O nás

prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.

Působí na 3. lékařské fakultě UK nepřetržitě od roku 1993. V současné době vyučuje psychiatrii a lékařskou psychologii, vede Oddělení lékařské psychologie a plní roli proděkanky pro vnější záležitosti, rozvoj akademické obce a sociální záležitosti. Pracuje v Národním ústavu duševního zdraví na pozici výzkumníka-seniora.


 : : Publikační činnost


Lucie Bankovská Motlová vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Absolvovala postgraduální studium psychiatrie na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a dvouletý vzdělávací program na University of California Berkeley, USA. Získala specializace v oborech psychiatrie a systematická psychoterapie. Publikovala desítky odborných článků v českém i zahraničním tisku. Je autorkou monografií Schizofrenie (neurobiologie, klinický obraz, terapie), Citový mozek (obě spolu s Františkem Koukolíkem) a Schizofrenie, jak předejít relapsu, aneb terapie pro 21. století (spolu s Filipem Španielem). Je spoluautorkou a odbornou garantkou programů oceněných Vondráčkovou cenou: PREDUKA (Preventivně edukační program proti relapsu psychózy; 2007), ITAREPS (Program prevence relapsu schizofrenie s pomocí informačních technologií; 2008), Program pro dobré zdraví (2009) a Kuchařka pro nemocné psychózou a KOUZLA (Koučováním za lepší adherenci; 2010). V akademickém roce 2012/2013 byla v anketě Syllabova křída vyhlášena nejoblíbenějším pedagogem 4. ročníku magisterského studia. 


Předmětem klinického i výzkumného zájmu Lucie Bankovské Motlové jsou rodinné psychoedukační programy a další psychosociální intervence určené pacientům s psychotickým onemocněním, jejichž cílem je zlepšit prognózu schizofrenního onemocnění.  V současnosti se zabývá tématem  destigmatizace duševně nemocných. 


PhDr. Karolína Dvorská

Vyučuje lékařskou psychologii na 3. lékařské fakultě, koordinuje výuku psychologie v oborech Fyzioterapie a Veřejné zdravotnictví. Působí jako supervizor na Psychosomatické klinice v Praze a provozuje ambulantní praxi klinického psychologa.


Karolina Dvorská vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor divadelní věda –psychologie, následně absolvovala specializační studium klinické psychologie. Získala atestaci z klinické psychologie, funkční specializaci v psychoterapii, má ukončeno úplné psychoterapeutické vzdělání daseinsanalytického směru. Od roku 2000 se věnuje oboru klinické psychologie, pracovala na lůžkových odděleních akutní i následné péče v Psychiatrické léčebně Bohnice a v Psychiatrickém centru Praha, působila na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET v denním stacionáři pro léčbu úzkostných poruch, dlouhodobě spolupracuje s Centrem krizové intervence Praha. Jako lektorka se podílí na programu PREDUKA - Preventivně edukační program proti relapsu psychózy, pravidelně se účastní edukačních programů v rámci týdnů pro duševní zdraví, dlouhodobě vedla skupinu pro příbuzné nemocných psychózou.


Stěžejním výzkumným zájmem Karoliny Dvorské je sledování a posouzení účinnosti psychosociálních intervencí u schizofrenie. Tématu se věnuje v rámci postgraduálního studia klinické psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.


PhDr. Miloslava Raisová, Ph.D.

Od roku 2016 vyučuje lékařskou psychologii na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady se na Oddělení klinické psychologie věnuje neuropsychologické diagnostice osob s roztroušenou sklerózou. V Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech působí na pozici výzkumníka-juniora.


Miloslava Raisová vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a SZZK ukončila dva obory: dvouoborovou psychologii (Pedagogika a Psychologie) a jednooborovou psychologii se specializací na Klinickou psychologii. Absolvovala postgraduální studium klinické psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, které ukončila obhajobou disertační práce na téma: Odolnost vůči zátěži a rozvoj syndromu burnout u zdravotních sester. Ve své profesní dráze se dlouhodobě věnovala neuropsychologické diagnostice u pacientů s Alzheimerovou nemocí v ambulantní poradně pro poruchy paměti na Neurologické klinice FN Královské Vinohrady Praha. Od roku 2012 byla spoluřešitelkou neuropsychologického grantu MZ IGA ("Krátké kognitivní testy a dotazníky k časné a kvalitní diagnostice Alzheimerovy nemoci") za FN KV Praha a působila jako odborný spolupracovník i v dalších grantových projektech. Kromě klinických zkušeností z neuropsychologie má zkušenosti i v dalších oblastech psychologické diagnostiky jak dospělé tak i dětské populace. Pracovala například na dětském psychiatrickém oddělení VFN Praha,  v oblasti dopravní psychologie u soukromé dopravní firmy, v oblasti personalistiky a lidských zdrojů, kde se věnovala výběru vhodných kandidátů na určité profese a v soukromé ambulanci. Je členkou několika odborných společností: Neuropsychiatrické fórum o. s. (NPF), Českomoravská psychologická společnost (ČMPS), Česká neuropsychologická společnost o. s. (CENES), Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ) a spoluautorkou několika odborných publikací.  Poslední publikace vydána na podzim roku 2015, kde je spoluautorkou, je zaměřená na oblast diagnostiky u pacientů s Alzheimerovou nemocí („Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti“).


PhDr. Martin Loučka, Ph.D.

V rámci lékařské psychologie na 3. lékařské fakultě vyučuje témata paliativní péče a sdělování špatných zpráv. Je ředitelem Centra paliativní péče (paliativnicentrum.cz), které se věnuje rozvoji tohoto oboru skrze výzkumné a vzdělávací projekty a jako psycholog spolupracuje s domácím hospicem Cesta domů (cestadomu.cz).


Martin Loučka vystudoval psychologii a sociální práci na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Doktorát v paliativní péči získal na Lancaster University v Anglii jako stipendista Marie Curie Actions a poté absolvoval postdoktorskou stáž v rámci Fulbright Schuman stipendia na Icahn School of Medicine at Mount Sinai v New Yorku. Absolvoval výcvik v dětské paliativní péči (dětský hospic Plamienok), telefonické krizové intervenci (o. s. Rafae) a komplexní výcvik v gestalt psychoterapii (institut Dialog). V minulosti pracoval na Modré lince, v rodinné poradně Bethesda a v podpůrných programech pro rodiny pacientů na klinikách dětské onkologie v Brně a Banské Bystrici.


V rámci výzkumných aktivit se věnuje řadě témat, mimo jiné hodnocení efektivity paliativní péče, prioritami pacientů v závěru života a komunikaci mezi zdravotníky a rodinou pacienta.


Více na:


MUDr. Pavla Čermáková, Ph.D.

Na Oddělení lékařské psychologie při 3. lékařské fakultě vyučuje kurz Metodologie, zároveň pracuje na pozici výzkumníka-seniora ve výzkumném programu Sociální psychiatrie v Národním ústavu duševního zdraví.


Pavla Čermáková vystudovala v roce 2013 všeobecné lékařství na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Poté absolvovala postgraduální studium na Karolinska Institutet ve Stockholmu, Švédsku, kde obhájila dizertaci na téma „Kardiovaskulární nemoci u demence“ a získala titul Ph.D. v lékařských vědách. Během postgraduálního studia se účastnila dvouleté výzkumné školy „Swedish INterdisciplinary Graduate School in register-based research – SINGS”. V roce 2015 absolvovala pětiměsíční stáž na National Institute of Health v Bethesdě, Spojených státech amerických, kde pracovala ve skupině zaměřené na neuroepidemiologii při National Institute of Aging.   


Ve svém výzkumu se zabývá stárnutím mozku, prevencí demence snížením cévních rizikových faktorů a komorbiditami u pacientů s duševním onemocněním. Má zkušenosti s analýzou dat ze švédských a českých zdravotnických registrů a z epidemiologických populačních studií.


Více na: https://scholar.google.cz/citations?user=Qe1Ew_8AAAAJ&hl=cs


Martin Hunčovský, M.Sc.

Od roku 2014 se podílí na výuce předmětu Metodologie na 3. lékařské fakultě, kde přednáší o medicíně založené na důkazech, vlivu farmaceutického průmyslu na lékařskou vědu a o global health. Je konzultantem nezávislé mezinárodní organizace Cochrane, která se zabývá vyhledáváním a zhodnocováním medicínských studií skrze systematické přehledy.


Martin vystudoval ekonomii na Loughborough University a historii a biologii na University College London. Během studií všeobecného lékařství obdržel stipendium od nadace Wellcome Trust na absolvování magisterského studia na London School of Hygiene and Tropical Medicine. To dokončil v oboru veřejného zdravotnictví.


Ve svém výzkumu se zabývá tématy „overdiagnosis“ a „overtreatment“, klinickým rozhodováním a dějinami lékařství.


Poslední změna: 25. říjen 2017 12:07 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor