Proděkan pro rozvoj

doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.


Absolvoval studium medicíny a doktorské studium na Karlově Univerzitě v Praze. Jeho výzkumný i klinický zájem je cílen na regulaci endokrinních a metabolických funkcí tukové tkáně se zaměřením na mechanismy spojující porušenou funkci tukové tkáně s rozvojem inzulínové rezistence a diabetes mellitus 2. typu. Během postdoktorské stáže na Johns Hopkins University (Baltimore, USA) se jeho zájem zaměřil na molekulární a endokrinní mechanismy spojující syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) a další poruchy spánku s rozvojem metabolických poruch včetně diabetes mellitus 2. typu. Ve svém výzkumu využívá inovativní in-vitro přístupy (expozice buněk intermitentní hypoxii), zvířecí modely i výzkumy na lidských dobrovolnících a pacientech. V současné době je řešitelem grantových projektů zaměřených na výzkum role OSA v regulaci lipolýzy, metabolismu mastných kyselin a endokrinní regulaci tukové tkáně. Od roku 2017 je přednostou Ústavu pro studium obezity a diabetu 3. LFUK, který byl v roce 2018 přejmenován na Ústav patofyziologie.


Kontakt


Poslední změna: 2. červenec 2018 13:56 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor