Významné aktivity pracovníků

Významné funkce, členství v odborných společnostech

MUDr. Martin Brunovský, Ph.D.

 • Společnost pro klinickou neurofyziologii

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost

 • Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu

 • Česká neurologická společnost - Sekce kognitivní neurologie

 • The Association of European Psychiatrists (AEP)


Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

 • Psychiatrická společnost České lékařské společnosti JEP

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost – předseda

 • American Association for the Advancement of Science

 • Collegium Internationale Neuropsychopharmacologicum (CINP)

 • Centrum postgraduálního doktorského studia biomedicíny, UK, AV ČR - koordinační rada

 • Klinická psychologie při FF UK v Praze - oborová rada


Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCpsych.

 • Royal College of Psychiatrists – Great Britain od r.1996, Fellow od r. 2003

 • Evropská akademie věd a umění

 • Asociace evropských psychiatrů - prezident

 • Americká psychiatrická asociace (APA)

 • Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP)

 • Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací ve vědním oboru 51-12-9 neurologie a 51-13-9 psychiatrie - předseda

 • Česká psychiatrická společnost ČLS JEP - místopředseda

 • Česká společnosti Biologické psychiatrie - zakládající člen

 • European College of Neuro-Psychopharmacology (ECNP) – člen Educational committee

 • Česká společnost neurověd - místopředseda

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost

 • ČS sekce International Brain Research Organization

 • Canisterapeutická společnost - čestný člen

 • Učená společnost ČR - místopředseda (1994 - 1996)

 • Ministerstvo obrany pro výzkum a vývoj - člen „Rady resortu“

 • Nadace Academia Medica Pragensis - předseda správní rady

 • Vědecká rada Národní ceny Vondráčkovy nadace - předseda

 • Obhajoby doktorských disertací v oboru „biomedicína“ – člen komise

 • WFSBP Task Force on Treatment Guidelines for Bipolar Disorders

 • Kognitivní věda – člen oborové rady doktorského studijního oboru

 • Neurovědy – člen oborové rady doktorského studijního programu

 • Mental Health Working Party, European Commission, Directoriat C2

 • Česká lékařská akademie - předseda

 • Obhajoby doktorských disertačních prací v oboru „Biomedicína“ (AV ČR) – člen komise

 • AEP pro celoživotní vzdělávání – člen hodnotící komise

 • Asociace evropských psychiatrů (AEP) - President elect

 • Federace evropských lékařských akademií (FEAM) - President elect


MUDr. František Koukolík, DrSc.

 • Česká lékařská akademie

 • Diagnostika a studium neurodegenerativních onemocnění - spoluzakladatel Pracovní skupiny

 • Neuropatologická sekce České spol. patologů - spoluzakladatel

 • Česká společnost patologů


MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

 • Společnost pro biologickou psychiatrii

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost

 • Česká psychiatrická společnost JEP


MUDr. Jiřina Kosová

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost

 • Česká psychiatrická společnost

 • Česká společnost biologické psychiatrie


Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

 • Psychiatrická společnost České lékařské společnosti JEP

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost (od r. 1999 člen výboru)

 • Association of European Psychiatrists (Fellow)


Prof. MUDr. Lucie Bankovská Motlová, Ph.D.

 • International Society for Quality of Life Research

 • Psychiatrická společnost České lékařské společnosti JEP

 • Ćeská neuropsychofarmakologická společnost

 • Česká psychoterapeutická společnost

 • Evropská psychiatrická asociace 


MUDr. Dagmar Seifertová, CSc.

 • Česká lékařská společnost J. E. Purkyně

 • Česká psychiatrická společnost J. E. Purkyně

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost - člen výboru

 • European College of Neuropsychopharmacology

 • The Lundbeck International Psychiatric Institute


MUDr. Filip Španiel, Ph.D.

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost


MUDr. Pavla Stopková

 • Psychiatrická společnost České lékařské společnosti JEP

 • Česká neuropsychofarmakologická společnost


Členství v redakčních radách

Prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D.

 • Archives of General Psychiatry - (CZ version)

 • Psychiatrie


Doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

 • European Psychiatry (Editorial Board)

 • Česká a slovenská psychiatrie

 • Referátový výběr z psychiatrie


Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCpsych.

 • European Psychiatry, The Journal of the Association of European Psychiatrist

 • Vesmír

 • International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine - honorary-editor

 • Psychiatrie - šéfredaktor

 • Neuroendocrinology Letters” (vyd. Švédsko - SRN) - honorary editor

 • Int. J. of Psychiatry in Clinical Practice

 • Univerzitní noviny – List MU Brno a Nadace Universitas Masarykiana

 • Current Opinion in Psychiatry. - člen ediční rady


MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.

 • Referátový výběr z psychiatrie


Prof. MUDr. Lucie Bankovská-Mottlová, Ph.D.

 • Fellow of Association of European Psychiatrists


Členství v nadacích

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych.

 • Vědecká rada Národní ceny Vondráčkovy Nadace – předseda

 • Nadace Academia Medica Pragensis - předseda Správní radyPoslední změna: 21. únor 2018 15:38 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor