Vybudování experimentální dietní kuchyněTento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Registrační číslo projektu:    

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002530

Datum zahájení projektu:  

1. 7. 2017

Datum ukončení projektu:   

30. 9. 2019

Rozpočet projektu:

4 057 440,00 Kč


Hlavním záměrem projektu je vybudování experimentální dietní kuchyně na 3. LF UK v Praze včetně vybavení, zázemí a učebny s cílem vytvořit moderní a plně funkční prostory vyžadované pro otevření nového studijního oboru Nutriční terapeut, v jehož výukovém plánu zaujímá významnou část praktická výuka.


Hlavním cílem projektu je zajistit materiální a technickou infrastrukturu pro praktickou výuku v rámci nového bakalářského studijního oboru "Nutriční terapeut", a to vybudováním experimentální dietní kuchyně včetně nezbytného zázemí a učebny.


Vybudování této infrastruktury je nezbytným předpokladem pro otevření tohoto nového bakalářského studijního oboru, resp. zázemí pro praktickou výuku v tomto oboru. Výuka nutričních terapeutů vyžaduje velký rozsah praktického vyučování zahrnující sestavení jednotlivých diet, výběr vhodných surovin, přípravu pokrmů dle receptur pro jednotlivé diety, nácvik možností ozdravění výživy, praktický nácvik správné výrobní a hygienické praxe (včetně zpracování a používání systému HACCP) při přípravě pokrmů.


Dílčí cíle projektu, které umožní vybudování experimentální kuchyně pro nový obor naplnit:


  • zvýšit motivaci studentů pro výběr budoucího povolání v oblasti nutriční terapie

  • zvýšení možnosti uplatnění studentů na trhu práce

  • zvýšení kompetencí studentů při výkonu povolání v oblasti nutriční terapiePoslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor