Kopírování a tisk pro studenty

Jak to funguje

Technické vybavení

 1. černobílý kopírovací přístroj s tiskovým softwarovým programem

 2. samoobslužný skener A4 - umístěný ve studovně SVIČERNOBÍLÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK do formátu A3

Systém umožňuje kopírování a tisk z počítačů umístěných u přístroje a z počítače ve studovně SVI. Je provozován na velkopacitním zařízení, které je umístěno v přízemí děkanátu fakulty v prostoru mezi Syllabovou a Burianovou posluchárnou.


PODMÍNKY POUŽITÍ SYSTÉMU

 1. platný Průkaz UK (Výdejny průkazů UK)

 2. platné heslo do CAS (pro případ tisku z počítačů)

 3. nabitý finanční kredit (č. dv. 547 – PhDr. M. Hábová, zástup. pí Ježková č. dv. 532)


CO PŘÍSTROJ UMÍ: kopírování do 50 listů najednou z automatického podavače, oboustranné kopírování, zvětšování a zmenšování, kopírování od formátu A5 – A3, kopírování knih a časopisů ze skla, atd, viz manuál k přístroji


CENY

 • 1,20 Kč za 1 stranu A4 – kopírování a jednostranný tisk

 • 1,05 Kč za 1 stranu A4 - oboustranný tisk (ve vlastnostech tiskárny nastavit duplexní tisk - viz návody)

 • pro formáty A3 je částka počítaná jako 2x A4 – tj kopírování 1 strany A3 – 2,40 Kč


POZOR: při oboustranném kopírování, kdy originál je oboustranný a má 1 stranu prázdnou a chcete oboustrannou kopii, i kopie prázdné strany je započítávána jako provedená kopie a tím i účtována


PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PROVOZU, JAK ZABRÁNIT ZNEUŽITÍ

 1. K počítačům se musíte přihlásit pod svým loginem a heslem, a po skončení práce se i ODHLÁSIT !!!!!. Jinak se může stát, že někdo jiný si pošle na Váš účet tiskovou úlohu, kterou zaplatíte Vy, aniž jste ji chtěli!!!!

 2. Na terminálu u stroje se pomocí Průkazu UK přihlásit, po skončení práce opětným přiložením Průkazu ODHLÁSIT.

 3. Hlídat si svůj průkaz, aby je někdo jiný nemohl zneužít.

 4. Ztrátu kartu ohlašte na UK přes webovou aplikaci - viz návod.

 5. POZOR: Poškozené karty - ohnuté, nalomené nebo zlomené nelze použít.

 6. PŘI UKONČENÍ STUDIA SI ZKONTROLUJTE STAV SVÉHO KREDITU - NEVYČERPANÝ KREDIT SE VRACÍ.


JAK TO FUNGUJE

V případě splnění všech podmínek fungování systému, tj. máte platnou kartu, heslo a dostatečný finanční kredit a nemáte zablokovanou úlohu, můžete přikročit ke kopírování či tisku. Při tisku a kopírování se řiďte postupy, uvedenými nad kopírovacím zařízením. Nabití kreditu se projeví okamžitě.


Vždy se ujistěte, že je stroj zapnutý!!!

Terminál  je zapnutý vždy, stroj být zapnutý nemusí - vidíte-li svítící displej - a na něm informaci o přihlášení, můžete kopírovat. Je-li okno černé, zmáčkněte zelený knoflík na boční straně dvířek. Stroj se nahřívá po zapnutí knoflíkem minimálně 10 minut - vyčkejte až se stroj úplně spustí. Pokud pošlete či začnete tisknout v procesu nahřívání stroje - zablokujete si přístup - stroj automaticky úlohu zamítne.

TISK

 1. Nejprve se přihlaste k počítači a odešlete z jakékoliv aplikace svou tiskovou úlohu z počítače na tiskové zařízení. Tisková úloha je uložena na serveru 7 dní, pak se sama smaže. Po ukončení práce se od PC odhlaste.

 2. Teprve po odeslání úlohy z PC dojděte k tiskovému zařízení Océ a přiložte Váš Průkaz UK těsně před bezkontaktní snímač, který je umístěný vlevo na stroji.

 3. Snímač zkontroluje a zobrazí vaše jméno a aktuální výši kreditu.

 4. Pokud je vše v pořádku, vyberte si z menu na terminálu u stroje, zda chcete vytisknout vše, nebo se chcete podívat, jaké vaše tiskové úlohy čekají na vytištění. Doporučujeme jít na seznam úloh, zde můžete vymazat omylem poslané duplicitní tisky.

 5. Pokud nemáte dostatek peněz, platnou kartu UK, stroj se nespustí.

 6. Vždy vyčkejte, dokud zařízení neukončí práci. (Při velké úloze i několik minut).

 7. Poté odeberte hotové tisky

 8. Při odchodu znovu přiložte svůj Průkaz UK ke snímači a odhlašte se.


KOPÍROVÁNÍ

 1. Dojděte k zařízení a přiložte Váš Průkaz UK těsně před bezkontaktní snímač, který je umístěný vlevo na stroji

 2. Snímač zkontroluje a zobrazí vaše jméno a aktuální výši kreditu a pokud je vše v pořádku uvolní zařízení k činnosti

 3. Poté můžete volit parametry kopírování na displeji. Displej je ovládán tlačítky umístěnými po stranách.

 4. Zvedněte příklopnou desku a položte originál na kopírovací sklo. Druhou možností je vložení originálu do automatického podavače. Tímto způsobem můžete kopírovat najednou celou sadu volných listů. Originály vkládejte vždy potištěnou/popsanou stranou dolů!

 5. Zvolte počet kopií.

 6. Pokud budete chtít kopírovat oboustranně, zadejte patřičnou volbu ve spodní části displeje. Standardní nastavení je jednostranná kopie.

 7. Spusťte kopírování velkým zeleným tlačítkem v levém dolním rohu ovládacího panelu. Pokud máte hodně kopií, při práci průběžně již hotové kopie odebírejte.

 8. Vyčkejte, dokud zařízení neukončí práci.

 9. Poté odeberte hotové kopie.

 10. Při odchodu znovu přiložte svůj Průkaz UK ke snímači a odhlašte se.


PROČ NEFUNGUJE, MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Zkontrolujte:

  a. 

zda je stroj zapnutý - displej stroje svítí

  b. 

zda máte platný průkaz, dostatek kreditu, nebo zda nemáte zablokovanou úlohu.


 • V případě neplatné karty Vás systém nerozpozná.

 • V případě nulového kreditu Vaše tisková úloha zůstane týden uložena na serveru, dokud si kredit nenačerpáte. Kopírování a tisk není možné.

 • V případě nedostatečného kreditu se Vám při tisku úloha nevytiskne a zůstane „viset“ na serveru jako úloha zamítnutá a zablokuje Váš přístup, u kopírování se Vám může provést jen část úlohy. Dostanete se do minusového kreditu, který splácíte při dalším vložení finanční částky. Kontrolujte si stav svého kreditu. (na terminálu)


Při tisku - stroj tiskovou úlohu nevytiskne, když:


 1. máte nedostatek kreditu (dobijte si kredit)

 2. máte zablokovaný účet, nějakou jinou zamítnutou úlohou (kontaktujte Výpočetní středisko  - ing. Bitzan - dv. 535) nebo si sami můžete tiskovou úlohu, která vám blokuje účet smazat, přes webové rozhraní - viz návody

 3. někdo jiný před vámi zablokoval stroj – tj. neodhlásil se a visí tam nedokončená úloha (kontaktujte Výpočetní středisko ing. Bitzana - dv. 535)

 4. Někdy vytištění může trvat déle i několik minut - podle velikosti souboru!!


Stroj může při kopírování či tisku přerušit činnost i z následujícíh příčin:


 1. zaseklý papír – přivolejte obsluhu SVI pí. Ježková (5. patro dv. 532) případně Výpočetní středisko ing. Bitzan (dv. 535)

 2. nedostatek kreditu – na displeji stroje se objeví věta „doplňte kredit…“ zmáčkněte červené tlačítko pro stornování úlohy - na displeji musí být zpět úvodní menu - pak se odhlaste, doplňte si kredit

 3.  jiné příčiny – přivolejte obsluhu (Výpočetní středisko nebo SVI - ing. Bitzan, pí. Ježková)


V případě zastavení stroje před kompletním zpracováním tiskové či kopírovací úlohy VŽDY zmáčkněte červené tlačítko pro stornování úlohy.  Pokud svoji chybnou/nedokončenou úlohu takto nevymažete, ZABLOKOJUTE stroj pro všechny ostatní. 


Odpovědné osoby, poradce při potížích

 1. problematika Průkazů UK, CAS - Výpočetní středisko, místnot 535

 2. přístup k počítačům u tiskárny - Výpočetní středisko, místnot 535

 3. nabíjení kreditu, event. reklamace - PhDr. M. Hábová, č. dv. 547, nebo pí I. Ježková, č.dv. 532

 4. odstranění běžných poruch - SVI: Ivana Ježková, č.dv. 532, výpočetní středisko: Ing. P. Bitzan, č.dv. 535


SAMOOBSLUŽNÝ SKENER A4 - digitalizace vlastních dokumentů

Přístup: knihovna SVI - levé křídlo hlavní budovy


 • Skener do formátu A4  je přístupný v době otevíracích hodin knihovny SVI.

 • Služba je bezplatná.Poslední změna: 29. listopad 2019 20:25 
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám