Vybudování a vybavení Centrum teorie a praxe vzdělávání v lékařských i nelékařských oborechTento projekt je spolufinancován Evropskou unií.


Registrační číslo projektu:    

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002511

Datum zahájení projektu:  

1. 7. 2017

Datum ukončení projektu:   

31. 3. 2020

Rozpočet projektu:

47 539 153,68 Kč


Cílem projektu je vybudování pracoviště zaměřeného na přípravu, realizaci a vyhodnocování zkoušení studentů fakulty a zároveň pracoviště zaměřeného na nácvik a rozvoj didaktických a prezentačních dovedností pedagogů i studentů. Na základě rozšíření profesionálně vedené interaktivní a simulační výuky budou budoucí absolventi seznámeni moderními metodami s nejnovějšími poznatky v oboru vybraného studia a to prostřednictvím využití moderních interaktivních a simulačních výukových pomůcek.


Globálním cílem projektu je zkvalitnění infrastruktury pro výuku na 3. lékařské fakultě skrze přístrojovou modernizaci. Tento projekt je plně v souladu s dlouhodobým plánem 3. lékařské fakulty a SPR UK.


Primárním cílem je vybudovat a vybavit Centrum teorie a praxe vzdělávání v lékařských a nelékařských oborech lékařskými simulátory a audio a video záznamovými technologiemi tak, aby bylo možné prakticky zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů i praktické dovednosti studentů. Díky projektu a vybavení Centra budou moci být v rámci komplementárního ESF projektu vytvořeny učební materiály kurzu Didaktika medicíny pro pedagogy a to jak pro prezenční formu výuky tak pro e-learning.


Sekundárním cílem projektu je umožnit a podpořit realizaci komplementárních cílů projektu podpořeného z fondu ESF v rámci projektu zaměřeného na vlastní obsahovou inovaci studia.


Projekt je v souladu s cílem OP VVV - rozvoj a modernizace učeben a laboratoří, které slouží vzdělávacím aktivitám, vč. pořízení příslušného přístrojového a materiálového vybavení, aby přispívalo k vyšší kvalitě vzdělávací činnosti na vysoké škole, k jejich konkurenceschopnosti, a odpovídalo inovované výuce.
Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor