Vybudování laboratoře pro praktickou výuku a vzdělávání v plastické chirurgii a popáleninové medicíněTento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Registrační číslo projektu:    

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002491

Datum zahájení projektu:  

1. 7. 2017

Datum ukončení projektu:   

30. 9. 2019

Rozpočet projektu:

16 300 660,20 Kč


Předmětem projektu Vybudování laboratoře pro praktickou výuku a vzdělávání v plastické chirurgii a popáleninové medicíně je vytvoření centra pro výuku plastické chirurgie včetně mikrochirurgie a chirurgie ruky a popáleninové medicíny, které bude odpovídat světovým standardům v chirurgickém vzdělávání použitím recentních technologií a preferencí strukturálně přesných syntetických modelů. Provoz laboratoře umožní výuku demonstrující operace a zákroky běžně používané v praxi.


Studenti centra budou mít možnost seznámení s nejnovějšími operačními postupy v oblasti plastické a rekonstrukční chirurgie, chirurgie ruky, mikrochirurgie a popáleninové medicíny, centrum jim umožní praktický trénink s reálnými technologiemi a materiálem na anatomicky přesných modelech, které maximálně odpovídají kvalitám skutečných lidských tkání.


Projekt je svým předmětem a náplní úzce spojen s projektem Praktická výuka v plastické chirurgii, který si klade za cíl zlepšení uplatitelnosti absolventů 3. LF UK na současném a budoucím trhu práce prostřednictvím úpravy předmětů Chirurgická propedeutika a Chirurgie v rámci studijního programu Všeobecné lékařství.


Dílčí cíle:


  • zkrácení tzv. learning curve, díky získání praktických zkušeností na simulátorech a přístrojích, které sníží obavy studentů při uplatňování na trhu práce a zahájení lékařské praxe

  • zvýšení motivace studentů pro výběr povolání

  • zvýšení možnosti uplatnění studentů na trhu práce

  • zlepšení týmové spolupráce

  • zlepšení pozice absolventů pro zahraniční trh práce a zvýšení konkurenceschopnosti se zahraničními vzdělavateli i zaměstnavateli

  • výrazná úprava obsahu výuky (kvalitnější kurikulum) a jejích metod v návaznosti na zjištění potřeby trhu práce a strategický rozvoj

  • realizace nových metod výuky, vytvoření nových modelových situací z oblasti péče

  • zvýšení odborné a pedagogické kompetence vyučujících

  • navýšení dokumentační kapacity pro potřeby vzdělávání daných pracovišť a tím zajištění rovného přístupu ke studijním materiálům všem studentům

  • zlepšení dostupnosti a kvality výuky, e-learningu a prezentačních dovedností pedagogůPoslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor