Prezentace kliniky

Klinika se zabývá diagnostikou a léčbou nemocí a poruch z celého spektra neurologie. Ve specializovaných centrech se zaměřujeme na cévní mozkové příhody, roztroušenou sklerózu, demenci a spasticitu. Klinika dále zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku studentů a mladých lékařů, řeší výzkumné projekty i na mezinárodní úrovni.


Centrum pro demyelinizační onemocnění patří v současnosti k jednomu z největších center tohoto druhu v ČR. V roce 2015 získala klinika statut Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem; probíhá zde léčba pomocí systémové intravenózní trombolýzy a mechanické rekanalizace. Nejmodernější léčba je nabídnuta nemocným v Centru pro léčbu Alzheimerovy demence. V roce 2012 bylo nově založeno Centrum pro léčbu spasticity.Významné funkce, členství v odborných společnostech

doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

Členství v odborných společnostech

 • Člen výboru České neuromodulační společnosti

 • Člen výboru České společnost pro míšní léze

 • Člen výboru České společnosti pro klinickou neurofyziologii

 • Česká neurologická společnost JEP

 • Česká a Slovenská spondylochirurgická společnost

 • Společnost pro studium a léčbu bolesti

 • Společnost pro výzkum a terapii roztroušené sklerózy, likvor a neuroimunologii

 • Eurospine

 • International Neuromodulation Society


Recenzent časopisu:

 • Spine

 • European Spine Journal

 • Spinal Cord

 • Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie

 • Neurologie pro praxi


Členství v redakčních radách časopisů:

 • Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie – člen redakční rady


Členství v Oborových radách lékařských fakult:

 • Oborová rada pro neurologii a psychiatrii LF UK Plzeň

 • Oborová rada pro neurologii LF UP Olomouc


prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

Členství v odborných společnostech

 • Training and Education Committee, EFNS (European Federation of Neurological Societies)

 • Stroke Alliance for Europe, management committee

 • Faculty of the Lundbeck International Neuroscience Foundation

 • Board of the Lundbeck International Neuroscience Foundation

 • Danube Symposia of Neurological Sciences, člen kuratoria

 • Správní rada Hlávkovy nadace

 • Člen Předsednictva Rady seniorů České republiky

 • Akreditační komise České Neurologické Společnosti

 • Člen předsednictva zdravotní komise ČSSD


Členství v redakčních radách časopisů:

 • Journal of the Neurological Sciences – člen redakční rady

 • Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie – člen redakční rady


doc. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.

Členství v odborných společnostech

 • Sekce kognitivní neurologie České neurologické společnosti ČLS JEP

 • Evropská škola neuroimunologie – člen výboru

 • Evropská federace neurologických společností –zástupce ve výboru za neuroimunologii

 • Evropská asociace mladých neurologů a absolventů ve výcviku - zástupce České republiky

 • Evropská federace neurologických společností

 • Česká neurologická společnost

 • Sekce pro výzkum a terapii roztroušené sklerózy, likvor a neuroimunologii České neurologické společnosti ČLS JEP


Členství v redakčních radách časopisů

 • Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie – člen redakční rady


doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.

Členství v odborných společnostech

 • Česká neurologická společnost JEP

 • Česká společnost pro klinickou neurofyziologii

 • Společnost pro neurovědy


MUDr. Ladislava Janoušková, CSc.

Členství v odborných společnostech

 • člen výboru České radiologické společnosti

 • místopředseda České neuroradiologické společnosti

 • člen České společnosti intervenční radiologie

 • Česká neurologická společnost

 • European Society of Neuroradiology

 • (World Federation of Interventional and Therapeutic

 • Neuroradiology

 • soudní znalec v oboru neurologie


Členství v redakčních radách časopisů

 • člen redakční rady časopisu Česká radiologie


MUDr. Jiří Keller, PhD.

Členství v odborných společnostech

 • Česká radiologická společnost

 • ESMRMB (European Society of Magnetic Resonance)

 • sekce funkčniho mapování mozku České společnosti pro klinickou neurofyziologii (http://hubram.cz)


MUDr. Tomáš Peisker

Členství v odborných společnostech

 • člen Cerebrovaskulární sekce ČNS


MUDr. Ondřej Škoda

Členství v odborných společnostech

 • Místopředseda výboru ČNS

 • Předseda Cerebrovaskulární sekce ČNS

 • člen České neuroradiologické společnosti

 • člen Společnosti revizního lékařství


Členství v redakčních radách časopisů

 • Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie - recenzent časopisu

 • Neurologie pro praxi - recenzent časopisuPoslední změna: 22. únor 2019 15:48 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor