• Média
  • Tiskové zprávy a vyjádření

Tiskové zprávy a vyjádření

17. května 2023

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a Asociace děkanů lékařských fakult ČR uzavřely za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR Memorandum o spolupráci


Ministerstvo zdravotnictví sehrálo garanční roli v jednání o budoucnosti postgraduálního vzdělávání lékařů, stomatologů a farmaceutů v Česku. I díky tomu se podařilo dojednat výslednou podobu Memoranda o spolupráci mezi Institutem a Asociací děkanů, tedy zástupci stěžejních vzdělávacích institucí většiny odborníků v lékařských profesích v celém systému českého zdravotnictví.


Předmětem Memoranda, které bylo podepsáno 17. května 2023, je závazek obou stran vzájemně spolupracovat na tvorbě systému, realizaci a rozvoji postgraduálního vzdělávání zdravotnických pracovníků, společného efektivního využívání lidských i materiálních zdrojů a společné participaci na vědecko-výzkumné činnosti.


„Považuji za velký úspěch, že lékařské fakulty a IPVZ navázaly spolupráci založenou na vzájemném respektu, ze které budou mít prospěch obě strany. Vzdělávání lékařů je jednou z mých zásadních priorit, a právě tato dohoda, a z ní plynoucí spolupráce, jsou pro mě velkým milníkem. Nejen jako ministra, ale i lékaře a vysokoškolského pedagoga. Děkuji paní ředitelce Maříkové i prof. Repkovi za konstruktivní a profesionální přístup, který vedl k tomuto memorandu,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.


Hlavním cílem Memoranda o vzájemné spolupráci je postupné a systematické zkvalitňování a propojování specializačního vzdělávání. Za tímto účelem bude Institut uplatňovat nový model organizačního řízení a podporována elektronizace postgraduálního vzdělávání a akreditačního řízení. Bude také obnovena činnost Vědecké rady Institutu, která bude dohlížet na vzdělávací aktivity. Členové Vědecké rady budou nominováni lékařskými fakultami, Institutem a samotným Ministerstvem zdravotnictví.


„Historicky poprvé dochází k takto úzké, navíc v podstatě smluvně vyjednané, spolupráci mezi subjekty pregraduálního i postgraduálního vzdělávání, tedy lékařskými fakultami a Institutem. Memorandem zcela jasně deklarujeme, že nám všem společně záleží na kvalitě zdravotnictví, kvalitě vzdělávání a kvalitních odbornících, kteří již jsou nebo budou našimi kolegy. Jde nejen o závazek, ale i příslib změny k lepšímu celého českého zdravotnictví. Děkuji ministru zdravotnictví, který při tvorbě dohody výrazně pomohl k výsledku,“ přiblížila postoj k Memorandu Irena Maříková, ředitelka Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví.


Dalším z cílů Memoranda je propojování činností a užší spolupráce mezi Koordinační radou, specializačními oborovými radami a Vědeckou radou Institutu.

„Další rozvoj spolupráce mezi lékařskými fakultami a IPVZ přináší novou kvalitu vzdělávacího procesu a těsnější propojení mezi všemi zúčastněnými institucemi. Memorandum je příslibem i závazkem směřujícím k zajištění kvality nové generace lékařek a lékařů. Asociace děkanů lékařských fakult si váží vstřícného postoje IPVZ a Ministerstva zdravotnictví při hledání nových forem spolupráce a je připravena cestou Vědecké rady IPVZ aktivně přispívat ke kvalitativnímu posunu vzdělávacích programů,“ doplnil Martin Repko, předseda Asociace děkanů lékařských fakult ČR.


Obě strany Memoranda se dohodly, že v rámci spolupráce budou rozvíjet i komunikaci, a to nejen vzájemnou, ale také komunikaci směrem k odborné i laické veřejnosti za účelem zvýšení kvality i rozsahu informovanosti. Cílem je systematicky posouvat vzdělávání ve zdravotnictví i samotné zdravotnictví k ještě vyšší kvalitě a v konečném důsledku k prospěchu pro pacienty.


Sdílet na:  


Archiv tiskových zpráv, RSS kanálprint
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor