Informace k výuce

Důležité odkazy


  

  

Pracovištěm vyučované předměty evidované v SIS

Výuka - databáze výukových jednotek

Ostatní fakultní informační systémy a služby


V současné době probíhá na naší klinice výuka:

2. ročník bakalářského studia - fyzioterapie

3. ročník bakalářského studia - fyzioterapie

3. ročník bakalářského studia – všeobecná sestra – interní ošetřovatelství


4. ročník všeobecného lékařství česky a anglicky

 • Neurobehaviorální vědy I


5. ročník všeobecného lékařství česky a anglicky

 • Neurobehaviorální vědy II


Povinně volitelné kurzy pro 4. a 5. ročník:

 • Roztroušená skleróza mozkomíšní - Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

 • Vertebrogenní poruchy - Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

 • Cerebrovascular disease. Stroke - prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

 • Kraniocerebrální poranění z hlediska neurologa - Doc. MUDr. Valja Kellerová, DrSc.


Studentská vědecká aktivita pro 4. – 6. ročník:

 • Neurofyziologické vyšetření u traumatické léze plexus brachialis

  Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

 • Je u idiopatické skoliózy přítomná porucha v centrálním nervovém systému?

  Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

 • Použití krátkých testů a dotazníků ke zlepšení diagnostiky Alzheimerovy nemoci

  Doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhDPoslední změna: 16. červenec 2019 12:06 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor