Věda a výzkum

Granty a projekty


PRVOUK P34 - Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově - "Psychoneurofarmakologický výzkum", Univerzita Karlova

rada projektu PRVOUK za neurologii: doc.MUDr.Ivana Štětkářová, CSc


IGA MZ NT/13698 2012-20015 Morfologické, histochemické a elektrofyziologické změny svalů hrudní stěny u pacientů s idiopatickou skoliózou a jejich potenciální role v etiopatogenezi onemocnění

hlavní spoluřešitel: Doc.MUDr.Ivana Štětkářová, CSc

odborný spolupracovník: MUDr. Petr Vaško


IGA MZ NT/12282-5 20010-2015 Patofyziologické mechanismy neuromodulační léčby u dystonií

hlavní spoluřešitel: Doc.MUDr.Ivana Štětkářová, CSc


IGA MZ NT/13183 2012-2015 Krátké psychometrické metody ke včasné diagnostice Alzheimerovy nemoci u seniorské populace

hlavní řešitel - Doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhD


GAČR 2013-2016 Tau v patologii centrálního nervového systému: neurotoxická a autoimmunní komponenta

odborný spolupracovník - Doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhD


GACR P304/12/G069 2012-2019 Projekt Excelence v Neurovědách (PEN)

odborný spolupracovník - Doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhD


IGA NT11328-5/2011 2011-2013 Neuralgie trigeminu v experimentálním MR zobrazení: vlivy léčebných modalit na atrofii trojklaného nervu

odborný spolupracovník - MUDr. Jiří Keller, PhD


IGA NT 12094-5/2011 Multidisciplinární přístup v diagnostice frontotemporálních lobárních degenerací a tauopatií: komplexní pohled na patogenetické mechanismy

odborný spolupracovník - MUDr. Jiří Keller, PhDPoslední změna: 7. prosinec 2018 17:13 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor