MUDr. Pavel Martínek

Odborný asistent Kabinetu praktického lékařství


MUDr. Pavel MartínekPavel Martínek vystudoval 3. lékařskou fakultu UK v Praze, v průběhu studia strávil rok na univerzitě v německém Tübingenu, což ovlivnilo jeho budoucí směřování. Po promoci v roce 2011 získával první praktické zkušenosti v severním Bavorsku, kde začínal na malé interní klinice. Nemocnice byla spádová pro rozsáhlý venkovský region a léčily se tam nemoci od A do Z včetně stavů vyžadujících intenzivní péči. Bylo třeba poradit si se složitými stavy i bez vymožeností velkých klinik a také poznat hranici, kdy je třeba péče zařízení vyššího řádu, z čehož těží dodnes.


Ve stejném městečku pak strávil rok v chirurgicko-ortopedické ambulanci a přes dva roky se věnoval neurologii na jiné regionální klinice.


Zajímavému řetězci událostí vděčí za pokračování předatestační přípravy u svého bývalého kolegy – praktického lékaře Dr. A. Rissmanna z Hersbrucku, který ho definitivně získal pro praktické lékařství. Část přípravy absolvoval také v Horní Lužici – Sasku u Dr. G. Hanzla (Oderwitz). Oběma školitelům se cítí zavázán za možnost naučit se abecedu praktického lékařství i řešit komplexní a složité problémy.


Atestoval v Mnichově v roce 2018 (předatestační příprava na praktické lékařství je v Německu o dva roky delší než v ČR) a protože se mezitím změnila jeho rodinná situace, začal se seznamovat s českým praktickým lékařstvím, konkrétně v Liberci.


Specifická konstelace v trojmezí Německo-ČR-Polsko, kde nějakou dobu žil a pracoval, vedla k založení Česko-německého vzdělávacího spolku, jehož je zakládajícím členem. Cílem je přenos poznatků mezi českými a německými (nejen praktickými) lékaři a odbourávání předsudků.


Od 1.9.2020 bude otevírat vlastní ordinaci praktického lékaře v oblasti Českého ráje - Mnichově Hradišti.

Od 1.4.2020 se podílí na činnosti nově založeného Kabinetu praktického lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Jeho dalšími zájmy jsou bouldering, hudební produkce a práce na zahradě.
Poslední změna: 11. květen 2021 10:22 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor