Proděkan pro akademické tradice a etiku

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

2018-2022


Promoval na Fakultě všeobecného lékařství v roce 1972. Pak byl lékařem v nemocnicích v Mělníku a Kralupech, od rou 1974 byl vědeckým aspirantem a postupně vědeckým pracovníkem, zakladatelem a vedoucím jedné ze dvou prvních Jednotek intenzivní metabolické péče v Česku (1981), nakonec také zástupcem přednosty 1. Interní výzkumné základny IKEM. Po výběrovém řízení byl v roce 1990 jmenován přednostou 2. interní kliniky 3. lékařské fakulty UK a FNKV. V této funkci působil do roku 2016. Postupně byl jmenován docentem a profesorem pro obor vnitřní lékařství. V letech 1997 – 2003 a dále 2010 – 2018 byl děkanem 3. LF UK. Nyní pokračuje ve funkci vedoucího Centra pro výzkum výživy, metabolismu a diabetu a vedoucího Katedry interních oborů. Od roku 1996 se zasloužil o zavádění (spolu s prof. Cyrilem Höschlem) a rozvoj integrovaného kurikula medicíny na naší fakultě.


Mezi jeho základní odborné zaměření v lékařství patří diabetologie, nutriční podpora a preventivní a klinická výživa. Mezi nové věci, které v klinické medicíně prosadil, patří zavedení a rozvoj systému fyziologické substituce inzulínu metodou intenzifikované léčby inzulínem (systém bazál - bolus) v České republice jako v jedné ze tří prvních zemí světa v roce 1983 a systematické zavádění nutriční podpory do intenzivní péče a do celé medicíny od roku 1979 ( spolu s prof. MUDr. Zdeňkem Zadákem). Jeho současná pozornost je zaměřena především na ochranu beta-buňky Langerhansových ostrůvků pankreatu, na problematiku inzulínové rezistence a na nutriční doporučení. Je autorem více než 170 prací uváděných ve WOS, 20 monografií a skript a řady kapitol v dalších monografiích. Jeho H – index je 19. Rád vyučuje studenty, poslouchá vážnou hudbu, čte knihy a chodí výlety do přírody i za kulturními památkami a také rád lyžuje. Je otcem dvou dospělých dcer.


Kontakt


Poslední změna: 1. únor 2022 12:02 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor