Archiv aktualit

5. května 2023

Pozvánka na 5. řádné zasedání AS 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 dne 9. května 2023 ve 14, 30 hodin.


4. dubna 2023

Pozvánka na 4. řádné zasedání AS 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 dne 11. dubna 2023 ve 14, 30 hodin.3. března 2023

Pozvánka na 3. řádné zasedání AS 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 dne 7. března 2023 ve 14, 30 hodin.6. ledna 2023

Pozvánka na 2. řádné zasedání AS 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 dne 10. ledna 2023 ve 14, 30 hodin.
3. listopadu 2022

Výsledky voleb do AS 3. LF UK na období 2022-2025

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2022-2025, které proběhly na 3. LF ve dnech 1. a 2. 11. 2022.


27. října 2022

Kandidátní listina pro volby do AS 3.LF UK

Byla zveřejněna kandidátní listina pro volby do AS 3. LF UK, které se budou konat 1.-2.11.2022. Volby se budou konat elektronicky.15. června 2022

Vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2022-2025

Akademický senát 3. LF UK vyhlašuje volby do AS 3. LF UK pro funkční období 1. 12. 2022 – 30. 11. 2025. Volby se uskuteční v úterý 1. 11. 2022 a ve středu 2. 11. 2022. Návrhy na kandidáty podávají členové akademické obce elektronicky nejpozději do 9:00 hodin dne 25. října 2022.
5. května 2022

Pozvánka na 19. řádné zasedání Akademického senátu

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 v úterý dne 10. 5. 2020 ve 14,30 hodin.
2. února 2022

Pozvánka na zasedání akademické obce 3.LF UK 22.2.2022

Dovolujeme si pozvat Vás na zasedání akademické obce 3. LF UK, které se bude konat dne 22. 2. 2022 v 15:30 hodin v Burianově posluchárně 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10. Zasedání se koná při příležitosti zahájení funkčního období děkana a proděkanů 2022 – 2026. Těšíme se na setkání s Vámi.21. října 2021

Kandidátem na děkana 3. LF UK byl zvolen prof. Petr Widimský

Na mimořádném zasedání Akademického senátu 3. LF byl ve volbě děkana pro další funkční období 2022-2026 zvolen Prof. MUDr. Petr Widimský, DrS.

Gratulujeme!


7. října 2021

Zasedání akademické obce 12. 10. 2021 ve 14:30 hodin

Prezentace kandidáta na děkana prof. MUDr. Petra WIDIMSKÉHO, DrSc., zhodnocení současného volebního období plán pro budoucí volební období.13. května 2021

Vyhlášení volby kandidáta na děkana 3. LF UK pro období 2022 - 2026

Akademický senát 3. LF UK na svém zasedání dne 11. května 2021 vyhlásil v souladu s §27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., čl. 10, odst. 1, písm. g) Statutu 3. LF a s čl. 19 Volebního a jednacího řádu AS 3. LF volbu kandidáta na funkci děkana fakulty.
15. dubna 2021

Pozvánka na zasedání akademické obce 3. LF UK

Vzhledem k již rok trvajícím omezením shromažďování osob se kolegium děkana rozhodlo uspořádat setkání Akademické obce 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy hybridní formou. V praxi to bude znamenat osobní přítomnost členů kolegia děkana v sále Radany Königové a distanční přítomnost ostatních členů AO. S ohledem na přepokládané počty sledujících se uskuteční dvě jednání, první primárně určené pro studenty a druhé primárně určené pro akademické pracovníky. Samozřejmě z demokratické podstaty AO je možná účast všech členů obce na obou jednáních.

26. listopadu 2020

Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy 2021-2024

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu UK na období 2021-2024, které proběhly na 3. LF ve dnech 24. a 25. 11. 2020.


18. listopadu 2020

Volba zástupce 3. LF UK do Rady vysokých škol na období 2018 – 2020

Nominace kandidáta na naší fakultě má proběhnout podle čl. IV. odst. 1 písm. b) Statutu RVŠ, vztahuje se na období let 2021 až 2023 a musí být potvrzena plénem AS UK. Volba delegátky či delegáta proběhne na zasedání AS 3. LF UK dne 8. prosince 2020. Prosíme, abyste Vaše návrhy delegátky či delegáta posílali na adresu tajemnice Senátu paní Radomíry Tiché radomira.ticha@lf3.cuni.cz do 7. prosince 2020.


20. října 2020

Vyhlášení voleb zástupců 3.LF do Akademického senátu UK

Předsednictvo Akademického senátu  Univerzity Karlovy vyhlásilo volby do Akademického senátu pro období 2021 – 2024 (1. 2. 2021 – 31. 1. 2024 ) na fakultách, které jsou pro účely voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy zařazeny do III. sboru.15. června 2020

Pozvánka na 5. řádné zasedání Akademického senátu 3. LF UK

Zasedání se bude konat v Syllabově posluchárně budovy děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10 dne 16. června 2020 ve 14,30 hodin
6. prosince 2019

Pozvánka na 1. řádné zasedání Akademického senátu 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 dne 10. prosince 2019 ve 14,30 hodin7. listopadu 2019

Výsledky voleb do Akademického senátu 3. LF UK

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2019-2022, které proběhly na 3. LF ve dnech 5. a 6. 11. 2019.


31. října 2019

Zveřejněn seznam kandidátů pro volby do AS 3. LF UK (5. - 6. 11. 2019)

Zveřejnili jsme seznam kandidátů pedagogů i studentů pro volby do Akademického senátu 3. LF UK, kteří přijali kandidaturu do voleb. Nezapomeňte prosím, že se volby konají již 5. a 6. listopadu v prostorách fakulty a přijďte hlasovat o členech tohoto senátu.7. října 2019

Pozvánka na 22. řádné zasedání Akademického senátu 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 dne 8. října 2019 ve 14,30 hodin


19. září 2019

Vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2019-2022

Akademický senát 3. LF UK vyhlašuje volby do AS 3. LF UK pro funkční období 1. 12. 2019 – 30. 11. 2022. Volby se uskuteční v úterý 5. 11. 2019 a ve středu 6. 11. 2019. Návrhy na kandidáty podávají členové akademické obce nejpozději do 10,00 hodin dne 30. října 2019 do volebních uren, které jsou k dispozici v hale děkanátu. Kandidátní lístky jsou ke stažení nebo jsou k dispozici u uren.7. prosince 2018

Pozvánka na 17. řádné zasedání Akademického senátu 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 dne 11. prosince 2018 ve 14,30 hodin15. listopadu 2018

Nově zvolený zástupce 3. LF UK do RVŠ na období 2018 - 2020

Zástupcem fakulty do Rady vysokých škol na období 2018 - 2020 byl v tajné volbě členy Akademického senátu 3. LF UK dne 13. listopadu 2018 zvolen MUDr. Josef Fontana.24. října 2018

Kandidátní lístek pro volbu zástupce 3. LF UK do Rady vysokých škol na období 2018 – 2020

Všichni kandidáti dostanou možnost prezentovat svůj program před senátorkami a senátory na jednání Akademického senátu 3. LF UK dne 13 listopadu 2018. Poté senátorky a senátoři zvolí tajnou volbou zástupce fakulty do RVŠ na uvedené období.
19. února 2018

Pozvánka na zasedání akademické obce 3. LF UK

Dovolujeme si pozvat Vás na zasedání akademické obce 3. LF UK, které se bude konat dne 28. 2. 2018 v 15:15 hodin v Syllabově posluchárně 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10. Na programu zasedání jsou vystoupení děkana a předsedy Akademického senátu 3. LF UK a prostor pro otázky členů akademické obce. Těšíme se na setkání s Vámi.


23. listopadu 2017

Výsledky voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK

Byly zveřejněny výsledky voleb zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK na období 1. 2. - 2018 až 31. 1. 2021. Z řad akademických pracovníků byli zvoleni prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. a MUDr. Martin Havrda, z řad studentů Tomáš Sychra a Metoděj Renza.


16. listopadu 2017

Kandidátní listiny zástupců 3. LF UK do Akademického senátu UK

Byly zveřejněny kandidátní listiny pedagogů a studentů, kteří kandidaturu přijali, pro volby zástupců 3. LF UK do AS UK, které se uskuteční 21. a 22. listopadu 201731. října 2017

Harmonogram a pravidla voleb zástupců 3. LF do AS UK 2018-2021

Volby zástupců 3. LF UK do Akademického senátu Univerzity Karlovy na volební období 2018-2021 vyhlašuje  Akademický senát 3. LF UK na dny 21. 11. 2017 (úterý) od 9,00 do 15,00 hodin a 22. 11. 2017 (středa) od 9,00 do 15,00 hodin.


26. října 2017

Kandidátem na děkana 3. LF UK byl zvolen prof. Petr Widimský

Členové Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy zvolili dne 25. 10. 2017 na svém 2. mimořádném zasedání kandidáta na děkana 3. lékařské fakulty na období 1. 2. 2018 – 31. 1. 2022. Kandidátem byl zvolen Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., přednosta III. interní kardiologické kliniky a proděkan pro vědu a akademické postupy.


6. října 2017

Pozvánka na 7. řádné zasedání Akademického senátu 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 v úterý dne 10. října 2017 ve 14, 30 hodin.


29. září 2017

Vyhlášení voleb zástupců 3.LF do Akademického senátu UK

Předsednictvo Akademického senátu  Univerzity Karlovy vyhlásilo volby do Akademického senátu pro období 2018 – 2021 (1. 2. 2018 – 31. 1. 2021) na fakultách, které jsou pro účely voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy zařazeny do III. sboru.


26. září 2017

Kandidátní listina pro 1. kolo volby kandidáta na funkci děkana 3. LF UK

Byla zveřejněna kandidátní listina pro 1. kolo volby kandidáta na funkci děkana 3. lékařské fakulty UK, která se bude konat dne 25. 10. 2017. Představení kandidátů proběhne na zasedání Akademické obce v Syllabově posluchárně dne 17. 10. 2017 od 14,00 do 17,00 hod. V tuto dobu se ruší příkazem děkana 28/2017 veškerá výuka.


21. září 2017

Volby děkana: 25. 9. 2017 končí možnost podat návrhy na kandidáta

Dovolujeme si upozornit, že termín pro podávání návrhů na kandidáta děkana fakulty končí dne 25. 9. 2017.15. června 2017

Vyhlášení volby kandidáta na děkana 3. LF UK pro období 2018 - 2022

Akademický senát 3. LF UK na svém zasedání dne 13. června 2017 vyhlásil v souladu s §27, odst. 1, písm. g) zákona č. 111/98 Sb., čl. 10, odst. 1, písm. g) Statutu 3. LF a s čl. 19 Volebního a jednacího řádu AS 3. LF volbu kandidáta na děkana fakulty.


8. června 2017

Pozvánka na 6. řádné zasedání Akademického senátu 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 v úterý dne 13. června 2017 ve 14, 30 hodin.
5. května 2017

Volba kandidáta na funkci rektora UK

Akademický senát Univerzity Karlovy na svém zasedání dne 31. března 2017 vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy. Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta je 21. 9. 2017 do 18:00 hod.13. dubna 2017

Pozvánka na 4. řádné zasedání Akademického senátu 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 v úterý dne 18. dubna 2017 ve 14, 30 hodin.
12. ledna 2017

Akademický senát 3. LF informuje o zvolení předsedy a místopředsedů

Akademický senát 3. LF UK zvolil pod vedení MUDr. Lucie Hubičkové Heringové, Ph.D. (předsedkyně volební komise pro volby do Akademického senátu na období 2016 - 2019) na svém 1. jednání dne 13. prosince 2016 za předsedu pana Mgr. Marka Váchu, Ph.D. Senátoři pak pod jeho řízením Akademického senátu 3. LF UK zvolili za místopředsedy: Doc. MUDr. Felixe Votavu, Ph.D., přednostu Kliniky dětí a dorostu - za pedagogickou komoru, Davida Lauera, studenta 3. ročníku všeobecného lékařství - za studentkou komoru.


10. ledna 2017

Pozvánka na 2. řádné zasedání Akademického senátu 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 v úterý dne 10. ledna 2017 ve 14, 30 hodin.
3. listopadu 2016

Výsledky voleb do Akademického senátu 3. LF UK

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2016-2019, které proběhly na 3. LF ve dnech 1. a 2. 11. 2016. Bylo vydáno 981 volebních lístků z celkového počtu 2678 oprávněných voličů, což představuje 36,6% účast ve volbách.


27. října 2016

Zveřejněn seznam kandidátů pro volby do AS 3. LF UK (1. - 2. 11. 2016)

Zveřejnili jsme seznam kandidátů (pedagogů i studentů) pro volby do Akademického senátu 3. LF UK, kteří přijali kandidaturu do voleb. Nezapomeňte prosím, že se volby konají již 1. a 2. listopadu v prostorách fakulty a přijďte hlasovat o členech tohoto senátu.

25. dubna 2016

Zasedání akademické obce 3.LF UK

Zasedání akademické obce proběhne 28. 4. 2016 od 16.30 hodin v Syllabově posluchárně 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od 17.15 hodin je naplánováno zasedání pro anglicky hovořící akademickou obec.8. dubna 2016

Pozvánka na 21. řádné zasedání Akademického senátu

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 v úterý dne 12. dubna 2016 ve 14, 30 hodin.


4. března 2016

Pozvánka na 20. řádné zasedání Akademického senátu

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 v úterý dne 8. března 2016 ve 14, 30 hodin.


4. června 2015

Pozvánka na 15. řádné zasedání Akademického senátu

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 v úterý dne 9. června 2015 ve 14, 30 hodin.10. dubna 2015

Pozvánka na 13. řádné zasedání Akademického senátu

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 v úterý dne 14. dubna 2015 ve 14, 30 hodin.


19. listopadu 2014

Výsledky voleb do Akademického senátu Univerzity Karlovy

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu UK na období 2015-2018, které proběhly na 3. LF ve dnech 12. a 13. 11. 2014. Voleb se z celkového počtu 507 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků zúčastnilo 130, tj. 25,6 %; odevzdáno bylo 130 hlasovacích lístků, z toho 129 platných. Z celkového počtu 1865 oprávněných voličů z řad studentů se zúčastnilo 297, tj. 15,9 %; odevzdáno bylo 297 hlasovacích lístků, z toho 293 platných.


10. listopadu 2014

Volby zástupců 3. LF UK do Rady vysokých škol a Studentské komory Rady vysokých škol

Akademický senát 3. LF UK zvolil z navržených kandidátů tajnou volbou pro volební období 2015 – 2017 do Rady vysokých škol MUDr. Jana Trnku, Ph.D., do Studentské komory Rady vysokých škol byl v tajné volbě zvolen Jakub Polách, student 5. ročníku všeobecného lékařství, náhradníkem pak David Megvinet, student 2. ročníku všeobecného lékařství. Předseda AS 3. LF UK Mgr. Marek Vácha, Ph.D. děkuje tímto dosavadnímu zástupci 3. LF UK v Radě vysokých škol doc. MUDr. Václavu Báčovi, Ph.D. za práci pro fakultu v minulém funkčním období Rady vysokých škol a všem nově zvoleným přeje hodně elánu a síly v zastupování zájmů 3. LF UK.


28. května 2014

Udělení ceny Margaret Bertrand za akademický rok 2013/2014

Akademický senát 3. LF UK na svém zasedání dne 13. 5. 2014 zvolil ze dvou uchazečů navržených na cenu Margaret Bertrand studenta 6. ročníku oboru všeobecného lékařství Ondřeje SGLUNDU. Druhá studentka 6. ročníku nominovaná na cenu Petra LAVRÍKOVÁ získala Uznání Akademického senátu 3. LF UK. Senátoři Akademického senátu 3. LF UK oběma studentům gratulují.

Poslední změna: 21. únor 2018 15:32 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor