Organizace kongresů a jiné prezentační aktivity

doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

Specializační stáž před atestací z neurologie -Neurologická klinika 3.LF UK ve spolupráci s 1. a 2. LF UK, LF UK v Plzni a LF UK v Hradci Králové

31.3.-25.4.2014 (cca 20 účastníků)


Kurz Léčba intratekálním baklofenem. Garant a hlavní přednášející.

3.LF UK, 22.-23.9.2014, 10 účastníků

61. sjezd České a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. Olomouc, 15.-18.10.2014 - spoluorganizátor


Kurz Komplexní terapie krční páteře, garant

Praha Monáda 29.-30.11.2014 (24 účastníků)


prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

Specializační stáž před atestací z neurologie -Neurologická klinika 3.LF UK ve spolupráci s 1. a 2. LF UK, LF UK v Plzni a LF UK v Hradci Králové

31.3.-25.4.2014 (cca 20 účastníků)


European Federation of Neurological Societies - Spring School for Young Neurologists, 14th Course, Staré Splavy, May 8-11, 2014, hlavní organizátor, 125 účastníků z 38 zemí.


MUDr. Jiří Keller, PhD

European Federation of Neurological Societies - Spring School for Young Neurologists, 14th Course, Staré Splavy, May 8-11, 2014 – člen organizačního týmu

Přednáška - Introduction to MRI. From spin-echo to tractography.

Applied tractography and other diffusion measurements


Ing. Magdalena Dohnalová

European Federation of Neurological Societies - Spring School for Young Neurologists, 14th Course, Staré Splavy, May 8-11, 2014, hlavní organizátor, 125 účastníků z 38 zemí.Aktivní účast na významných mezinárodních nebo národních kongresech nebo konferencích

Doc.MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

a) Přednášky a postery na tuzemských kongresech a sympoziích:

Štětkářová I, Kofler M, Vaško P, Boček V, Valls-Solé J: Vliv teploty na kožní periodu útlumu. 25. Neuromuskulární kongres, Brno, 15.-16. 5. 2014

Štětkářová I: Multioborová spolupráce při rekanalizační terapii ischemické CMP. Heart and Brain. Mezinárodní neurologicko-kardiologické sympozium a X. olomoucký workshop cévní neurologie. Olomouc 22.-23.5.2014

Štětkářová I: Neurophysiology in Multiple Sclerosis (invited lecture). 61. Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii, Olomouc, 15.-18.10.2014

Štětkářová I: Neurophysiology in diagnosis and prognosis of multiple sclerosis in age of magnetic resonance imaging. 61. Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii, Olomouc, 15.-18.10.2014. Book of abstract pp.30-31

Štětkářová I: Neurophysiological assessment of spasticity in multiple sclerosis. 61. Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii, Olomouc, 15.-18.10.2014. Book of abstract p.28

Štětkářová I: Somatosensorické evokované potenciály u roztroušené sklerózy . 61. Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii, Olomouc, 15.-18.10.2014

Štětkářová I, Rybnickova M, Dobrovodska G, Vavrova D, Zimova D, Havlik J, Zeman J, Rasova K: Detection of postural oscillatory movement without clinically manifested tremor in multiple sclerosis: a pilot study. 61. Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii, Olomouc, 15.-18.10.2014. Book of abstract pp.52-53

Keller J, Jech R, Štětkářová I: Longitudinal fMRI assessment in chronic spinal cord injury treated by intrathecal baclofen - pilot data. 61. Společný sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii, Olomouc, 15.-18.10.2014. Book od abstract p.46

Peisker T, Vaško P, Kožnar B, Mavrokordatos Ch, Widimský P, Štětkářová I. Akutní ischemický iktus s okluzí střední mozkové tepny - zkušenosti s mechanickou trombektomií. Neurovaskulární kongres, Mikulov, 10.-12.9.2014, p. 25

Peisker T, Vaško P, Laboš M, Kraus R, Kožnar B, Charvát F, Štětkářová I. Role multimodálního zobrazení u iktu s nejasným vznikem příznaků (wake-up stroke) - 2 kazuistiky. Neurovaskulární kongres, Mikulov, 10.-12.9.2014, p. 18


b) Přednášky a postery na mezinárodních kongresech a sympoziích (včetně bilaterálních česko-slovenských):

Stetkarova I, Bocek V, Vasko P, Zamecnik J, Krbec M. Neurophysiological assessment in idiopatic scoliosis: a pilot study. Congress of European Neurology Istanbul, TURKEY, MAY 31-JUN 03, 2014 Eur J Neurol 2014;21 (Suppl 1): 225-226 Abstract: EP2166

Stetkarova I, Vasko P, Bocek V, Mencl L, Leis AA: Cutaneous silent period in brachial plexopathy and root avuslion. International Congress of Clinical Neurophysiology ICCN, Berlin , March 20-23, 2014. P260, p.153

Kofler M, Valls-Solé J, Vasko P, Bocek V, Stetkarova I. Influence of limb temperature on cutaneous silent period. International Congress of Clinical Neurophysiology ICCN, Berlin , March 20-23, 2014. P315, p.157

Keller, J.; Jech, R.; Stetkarova, I. Modulation of cortical activity in patients with chronic spinal cord injury treated by intrathecal baclofen: a pilot fMRI study. Joint Congress of European Neurology Istanbul, TURKEY, MAY 31-JUN 03, 2014 Eur J Neurol 2014;21 (Suppl 1): 245-245 Abstract: EP2266

Štětkářová I, Zámečník J, Vaško P, Boček V, Brabec K, Krbec M. Lokální změny v paraspinálních svalech u idiopatické skoliozy. 28. Český a Slovenský sjezd. 19.-22.2014, Ostrava

Boček V, Vaško P, Krbec M, Kofler M, Štětkářová I. Míšní inhibiční reflexy u idiopatické skoliozy. 28. Český a Slovenský sjezd. 19.-22.2014, Ostrava

Štětkářová I, Brabec K, Mencl L. Výskyt syndromu náhlého odnětí u nemocných léčených intratekálním baklofenem. 28. Český a Slovenský sjezd. 19.-22.2014, Ostrava

Borovcová R, Vaško P, Peisker T, Štětkářová I. Vliv změny managementu péče o pacienty s akutní CMP na mortalitu a výsledný stav pacienta po trombolýze. 28. Český a Slovenský sjezd. 19.-22.2014, Ostrava

Štětkářová I, Menzel L: Long-term treatment of intrathecal baclofen in multiple sclerosis: frequency and severity of withdrawal syndrome.2014 Joint ACTRIMS-ECTRIMS Meeting, Boston, 10-13.9.2014. P933, Book of abstract p.116

Vaško P, Peisker T, Kožnar B, Widimský P, Štětkářová I. Primární mechanická rekanalizace u okluzí magistrálních tepen mozku. 28. Český a Slovenský sjezd. 19.-22.2014, Ostrava

Peisker T, Vaško P, Kožnar B, Widimský P, Štětkářová I. Comparison of mechanical thrombectomy and intravenous thrombolysis in acute ischemic stroke with middle cerebral artery hyperdense sign. World stroke congress, Istanbul, October 22-25.2014, 544, p 97

prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

- Březen, 31. SPECIALIZAČNÍ STÁŽ PŘED ATESTACÍ Z NEUROLOGIE

Organizátor kurzu

Kalvach P. Úvod, organizace kurzu. Historie a integrita oboru

Kalvach P. Klinické syndromy afázie a apraxie


Duben

SPECIALIZAČNÍ STÁŽ PŘED ATESTACÍ Z NEUROLOGIE

1, Kalvach P. Principy CT a MR vyšetření, indikace, základní nálezy. PET

4. Kalvach P. Cévní anomálie, aneurysmata, příčiny krvácení

7. Kalvach P. Cévní systém mozku, hemodynamika, stenózy, okluze, kolaterály

7. Kalvach P. Chronické poruchy mozkové perfuze a prevence

17. Kalvach P. Typy vertebrogenních bolestí

18. Kalvach P. Vaskulární demence

Kalvach P. Zobrazovací možnosti u demencí

23. Kalvach P. Typy a etiologie hydrocefalu, zobrazování

23. Konference „Plasticita mozku a rehabilitace. V čem je rehabilitace osob vyššího věku jiná?“ Praha, Albertov,

Kalvach P, Keller J. Stárnutí mozku v zobrazovacích metodách


Květen 8, EFNS Spring School for Young Neurologists

Kalvach P. Opening address. Neurology, its roots and history of the EFNS.


Září 3, Šerclovy dny, Hradec Králové

Kalvach P. Kognice v branách vnímání

September 5, International conference SAFE, Prague, Parliament of the Czech Republic

Organizátorem konference.

Kalvach P: Epidemiology of stroke in Czech Republic, along with the introduction of SAFE.

September 6, International conference SAFE, Prague, Top Hotel,

Kalvach P. History of SAFE and the need for new organizations.

September 27, LINF Seminar


October 8, Kazaň, III Rossijskij mezdunarodnyj kongres „Cerebrovaskuljarnaja patologia i inzult“.

Kalvach P., Keller J., Peisker T. Parenchymal deterioration with aging microvessels. Neuroradiological assessment wit histological correlates.


November 7th, SAFE Working Conference and General Assembly 2014, Helsinki

Kalvach P. Report of the SAFE conference in Prague. New thrombolytics in the prevention of Stroke due to atrial fibrillation.


November 21, 4th CENESYS Postgraduate School, Prague,

Kalvach P. Stroke in old age


November 26-27, LINF seminar on Dementia and Depresssion

Co-organizer of the conference

Kalvach P. Opening lecture. LINF seminar on dementia and depression in old age

Kalvach P. Shades of white: role of vascular lesions in deterioration of aging brain functions

Kalvach P. Dementing disorders

Kalvach P. Are you sure? Ambiguity in diagnostics of dementia


Doc. MUDr. Aleš Bartoš, PhD

1. Joint Congress of European Neurology Istanbul, Turkey, May 31-June 3, 2014

2. Internation Conferrence on Alzheimer´s Disease - ICAD , July 12-17, 2014 in Copenhagen, Denmark

3. 28. Český a slovenský neurologický sjezd, 19.-22.11.2014, Ostrava


Přednášky:

1. Bartoš A, Řípová D. Netestuj, ale POBAV – písemné pojmenování obrázků a jejich vybavení jako krátká kognitivní zkouška. 28. český a slovenský neurologický sjezd, Ostrava, 19. – 22.11. 2014

2. Bartoš A. Dotazníky pro pečovatele – cenný zdroj informací u kognitivních poruch. Blok DE-MENTIA. 28. český a slovenský neurologický sjezd, Ostrava, 19. – 22.11. 2014

3. Bartoš A. Orientační zhodnocení paměti v ordinaci. Postgraduální symposium. 28. český a slovenský neurologický sjezd, Ostrava, 19. – 22.11. 2014


5. A. Bartoš. Jak vyšetřit pacienta s kognitivní poruchou v neurologické ambulanci? Kurz Kognitivní poruchy a demence XI, Brno, 2.-3.10. 2014

6. A. Bartoš. Jaké testy a dotazníky k vyšetřování pacientů s kognitivní poruchou se používají v ČR? Kurz Kognitivní poruchy a demence XI, Brno, 2.-3.10. 2014

7. A. Bartoš. České normy jednoduchých zkoušek a hraniční skóry pro mírnou kognitivní poruchu a demenci způsobené Alzheimerovou nemocí. Kurz Kognitivní poruchy a demence XI, Brno, 2.-3.10. 2014

8. A. Bartoš. Praktické ukázky kognitivních testů. Kurz Kognitivní poruchy a demence XI, Brno, 2.-3.10. 2014


10. A. Bartoš. Poruchy paměti a kognitivních funkcí. Syndrom demence a mírné kognitivní poruchy. Specializační stáž před atestací z neurologie – demence a kognitivní poruchy, Praha, 18.4. 2014 11. A. Bartoš. Diagnostika Alzheimerovy nemoci. Specializační stáž před atestací z neurologie – demence a kognitivní poruchy, Praha, 18.4. 2014 12. A. Bartoš. Krátké kognitivní testy. Specializační stáž před atestací z neurologie – demence a kognitivní poruchy, Praha, 18.4. 2014 13. A. Bartoš. Léčba Alzheimerovy nemoci a demencí. Specializační stáž před atestací z neurologie – demence a kognitivní poruchy, Praha, 18.4. 2014

MUDr. Jiří Keller, PhD

Přednášky

European Congress of Radiology 2014, Vídeň:

- J. Keller, J. Votrubová, I. Latnerová, F. JírĤ, J. Kukal, J. Vymazal: MR spectroscopy and FLT-PET: voxel-by-voxel comparison differentiates tumorous tissue in high-grade glioma

- J. Keller, P. Neužil , J. Vymazal , J. Weichet, M. Janotka , J. Brada , R.

Žáček a V.Y. Reddy: Magnetic resonance imaging at 1.5 Tesla in patients with a subcutaneous implantable cardioverter-defibrillator (S-ICD)


18. zasedání MR sekce, Harrachov:

- Keller J, Urgošík D, Rulseh AM, Švehlík V, Pingle M, Hořínek D.: Klasická neuralgie trigeminu - atrofie nebo asymetrie nervů?


- European Federation of Neurological Societies - Spring School for Young Neurologists, 14th

Přednáška - Introduction to MRI. From spin-echo to tractography

- Applied tractography and other diffusion measurements.


Přednáška v rámci předatestačního kurzu neurologie


Československá Společnost Klinické Neurofyziologie, Olomouc:

Keller J, Stetkarova I, Jech R: Longitudinal fMRI assessment in chronic spinal cord injury treated by intrathecal baclofen - pilot data


Mezinárodní workshop funkční magetické rezonance, 27.-28.3.2014, Olomouc

Modulace kortikální aktivity u pacientů s chronickým postižením míchy při kontinuálním intratekálním podávání baklofenu – pilontí studie

Kiří Keller, Robert Jech, Ivana Štětkářová


MUDr. Peter Vaško

Poster:

Primární mechanická rekanalizace versus intravenózní trombolýza u okluze ACM s hyperdense sign; Vaško P, Peisker T., Kožnar B.,Widimský P., Štětkářová I.; 28. Český a Slovenský neurologický sjezd, Ostrava, ČR, 19.-22.11.2014


Comparison of mechanical thrombectomy and intravenous thrombolysis in acute ischemic

stroke with middle cerebral artery hyperdense sign; Peisker T., Vaško P., Kožnar B., Widimský P., Štětkářová I., 9th World Stroke Congress, Istanbul, 22-25.10.2014, Istanbul, Turkey


Electrophysiological and histological changes of paraspinal muscles in idiopathic scoliosis Stetkarova I, Zamecnik J, Vasko P, Bocek V, Brabec K, Krbec M.; Joint Congress of European Neurology. Istanbul, Turkey, 31.5- 3.6.2014


Influence of limb temperature on cutaneous silent periods; Kofler M., Valls-Solé J, Vasko P., Bocek V., Stetkarova I.; 30th International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN) of the IFCN, (Abstract of poster presentations, Clinical Neurophysiology 125 supplement 1 (2014) S1-S339)


Cutaneus silent period in brachial plexus injury; Vasko P., Leis A., Bocek V.,Stetkarova I., Mencl L., 30th International Congress of Clinical Neurophysiology (ICCN) of the IFCN, (Abstract of poster presentations, Clinical Neurophysiology 125 (2014) e25-e42)


Role multimodálního zobrazení u iktu s nejasným vznikem příznaků (wake-up stroke) – 2 kazuistiky; Peisker T., Vaško P., Laboš M., Kraus R., Kožnar B., Charvát F., Štětkářová I.

42. Český a Slovenský cerebrovaskulární kongres, Mikulov, ČR, 9/2014


Kazuistika- absces musculus iliopsoas, Janočková M., Vaško P., 20. Český a Slovenský neurologický sjezd, Košice, SR, 9/2006


Přednášky: 9/2014 Vliv změny strategie péče o pacienty s AiCMP na mortalitu a výsledný funkční stav po trombolýze 2010-2013 ve FNKV; 42. Český a Slovenský cerebrovaskulární kongres, Mikulov, ČR

MUDr. Tomáš Peisker

World stroke congres, Istanbul, October 23-26, Comparison of mechanical thrombectomy a intrvenous thrombolysis in acute ischemic stroke with high density MCA sign (poster)


Cerebrovaskulární kongres, Mikulov, září 14-15, Role multimodálního zobrazení u iktu s nejasným vznikem (wake-up stroke) (poster)

Akutní ischemický iktus s okluzí střední mozkové tepny - zkušenosti s mechanickou trombektomií (přednáška)


MUDr. Václav Boček

Přednáška -Boček V., Vaško P., Krbec M., Kofler M., Štětkářová I: Míšní inhibiční reflexy u idiopatické skoliózy. 28. český a slovenský neurologický sjezd, 19.-22.11.2014


Poslední změna: 7. prosinec 2018 18:10 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor