 2018 (accepted).


Kapoor R1, Ho PR2, Campbell N2, Chang I2, Deykin A2, Forrestal F2, Lucas N2, Yu B2, Arnold DL3, Freedman MS4, Goldman MD5, Hartung HP6, Havrdová EK7, Jeffery D8, Miller A9, Sellebjerg F10, Cadavid D2, Mikol D2, Steiner D2….Stetkarova I …..Zarelli G. Effect of natalizumab on disease progression in secondary progressive multiple sclerosis (ASCEND): a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial with an open-label extension. Lancet Neurol. 2018;17(5):405-415. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30069-3.


Hart RG, Sharma M, Mundl H, Kasner SE, Bangdiwala SI, Berkowitz SD, Swaminathan B, Lavados P, Wang Y, Wang Y, Davalos A, Shamalov N, Mikulik R, Cunha L, Lindgren A, Arauz A, Lang W, Czlonkowska A, Eckstein J, Gagliardi RJ, Amarenco P, Ameriso SF, Tatlisumak T, Veltkamp R, Hankey GJ, Toni D, Bereczki D, Uchiyama S, Ntaios G, Yoon BW, Brouns R, Endres M, Muir KW, Bornstein N, Ozturk S, O'Donnell MJ, De Vries Basson MM, Pare G, Pater C, Kirsch B, Sheridan P, Peters G, Weitz JI, Peacock WF, Shoamanesh A, Benavente OR, Joyner C, Themeles E, Connolly SJ; NAVIGATE ESUS Investigators.


Collaborators (1306):………, Peisker T, Pernicka M, Peska S, Rapantova P, Reif M, Rekova P, Sanak D, Sebejova M, Skoda O, Slonkova J, Stetkarova I, Tenora D, Tumova R, Vaclavik D, Vasko P, Veverka T, Vitkova E, Volna J, Andersen G, Christensen H, ………, Zanferrari C. Rivaroxaban for Stroke Prevention after Embolic Stroke of Undetermined Source. N Engl J Med. 2018 Jun 7;378(23):2191-2201. doi: 10.1056/NEJMoa1802686.

Kasner SE, Swaminathan B, Lavados P, Sharma M, Muir K, Veltkamp R, Ameriso SF, Endres M, Lutsep H, Messé SR, Spence JD, Nedeltechev K, Perera K, Santo G, Olavarria V, Lindgren A, Bangdiwala S, Shoamanesh A, Berkowitz SD, Mundl H, Connolly SJ, Hart RG; NAVIGATE ESUS Investigators……., Stetkarova I,……….. Zweifler R, Zwiernik J. Rivaroxaban or aspirin for patent foramen ovale and embolic stroke of undetermined source: a prespecified subgroup analysis from the NAVIGATE ESUS trial. Lancet Neurol. 2018 Sep 28. pii: S1474-4422(18)30319-3. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30319-3.


A02. Odborné cizojazyčné články bez IF


VAVROVÁ, Jana; KOŽNAR, Boris; PEISKER, Tomáš; VAŠKO, Peter; ROHÁČ, Filip; KROUPA, Josef; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; WIDIMSKÝ, Petr. Clinical outcomes of acute ischemic stroke patients treated by direct catheter-based trombectomy depending on their baseline characteristic. Cor et Vasa. 2018, 60(1), e30-e34. ISSN 0010-8650. e-ISSN 1803-7712. DOI: 10.1016/j.crvasa.2017.12.010.


Ulrike Waje-AndreassenDarius G NabaviStefan T EngelterDiederik WJ DippelDamian JenkinsonOndrej SkodaAndrea ZiniDilek N OrkenIvan StaikovPhilippe Lyrer. European Stroke Organisation certification of stroke units and stroke centres. European Stroke Journal. Volume: 3 issue: 3, page(s): 220-226.Article first published online: May 24, 2018; Issue published: September 1, 2018 

Doi:10.1177/2396987318778971


A03. Odborné články v českém nebo slovenském jazyce bez IF

BOČEK, Václav; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. Neuropatie způsobené etanolem. Neurologie pro praxi. 2018, 19(3), 172-174. ISSN 1213-1814. e-ISSN 1803-5280.


ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; JAVŮRKOVÁ, Alena; RAUDENSKÁ, Jaroslava. Výskyt deprese u roztroušené sklerózy. Neurologie pro praxi. 2018, 19(2), 114-122. ISSN 1213-1814. e-ISSN 1803-5280.


Kapitoly v knihách

ŠKODA O.: Pacient s nepříznivou prognózou,  Ischemická CMP.

Tomek A. et al.: Neurointenzivní péče, třetí přepracované vydání -

  Peisker T, Kalvach P, Škoda O. 19 Farmakoterapie cerebrovaskulárních poruch. Markova Farmakoterapie vnitřních nemocí. Grada. Editoři: Josef Marek a Michal Vráblík, pp. 725-744. ISBN: 978-80-247-5078-12017

A01. Odborné články v časopisech s IF

WIDIMSKÝ, Petr; KOŽNAR, Boris; PEISKER, Tomáš; VAŠKO, Peter; ROHÁČ, Filip; VAVROVÁ, Jana; KROUPA, Josef; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. Feasibility and safety of direct catheter-based thrombectomy in the treatment of acute ischaemic stroke. Cooperation among cardiologists, neurologists and radiologists. Prospective registry PRAGUE-16. EuroIntervention. 2017, 13(1), 131-136. ISSN 1774-024X. DOI: 10.4244/EIJ-D-16-00979. IF: 5.165/2016.


YAMAMOTOVÁ, Anna; BULANT, Josef; BOČEK, Václav; PAPEŽOVÁ, Hana. Dissatisfaction with own body makes patients with eating disorders more sensitive to pain. Journal of Pain Research. 2017, 10(July), 1667-1675. ISSN 1178-7090. DOI: 10.2147/JPR.S133425. IF: 2.581/2016.


EHLER, Edvard; PRAX, T.; MELEKOVÁ, Alena; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. Baclofen and Clonazepam Overdose in a Patient with Chronic Neck and Shoulder Pain. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017, 80(6), 714-716. ISSN 1210-7859. DOI: 10.14735/amcsnn2017714. IF: 0.368/2016.


ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; BOČEK, Václav; GISMATULLINA, Alsu; SVOBODOVÁ, Zuzana; PEISKER, Tomáš. Severe chronic lithium intoxication in patient treated for bipolar disorder. Neuroendocrinology Letters. 2017, 38(6), 397-400. ISSN 0172-780X. IF: 0.918/2016.


KRESTOVÁ, Michala; SENGUPTA, Urmi; BARTOŠ, Aleš; ŘÍČNÝ, Jan; KAYED, Rakez. Tau Oligomers in Sera of Patients with Alzheimer's Disease and Aged Controls. Journal of Alzheimer's Disease. 2017, 58(2), 471-478. ISSN 1387-2877. DOI: 10.3233/JAD-170048. IF: 3.731/2016.


VAŠKO, Peter; BOČEK, Václav; MENCL, Libor; HANINEC, Pavel; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. Preserved cutaneous silent period in cervical root avulsion. The Journal of Spinal Cord Medicine. 2017, 40(2), 175-180. ISSN 1079-0268. DOI: 10.1179/2045772315Y.0000000053. IF: 1.633/2016.


BARTOŠ, Aleš. Krátký test slovní paměti pomocí věty u Alzheimerovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017, 80(6), 679-684. ISSN 1210-7859. DOI: 10.14735/amcsnn2017679. IF: 0.368/2016.


PEISKER, Tomáš; KOŽNAR, Boris; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; WIDIMSKÝ, Petr. Acute stroke therapy: A review. Trends in Cardiovascular Medicine. 2017, 27(1), 59-66. ISSN 1050-1738. DOI: 10.1016/j.tcm.2016.06.009. IF: 4.964/2016.


PICKOVÁ, Tereza; MATĚJ, Radoslav; BEZDÍČEK, Ondřej; KELLER, Jiří; VAN DER ZEE, Julie; VAN BROECKHOVEN, Christine; CSÉFALVAY, Zsolt; RUSINA, Robert. Genetic Alzheimer Disease and Sporadic Dementia With Lewy Bodies: A Comorbidity Presenting as Primary Progressive Aphasia. Cognitive and Behavioral Neurology. 2017, 30(1), 23-29. ISSN 1543-3633. DOI: 10.1097/WNN.0000000000000116. IF: 1.312/2016.


STOREY, Kateřina; JOHANIDESOVÁ, Silvie; MATĚJ, Radoslav; KELLER, Jiří; ROHAN, Zdeněk; RUSINA, Robert. FTLD-TDP and progressive supranuclear palsy in comorbidity-a report of two cases with different clinical presentations. Neurocase. 2017, 23(1), 5-11. ISSN 1355-4794. DOI: 10.1080/13554794.2016.1264058. IF: 0.988/2016.


FIALOVÁ, Lenka; BARTOŠ, Aleš; ŠVARCOVÁ, Jana. Neurofilaments and tau proteins in cerebrospinal fluid and serum in dementias and neuroinflammation. Biomedical Papers. 2017, 161(3), 286-295. ISSN 1213-8118. DOI: 10.5507/bp.2017.038. IF: 0.894/2016.


ELIŠÁK, Martin; MELUZÍNOVÁ, Eva; HANZALOVÁ, Jitka; LIŠKOVÁ, Petra; KRÝSL, David; DOLEŽALOVÁ, Irena; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; MARUSIČ, Petr. Anti-NMDAR protilátky u demyelinizačních onemocnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017, 80(3), 332-335. ISSN 1210-7859. DOI: 10.14735/amcsnn2017332. IF: 0.368/2016.


NOSKOVÁ, Libuše; FIALOVÁ, Lenka; BARTOŠ, Aleš; ZIMA, Tomáš. Avidity of antineurocytoskeletal antibodies in Alzheimer's disease patients. Biomedical Papers. 2017, 161(2), 179-186. ISSN 1213-8118. DOI: 10.5507/bp.2017.017. IF: 0.894/2016.


KRESTOVÁ, Michala; HROMÁDKOVÁ, Lenka; BÍLKOVÁ, Zuzana; BARTOŠ, Aleš; ŘÍČNÝ, Jan. Characterization of isolated tau-reactive antibodies from the IVIG product, plasma of patients with Alzheimer's disease and cognitively normal individuals. Journal of Neuroimmunology. 2017, 313(December), 16-24. ISSN 0165-5728. DOI: 10.1016/j.jneuroim.2017.09.011. IF: 2.720/2016.


VOLNÝ, Ondřej; BAR, Michal; KRAJINA, Antonín; CIMFLOVÁ, Petra; KAŠIČKOVÁ, Linda; HERZIG, Roman; ŠAŇÁK, Daniel; ŠKODA, Ondřej; TOMEK, Aleš; ŠKOLOUDÍK, David; VÁCLAVÍK, Daniel; NEUMANN, Jiří; KÖCHER, Martin; ROČEK, Miloslav; PÁDR, Radek; CIHLÁŘ, Filip; MIKULÍK, Robert. Systematická evaluace center provádějících mechanické trombektomie u akutního mozkového infarktu v České republice za rok 2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017, 80(4), 445-450. ISSN 1210-7859. DOI: 10.14735/amcsnn2017445. IF: 0.368/2016.


ŠKORŇA, Miroslav; BEDNAŘÍK, Josef; JUNKEROVÁ, J.; STANĚK, Jan; EHLER, Edvard; MAZANEC, Radim; HABERLOVÁ, Jana; RIDZOŇ, Petr; OTRUBA, Pavel; KUCHYŇKA, J.; STRMISKOVÁ, L.; BOŽOVSKÝ, T.; FORGÁČ, M.; VAŠKO, Peter; MINKS, Eduard; KVASNIČKOVÁ, D.; PÁTÁ, Martina; SUCHÝ, Miloš. Český národní registr Guillainova-Barrého syndromu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017, 80(4), 418-427. ISSN 1210-7859. DOI: 10.14735/amcsnn2017418. IF: 0.368/2016.A03. Odborné články v českém nebo slovenském jazyce bez IF

BRABEC, Karel; JELÍNKOVÁ, Lenka; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. Spontánní epidurální hematom páteřního kanálu jako možná komplikace antikoagulační terapie. Neurologie pro praxi. 2017, 18(6), 389-393. ISSN 1213-1814.


KALVACH, Pavel. Stařecká demence: nemoc, nebo náš společný osud?. Postgraduální medicína. 2017, 19(3), 329-333. ISSN 1212-4184.


ŠKODA, Ondřej. Detekce a klasifikace stenóz ve vertebrálním řečišti. Neurologie pro praxi. 2017, 18(4), 233-237. ISSN 1213-1814.


EHLER, Edvar; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. Neurofyziologické metody v diagnostice míšních lézí. Neurologie pro praxi. 2017, 18(6), 373-379. ISSN 1213-1814.


ELISCHER, Areta; JURÍČKOVÁ, Lubica; BARTOŠ, Aleš. Promeškaná včasná léčba Alzheimerovy nemoci u geriatrické pacientky. Praktický lékař. 2017, 97(1), 41-44. ISSN 0032-6739.

B01. Odborné monografie

ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; a kol.. Moderní farmakoterapie v neurologii: praktické přístupy k preskripci. 2. rozšíř. vyd. Praha: Maxdorf, 2017. 535 s. Edice: Jessenius; Moderní farmakologie. ISBN 978-80-7345-529-3.

[kolektivní monografie]


C01. Kapitoly v odborných monografiích

BARTOŠ, Aleš; ROTH, Jan. 8 Alzheimerova nemoc a jiné demence. In: ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; a kol.. Moderní farmakoterapie v neurologii. 2. rozšíř. vyd. Praha: Maxdorf, 2017, s. 170-194. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345-529-3.


BOČEK, Václav; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; EHLER, Edvard. 17 Neurogenetické a metabolické poruchy. In: ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; a kol.. Moderní farmakoterapie v neurologii. 2. rozšíř. vyd. Praha: Maxdorf, 2017, s. 315-330. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345-529-3.


PEISKER, Tomáš; CHÝLOVÁ, Miroslava; ŠKODA, Ondřej; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. 1 Cerebrovaskulární onemocnění. In: ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; a kol.. Moderní farmakoterapie v neurologii. 2. rozšíř. vyd. Praha: Maxdorf, 2017, s. 17-41. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345-529-3.


HANINEC, Pavel; OUZKÝ, Martin; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. 3 Úrazy mozku, míchy a periferních nervů. In: ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; a kol.. Moderní farmakoterapie v neurologii. 2. rozšíř. vyd. Praha: Maxdorf, 2017, s. 79-91. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345-529-3.


EHLER, Edvard; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. 12 Onemocnění periferního nervového systému. In: ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; a kol.. Moderní farmakoterapie v neurologii. 2. rozšíř. vyd. Praha: Maxdorf, 2017, s. 243-267. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345-529-3.


ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; ROTH, Jan; BARTOŠ, Aleš. 11 Neurodegenerativní onemocnění mozku a míchy. In: ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; a kol.. Moderní farmakoterapie v neurologii. 2. rozšíř. vyd. Praha: Maxdorf, 2017, s. 228-242. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345-529-3.


MEDOVÁ, Eva; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. 6 Primární bolesti hlavy a obličeje. In: ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; a kol.. Moderní farmakoterapie v neurologii. 2. rozšíř. vyd. Praha: Maxdorf, 2017, s. 128-148. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345-529-3.


ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; MEDOVÁ, Eva; HAVRDOVÁ, Eva. 7 Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění. In: ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; a kol.. Moderní farmakoterapie v neurologii. 2. rozšíř. vyd. Praha: Maxdorf, 2017, s. 149-169. Edice: Jessenius. ISBN 978-80-7345-529-3.


2016

A01. Odborné články v časopisech s IF

VOLNÝ, Ondřej; KRAJINA, Antonín; BAR, Michal; HERZIG, Roman; ŠAŇÁK, Daniel; TOMEK, Aleš; ŠKOLOUDÍK, David; CHARVÁT, František; VÁCLAVÍK, Daniel; NEUMANN, Jiří; ŠKODA, Ondřej; MIKULÍK, Robert. Konsenzus a návrh k algoritmu léčby - mechanická trombektomie u akutního mozkového infarktu: Výsledky intervenčních studií MR CLEAN, ESCAPE, SWIFT PRIME, EXTEND-IA, REVASCAT. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(1), 100-110. ISSN 1210-7859. DOI: 10.14735/amcsnn2016100. IF: 0.209/2015.


ŠAŇÁK, Daniel; NEUMANN, Jiří; TOMEK, Aleš; ŠKOLOUDÍK, David; ŠKODA, Ondřej; MIKULÍK, Robert; HERZIG, Roman; VÁCLAVÍK, Daniel; BAR, Michal; ROČEK, Miloslav; KRAJINA, Antonín; KÖCHER, Martin; CHARVÁT, František; PÁDR, Radek; CIHLÁŘ, Filip. Doporučení pro rekanalizační léčbu akutního mozkového infarktu - verze 2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(2), 231-234. ISSN 1210-7859. DOI: 10.14735/amcsnn2016231. IF: 0.209/2015.


ŠKODA, Ondřej; HERZIG, Roman; MIKULÍK, Robert; NEUMANN, Jiří; VÁCLAVÍK, Daniel; BAR, Michal; ŠAŇÁK, David; TOMEK, Aleš; ŠKOLOUDÍK, David. Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a s tranzitorní ischemickou atakou - verze 2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(3), 351-363. ISSN 1210-7859. DOI: 10.14735/amcsnn2016351. IF: 0.209/2015.


ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; ZÁMEČNÍK, Jan; BOČEK, Václav; VAŠKO, Peter; BRABEC, Karel; KRBEC, Martin. Electrophysiological and histological changes of paraspinal muscles in adolescent idiopathic scoliosis. European Spine Journal. 2016, 25(10), 3146-3153. ISSN 0940-6719. DOI: 10.1007/s00586-016-4628-8. IF: 2.132/2015.


BARTOŠ, Aleš. Netestuj, ale POBAV - písemné záměrné Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení jako krátká kognitivní zkouška. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(6), 671-679. ISSN 1210-7859. IF: 0.209/2015.


VAŠKO, Peter; LEIS, A. Arturo; BOČEK, Václav; MENCL, Libor; HANINEC, Pavel; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana. Neurofyziologická vyšetření u traumatických lézí brachiálního plexu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(5), 595-599. ISSN 1210-7859. IF: 0.209/2015.


WEISSOVÁ, Kamila; BARTOŠ, Aleš; SLÁDEK, Martin; NOVÁKOVÁ, Marta; SUMOVÁ, Alena. Moderate Changes in the Circadian System of Alzheimer's Disease Patients Detected in Their Home Environment. PLoS One. 2016, 11(1), e0146200. ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0146200. IF: 3.057/2015.


BARTOŠ, Aleš; JANOUŠEK, M.; PETROUŠOVÁ, Renata; HOHINOVÁ, Michaela. Tři časy testu kreslení hodin hodnocené BaJa skórováním u časné Alzheimerovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(4), 406-412. ISSN 1210-7859. IF: 0.209/2015.


BOČEK, Václav; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; FEČÍKOVÁ, Anna; ČEJKA, Václav; URGOŠÍK, Dušan; JECH, Robert. Pallidal stimulation in dystonia affects cortical but not spinal inhibitory mechanisms. Journal of the Neurological Sciences. 2016, 369(October), 19-26. ISSN 0022-510X. DOI: 10.1016/j.jns.2016.07.053. IF: 2.126/2015.


BARTOŠ, Aleš; RAISOVÁ, Miloslava. The Mini-Mental State Examination: Czech Norms and Cutoffs for Mild Dementia and Mild Cognitive Impairment due to Alzheimer's Disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 2016, 42(1-2), 50-57. ISSN 1420-8008. DOI: 10.1159/000446426. IF: 3.408/2015.


BARTOŠ, Aleš. Reakce na komentář: Tři časy Testu kreslení hodin hodnocené BaJa skórováním u časné Alzheimerovy nemoc. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(4), 414-415. ISSN 1210-7859. IF: 0.209/2015.


ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; HORÁČEK, Jiří. Deprese u vybraných neurologických onemocnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(6), 626-638. ISSN 1210-7859. DOI: 10.14735/amcsnn2016626. IF: 0.209/2015.


COORAY, Charith; MAZYA, Michael; BOTTAI, Matteo; DORADO, Laura; ŠKODA, Ondřej; TONI, Danilo; FORD, Gary A.; WAHLGREN, Nils; AHMED, Niaz. External Validation of the ASTRAL and DRAGON Scores for Prediction of Functional Outcome in Stroke. Stroke. 2016, 47(6), 1493-1499. ISSN 0039-2499. DOI: 10.1161/STROKEAHA.116.012802. IF: 5.787/2015.


RULSEH, Aaron M.; KELLER, Jiří; RUSZ, Jan; SYKA, Michael; BROŽOVÁ, Hana; RUSINA, Robert; HAVRÁNKOVÁ, Petra; ZÁRUBOVÁ, Kateřina; MALÍKOVÁ, Hana; JECH, Robert; VYMAZAL, Josef. Diffusion tensor imaging in the characterization of multiple system atrophy. Neuropsychiatric Disease and Treatment. 2016, 12(March), 2181-2187. ISSN 1178-2021. DOI: 10.2147/NDT.S109094. IF: 1.867/2015.


ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; SVOBODOVAÁ, Zuzana; SOLTEZ, Jozef; SVÁTOVÁ, Jinda. Extrapontine myelinolysis manifested selectively by acute severe parkinsonian syndrome. Neuroendocrinology Letters. 2016, 37(6), 415-418. ISSN 0172-780X. IF: 0.946/2015.


ZÁMEČNÍK, Josef; KRSKOVÁ, Lenka; HÁČEK, Jaromír; ŠTĚTKÁŘOVÁ, Ivana; KRBEC, Martin. Etiopathogenesis of adolescent idiopathic scoliosis: Expression of melatonin receptors 1A/1B, calmodulin and estrogen receptor 2 in deep paravertebral muscles revisited. Molecular Medicine Reports. 2016, 14(6), 5719-5724. ISSN 1791-2997. DOI: 10.3892/mmr.2016.5927. IF: 1.559/2015.


TOMEK, Aleš; ŠKOLOUDÍK, David; ŠKODA, Ondřej; NEUMANN, Jiří; ŠAŇÁK, Daniel; MIKULÍK, Robert; VÁCLAVÍK, Daniel; HERZIG, Roman; BAR, Michal. Metodika stanovení smrti mozku pomocí transkraniální sonografie vypracovaná Neurosonologickou komisí a Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, 79(5), 608-611. ISSN 1210-7859. IF: 0.209/2015.


A02. Odborné cizojazyčné články bez IF


HANINEC, Pavel; ŠÁMAL, Filip; PEISKER, Tomáš; BRZEZNY, Richard. Impact of different perioperative intraluminal shunt insertion methods on final patient outcomes after carotid endarterectomy in a sample of 250 patients. Cor et Vasa. 2016, 58(2), e238-e241. ISSN 0010-8650. DOI: 10.1016/j.crvasa.2016.02.004.


C01. Kapitoly v odborných monografiích


KALVACH, Pavel. Stařecká demence: nemoc nebo náš společný osud?. In: . 2016,


PEISKER, Tomáš. 8.7 Léčba v akutní fázi ischemického iktu. In: MOŤOVSKÁ, Zuzana; a kol.. Novinky v akutní kardiologii. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2016, s. 340-348. Edice: Aeskulap. ISBN 978-80-204-3903-1.


BARTOŠ, Aleš. 24 Pamatujeme na ty, kteří si pamatovat nemohou - časná diagnostika Alzheimerovy nemoci. In: HORÁČEK, Jiří; KESNER, Ladislav; HÖSCHL, Cyril; ŠPANIEL, Filip; et al.. Mozek a jeho člověk + mysl a její nemoc. 1. vyd. Praha: Galén, 2016, s. 255-263. ISBN 978-80-7492-283-1.
Poslední změna: 15. červenec 2019 12:57 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor