• E-zdroje
 • Vzdálený přístup k e-zdrojům

Vzdálený přístup k e-zdrojům

Jak se dostanu na e-zdroje z domova či z jiné než fakultní sítě

Vzdálený přístup nabízený Univerzitou Karlovou a 3. LF UK - systém EZ Proxy

 • Vzdálený přístup - přístup z domova či z jiného počítače, který není na síti 3. LF ke všem licencovaným informačním zdrojům (předplacené zdroje pro 3. LF a pro celou UK) je možný pouze pro akademické pracovníky a studenty 3. LF UK dle platných licenčních smluv

 • Přístup ke zdrojům není vázán na počítačovou síť 3. LF UK. Lze tedy všechny zdroje používat z domova, koleje apod.

 • Uživatelé se mohou do systému přihlásit odkudkoli, jejich autentikace probíhá na základě přiděleného jména (číslo osoby na UK - pod fotografií na Průkazu UK) a hesla do CAS

Pro spuštění vzdáleného přístupu k elektronickým zdrojům vstupujte přes portál elektronických zdrojů PEZ UK

 • vstupte - přístup přes portál PEZ - portál elektronických zdrojů přístupných na UK, resp. na 3. LF. Vyberte u vybraného zdroje nabídku vzdálený přístup a příp. zvolte v nabídce fakult 3. LF.

 • Na portále elektronických zdrojů na UK - PEZ jsou kromě základních údajů o konkrétním zdroji (charakteristika, producent, časová dostupnost apod.) vkládány novinky o příp. výpadcích a jiných nepravidelnostech v provozu (Aktuality). Najdete zde informace o nově přístupných zdrojích na UK (Nové zdroje), nebo zkušebních přístupech. Velmi důležitá je i častější aktualizace.

Nutné podmínky pro použití vzdáleného přístupu pro přihlášení

 • platný Průkaz studenta UK nebo Průkaz zaměstnance UK 3. LF a platné heslo do CAS (systém Centrální autentizace UK)

Přihlášení do systému vzdáleného přístupu (EZ-Proxy)

 • Login do systému: číslo osoby na UK - pod fotografií na Průkazu UK

 • Heslo: Používá se heslo, které jste zadali do systému CAS - Centrální autentizační služby UK. (URL adresa http://ldap.cuni.cz). Bližší informace na stránkách CAS. Při potížích s heslem či vstupem do CAS kontaktujte Výpočetního středisko 3. LF.


Kontaktní osoby

 • Správcem vzdáleného přístupu k e-zdrojům na UK je Ústav výpočetní techniky UK

 • Kontrolou zdrojů za 3. LF a kontrolou funkčnosti je pověřena z SVI.Návod pro fakultní pracovníky a studenty: Jak se připojím na elektronické zdroje - z domova, FNKV nebo z jiné sítě - EZ Proxy a portál PEZ


Poslední změna: 13. prosinec 2022 10:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám