Oddělení lékařské psychologie

„Naším cílem je naučit studenty jak neléčit diagnózu, ale člověka, který onemocněl, a jak při tom nevyhořet.“


Oddělení Lékařské psychologie je součástí Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie 3. lékařské fakulty. Zajišťuje výuku magisterského oboru všeobecné lékařství (v českém i anglickém jazyce) a bakalářských oborů fyzioterapie, ošetřovatelství (formy prezenční i kombinované), dentální hygiena a veřejné zdravotnictví (formy prezenční a kombinované).


Profesní příprava lékařů a nelékařských profesí ve zdravotnictví v 21. století vychází z principů medicíny založené na důkazech. U řady chorob je doložena multifaktoriální etiologie, přičemž existují nezpochybnitelné důkazy o významu psychologických, behaviorálních a sociálních faktorů v etiologii, manifestaci a léčbě těchto nemocí.


Studenti magisterského oboru všeobecné lékařství vstupují do druhé poloviny kurikula vybaveni důkladnými znalostmi o biologických faktorech, které se uplatňují v etiologii, patogenezi i terapii chorob, tato znalost však pro úspěšné dokončení studia a práci lékaře sama o sobě nestačí. Bez pochopení psychologických a sociálních mechanismů, které jsou součástí bio-psycho-sociálního modelu zdraví a nemoci, stejně jako bez adekvátní aplikace psychologických postupů v diagnostice a léčbě lékaři v terénní praxi neobstojí.


Lékařská psychologie si proto klade za cíl zprostředkovat studentům medicíny základní teoretické a praktické aspekty psychologických, behaviorálních a sociálních faktorů zdraví a nemoci. Absolventi předmětu pochopí, jak ovlivňují psychologické mechanismy zdraví a nemoc. Osvojí si psychologické postupy v komunikaci, diagnostice a léčbě. Ověří si, že fungující terapeutický vztah mezi zdravotníkem a pacientem je zásadním nástrojem úspěšného klinického vedení a klíčem k nejlepšímu možnému terapeutickému výsledku. Je dobře známo, že lékařské povolání a ostatní pomáhající profese klade vysoké nároky na psychickou výdrž a emoční odolnost zdravotníka. Proto jsou součástí výukového programu i postupy a techniky pro budoucí zdravotníky,  jak si udržet vlastní výkonnost a duševní integritu a vyrovnat se s extrémními nároky pomáhající profese.Poslední změna: 29. červen 2021 13:04 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor