• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

20. listopadu 2023

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy: 70-letá dáma plná mladistvé energie


Trojice lékařských fakult v hlavním městě, jak je známe dnes, vznikla rozdělením tehdejší lékařské fakulty Univerzity Karlovy vládním nařízením v roce 1953 v souvislosti s narůstající potřebou výchovy nových lékařů. Nová fakulta umístěná ve Vinohradském zdravotnickém areálu se jmenovala Lékařská fakulta hygienická. V roce 1990 na návrh studentů a s plnou podporou pedagogů si fakulta změnila jméno na 3. lékařská fakulta a zároveň začala nabízet všeobecné medicínské vzdělání bez speciálního zaměření na hygienu. Tento týden tedy fakulta slaví 70. výročí svého vzniku.


Díky tomu, že na fakultě tradičně vládnou spíše partnerské (než paternalistické) vztahy mezi pedagogy a studenty, atmosféra na fakultě je svěží a mladá, což činí fakultu pro studenty atraktivní. Na fakultě studuje 2300 studentů v sedmi studijních programech. Dalších 300 studentů studuje ve 13 doktorských programech (vědecká příprava). Praktická výuka probíhá zejména v sousední Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a ve Státním zdravotním ústavu, část též ve Fakultní Thomayerově nemocnici a dalších zdravotnických zařízeních v Praze i mimo Prahu.


3. lékařská fakulta je rovněž jednou z nejvýznamnějších výzkumných institucí. Světoznámé jsou výsledky akademických projektů v kardiovaskulárním výzkumu – slavná série 26 studií „PRAGUE“, za které získali pracovníci fakulty již 3x prestižní cenu „Česká hlava“. Dvakrát hlavní Národní cenu (tzv. „českou nobelovku“): v roce 2011 profesor Petr Widimský a letos 26.11. tuto cenu z rukou předsedy vlády České republiky převezme profesorka Zuzana Moťovská z téhož pracoviště. Třetím kardiologem, který v roce 2018 získal podobné ocenění (tzv. „malou“ Českou hlavu) byl profesor Pavel Osmančík. Vynikající výzkumné výsledky má fakulta i v oblasti neurověd či metabolismu, diabetu a výživy. V těchto oblastech je fakulta zapojena i do stěžejního projektu EXCELES v rámci Národního plánu obnovy. Výborných výsledků dosahují i další obory: plastická chirurgie, popáleninová medicína, onkodermatologie, gastroenterologie, epidemiologie a preventivní medicína a mnoho dalších.


Nejdůležitější okamžiky 3. lékařské fakulty, z pera mnoha fakultních autorů popisuje kniha „70 let výuky medicíny ve vinohradském zdravotnickém areálu“, která vychází při této příležitosti. Vykresluje především současnost a nezapomíná ani na pohled do budoucnosti.


Kontaktní osoba:

Ing. Marta Reichlová

Manažer PR


3. lékařská fakulta UK

Ruská 87, 100 00 Praha 10

+420 267 102 217

marta.reichlova@lf3.cuni.cz

www.lf3.cuni.czTisková zpráva ke stažení

Sdílet na:  


Archiv tiskových zpráv, RSS kanálprint
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor