Rekonstrukce a vybavení prostor pro výuku preklinických oborů na 3. LF UKTento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Registrační číslo projektu:    

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002510

Datum zahájení projektu:  

1. 7. 2017

Datum ukončení projektu:   

31. 3. 2022

Rozpočet projektu:

22 673 446,85 Kč


Hlavním záměrem projektu je technicky a materiálně dovybavit technickou infrastrukturu učeben, laboratoří a přípravných prostor určených pro výuku molekulární biologie, biochemie, farmakologie, fyziologie, histologie a embryologie, antropologie a morfologie. V rámci projektu budou provedeny nezbytné stavební úpravy prostor pro výuku preklinických oborů a následné dovybavení těchto prostor s cílem vytvořit moderní a plně funkční prostory vyžadované pro zlepšení a inovaci praktické výuky.


Hlavním cílem projektu je technicky a materiálně dovybavit technickou infrastrukturu učeben, laboratoří a přípravných prostor určených pro výuku molekulární biologie, biochemie, fyziologie, histologie, farmakologie, morfologie a embryologie.


Realizací projektu dojde ke zvýšení kvality a modernizaci výuky prostřednictvím technické renovace a modernizace poslucháren, praktikáren, učeben a laboratoří s potřebným vybavením včetně nezbytné ICT techniky s návazností na inovaci předmětů Buněčné základy medicíny, Struktura a funkce lidského těla a Práce se stresem na 3. LF UK. Tím vznikne zázemí pro moderní výuku fyziologie, patologické fyziologie, anatomie, histologie, farmakologie, biochemie a molekulární a buněčné biologie.


Cílem projektu jsou tedy technicky rekonstruované a moderně vybavené učebny, a to jak zařizovacím nábytkem a prezentační, resp. speciálními výukovými programy vybavenou PC technikou, tak i přístroji nutnými k praktické výuce daných předmětů. Současně s učebnami bude rekonstruováno a modernizováno technické zázemí nutné pro praktickou výuku. Takto modernizované učebny a jejich zázemí podpoří inovaci výuky v rámci komplementárního ESF projektu.
Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor