Mediální kontakty

Kontakty pro získání oficiálního vyjádření fakulty

Poskytování informací je v gesci děkana a příslušných proděkanů fakulty.Kontakty pro získání vyjádření odborníků

Odborníci přednášející na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy Vám rádi poskytnou vyjádření k tématům Vašich článků, zpráv či reportáží. Kontakt Vám zprostředkuje manažerka pro PR a média.

prof. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.

proděkanka pro vnější vztahy


Telefon: +420 267162340


Ing. Marta Reichlová

manažerka pro PR a média


Telefon: +420 267102217

místnost č. 205Kontakty na zaměstnance fakulty


Poslední změna: 14. červen 2022 13:08 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor