• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Zasedání akademické obce 3. LF UK 

 

Vážené kolegyně a kolegové,


Dovoluji si Vás tímto pozvat na setkání Akademické obce naší fakulty při příležitosti zahájení funkčního období děkana a proděkanů 2022 – 2026.


Datum: 22. února 2022 v 15:30 h

Místo: Burianova posluchárna


 

Program

 

 

  1. Poděkování členům bývalého kolegia děkana za práci v období 2018-22

  2. Představení nového kolegia děkana pro období 2022-26

  3. Zpráva děkana a proděkanů o práci v období 2018-22

  4. Zpráva tajemnice o hospodaření v období 2018-22

  5. Plány děkana a proděkanů pro období 2022-26

  6. Návrh Kariérního řádu 3. LF UK

  7. Principy publikační etiky 3. LF UK

  8. Různé, diskuze


Děkuji všem členům Akademické obce za jejich dosavadní práci a těším se na společné setkání.


Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.,

Děkan

 


Pozvánka ke staženíZačátek akce 22. února 2022 v 15:30
Konec akce 22. února 2022 v 17:30
Podtitul Zasedání
Místo konání akce Burianova posluchárna 3. LF UK, Ruská 87 Praha
Cílová skupina Akademická obec
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor