Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK


Tento projekt je podpořen z Evropských strukturálních a investičních fondů.


Registrační číslo projektu:    

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976

Datum zahájení projektu:  

1. 1. 2020

Datum ukončení projektu:   

30. 6. 2023

Rozpočet projektu za 3.LF UK:

3 765 276 Kč


Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje na UK podporou mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků. Prostřednictvím mobilit dojde k posílení profesního růstu těchto pracovníků a zároveň k rozvoji UK v oblasti lidských zdrojů.


Zprávy z pobytů

Pět výzkumných pracovníků z 3. LF UK dostalo možnost vyjet na zahraniční stáž z projektu OP VVV Evropské unie.
Mgr. Zuzana Varaliová

University of Helsinki & Wihuri Research Institute, Helsinki, Finsko


3 měsíce (1/2022-3/2022)


Zpráva z pobytu

Ing. Daniela Šimčíková, Ph.D.

Yale University


Zpráva z pobytuProf. MUDr. Petr ZACH, Ph.D.

Università degli Studi di Firenze (UniFi), Florencie, Itálie


4 měsíce (11/2021-2/2022)


Zpráva z pobytu

Mgr. Barbora Řebíková, Ph.D.

Faculty of Humanities and Social Sciences, Oxford Brookes University


4 měsíce (11/2021-2/2022)


Zpráva z pobytu

MUDr. Alexandra Morozova

Research Fellowship at Melbourne Neuropsychiatry Centre,

University of Melbourne, Australia


3 months (01.07.2022-30.09.2022)


Zpráva z pobytuPoslední změna: 10. leden 2023 10:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor