PharmaBrain



Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Registrační číslo projektu:    

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007444

Rok zahájení projektu:  

2018

Rok ukončení projektu:   

2022

Rozpočet projektu:

149,5 mil Kč


Cílem projektu PharmaBrain je zformování výzkumné platformy pro studium neuropsychiatrických onemocnění, které přispěje k budování kapacit a posílení spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje CNS látek.


Projekt se soustředí na roli glutamátergní neurotransmise u neuropsychiatrických a neurovývojových chorob v klinické praxi i experimentálních modelech. Tento směr výzkumu má na zúčastněných pracovištích dlouholetou tradici a vysokou reputaci na mezinárodní úrovni. Svým uspořádáním navazuje a kvalitativně posunuje předchozí úspěšná centra (Centrum Neuropsychiatrických Studií, Centrum Neurověd) a současně rozvíjí výsledky získané v řadě grantových projektů. Koncept je založen na translačním přístupu výzkumu v biomedicíně. Soustředí se na úzké propojení základního a klinického výzkumu zaměřeného na zlepšení znalostí o příčinách a mechanismech vzniku poruch CNS, které povedou k zlepšení diagnostiky a výběru optimálních terapeutických postupů.


Poslední změna: 19. duben 2018 12:02 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojení



Jak k nám


Váš názor